X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 17135
Przesłano:
Dział: Świetlica

Cele i zadania świetlicy szkolnej

• Zapewnienie opieki uczniom dojeżdżającym i objętym opieką świetlicową przed i po lekcjach.
• Wdrażanie wychowanków do pożytecznego organizowania sobie czasu wolnego, wyrobienie nawyków kulturalnej rozrywki, sportu i zabawy na świeżym powietrzu.
• Organizowanie gier i zabaw ruchowych, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny.
• Stworzenie wychowankom sprzyjających warunków do zaspokojenia potrzeb biologicznych, psychicznych, społecznych, kształtowanie pozytywnych cech charakteru.
• Organizowanie indywidualnej i zespołowej nauki pod opieką wychowawcy świetlicy uczniom mającym problemy z opanowaniem materiału programowego.
• Kształtowanie nawyków higieny i czystości na świetlicy szkolnej oraz wdrażanie zasad higieny osobistej.
• Prowadzenie pracy wychowawczej zmierzającej do kształtowania prawidłowej postawy społeczno-moralnej (odpowiednie zachowanie się w szkole, domu i środowisku lokalnym).
• Współpraca z rodzicami uczniów korzystających ze świetlicy szkolnej, z wychowawcami klas i pedagogiem szkolnym celem rozwiązywania napotkanych trudności wychowawczych.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.