X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 17094
Przesłano:
Dział: Języki obce

Konspekt lekcji języka rosyjskiego "Biała brzoza" - S. Jesienin

KONSPEKT LEKCJI JĘZYKA ROSYJSKIEGO W KLASIE DRUGIEJ GIMNAZJUM
(Времена 2 WSiP)


I. Zagadnienia wynikające podstawy programowej

- uczeń przetwarza tekst ustnie lub pisemnie (przekazuje
w języku polskim główne myśli lub wybrane informacje
z prostego tekstu w języku obcym),
- uczeń wykorzystuje techniki samodzielnej pracy nad językiem (np. korzystanie ze słownika, poprawianie błędów),
- uczeń współdziała w grupie, np. w lekcyjnych
i pozalekcyjnych językowych, pracach projektowych,
- uczeń stosuje strategie komunikacyjne (np. domyślanie się znaczenia wyrazów z kontekstu, rozumienie tekstu zawierającego nieznane słowa i zwroty)

II. Zagadnienia programowe

- przedstawiciele kultury rosyjskiej

III. Temat lekcji

„Белая берёза” – А. С. Есенин

IV. Cele lekcji:

wiadomości
- poznaje sylwetkę wybitnego rosyjskiego poety – Jesienina,
- słucha (ze zrozumieniem) nagrania wiersza;

umiejętności
- ćwiczy umiejętność samodzielnego czytania ze zrozumieniem,
- ćwiczy umiejętność posługiwania się słownikiem dwujęzycznym,
- ćwiczy umiejętność tłumaczenia tekstu /zwrócenie uwagi na specyfikę przekładu utworów poetyckich/,
- ćwiczy umiejętność współdziałania w grupie;
postawy
- zachęcanie uczniów do zapoznania się z poezją rosyjskojęzyczną,
- ształtowanie postawy świadomego posługiwania się językiem rosyjskim;

V. Metody

- praca z podręcznikiem i płytą CD,
- praca z tekstem literackim /wiersz/,
- wykorzystanie plakatu i prac plastycznych uczniów,
- praca ze słownikiem dwujęzycznym,
- uproszczona metoda JIGSAW (puzzle);


VI. Zasady

- świadomego i aktywnego udziału uczniów w procesie nauczania,
- komunikatywności,
- poglądowości,
- zasada indywidualizacji i zespołowości,
- aktywizacji uczniów;

VII. Typ lekcji

Ćwiczeniowa z nowymi elementami kulturoznawczymi.

VIII. Środki dydaktyczne

- podręcznik i płyta CD,
- plakat tematyczny,
- prace plastyczne przygotowane przez uczniów /zimowe pejzaże/,
- puzzle (wiersz);

IX. Przebieg zajęć dydaktycznych (w punktach)

• część organizacyjna,
• rozgrzewka językowa,
• przedstawienie przez uczniów krótkiej informacji
o Jesieninie /plakat/
• wysłuchanie wiersza,
• sprawdzenie stopnia zrozumienia wiersz poprzez zadanie krótkich pytań,
• praca z wierszem uproszczoną metodą JIGSAW,
• zaprezentowanie wyników pracy uczniów przez liderów grup /czytanie
i tłumaczenie wiersza/,
• ćwiczenia w czytaniu tekstu drukowanego
z zaznaczonym akcentem
z przestrzeganiem zasad prawidłowej wymowy, akcentuacji
i intonacji /opcjonalnie/
• zadanie pracy domowej,
• informacja zwrotna / ocena lekcji przez uczniów przy wykorzystaniu np. świateł/;

X. Indywidualizacja nauczania

- dobranie treści do możliwości i zainteresowań uczniów,
- uaktywnienie wszystkich uczniów w klasie,
- wyławianie talentów recytatorskich,
- przygotowanie pomocy dodatkowych wymagających samodzielnych poszukiwań w bibliotece, Internecie,
- indywidualizacja pracy domowej;

XI. Praca domowa

Praca domowa /recytacja wiersza lub płynne poprawne czytanie/

XII. Ocena wiadomości i umiejętności uczniów

-aktywności,
- zaangażowania;

XIII. Uwagi

Ćwiczenia w czytaniu tekstu drukowanego z zaznaczonym akcentem z przestrzeganiem zasad prawidłowej wymowy, akcentuacji i intonacji /opcjonalnie/

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.