X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 16988
Przesłano:

Zabawy i ćwiczenia na głębokiej wodzie dla dzieci starszych

ZESTAW ĆWICZEŃ

„ZABAWY I ĆWICZENIA NA GŁĘBOKIEJ WODZIE DLA DZIECI STARSZYCH.”ROZGRZEWKA:

1. „DOTKNIJ I UCIEKAJ”
Liczba uczestników – dowolna, parzysta.
Ustawienie – rozsypka.
Przybory – pasy wypornościowe lub rury gąbkowe (w zależności od zapotrzebowania).
Przebieg zabawy:
Ćwiczący dobierają się w pary – jeden z ćwiczących to numer 1, drugi z ćwiczących to numer 2. W trakcie dowolnego poruszania się w basenie na sygnał prowadzącego (gwizdek) każdy z pary stara się dotknąć partnera i ucieka. Podczas zabawy prowadzący może w każdej chwili zmienić polecenie, który z ćwiczących jest uciekającym, a który goni.

2. „MURARZ”
Liczba uczestników – dowolna.
Ustawienie – ćwiczący siedzą na brzegu, jeden obok drugiego; na środku trasy – „murarz” – dziecko wyznaczone przez prowadzącego.
Przebieg zabawy:
Na sygnał gwizdka dzieci mają za zadanie przedostać się do wyznaczonego przez prowadzącego miejsca (np. lina oddzielająca część płytką od głębokiej). Na środku pokonywanej trasy stoi „murarz”– dziecko, które zostanie złapane przez „murarza” staje się jego pomocnikiem. Ćwiczący niezłapany przez „murarza” zostaje zwycięzcą.
* odmiana: z pomocą przyborów wypornościowych Np. pasy lub rurki gąbczaste.

3. „BEREK NUREK”
Liczba uczestników – dowolna.
Ustawienie – w rozsypce; jedno z dzieci wyznaczone przez prowadzącego to „berek”.
Przebieg zabawy:
Na umówione hasło „berek” stara się złapać jakieś dziecko. Uczeń, który nie chce być złapany musi zanurkować pod wodę. Jeżeli nie zanurkuje i zostanie złapany – zostanie berkiem.

4. „BEREK SIEĆ”
Liczba uczestników – dowolna.
Ustawienie – w rozsypce; jedno z dzieci wyznaczone przez prowadzącego to „berek”.
Przebieg zabawy:
Wyznaczony przez prowadzącego „berek” stara się złapać jakieś dziecko. Złapany przez „berka” uczeń łączy się z nim chwytając za dłonie i wspólnie ścigają koleje osoby. Każdy kolejny złapany dołącza do nich. Ostatni niezłapany ćwiczący wygrywa.

5. „BEREK PALEC”
Liczba uczestników – dowolna.
Ustawienie – w rozsypce.
Przebieg zabawy:
Ćwiczący poruszają się w basenie w dowolny sposób. Na umówiony sygnał spoglądają na prowadzącego, którego uniesione palce oznaczają: 2 palce – ćwiczący łączą się w pary; 3 – ćwiczący łączą się w trójki itd., Komu się nie uda otrzymuje dodatkowe zadanie Np. 10 „pajacyków”, 10 przysiadów itp.

6. „SKACZĄCE DELFINKI”
Liczba uczestników – dowolna.
Ustawienie – ćwiczący siedzą na brzegu, jeden obok drugiego.
Przybory i przyrządy – 6 lin oddzielających tory.
Przebieg zabawy:
Ćwiczący mają za zadanie przedostać się do przeciwległego brzegu pokonując przeskokami kolejne tory raz pod raz nad nimi.

7. „PRZEPYCHANKA”
Liczba uczestników – parzysta, dowolna.
Ustawienie – zawodnicy obu drużyn ustawieni w wodzie w szeregach naprzeciw siebie pomiędzy nimi rura gąbkowa.
Przybory i przyrządy – 2 liny torowe w odległości około 5 metrów za każdą z drużyn; rura gąbkowa (lub metalowa tyczka ratownicza).
Przebieg zabawy:
Prowadzący dzieli ćwiczących na dwa zespoły (lub podział w zależności od ilości ćwiczących w klasie) – zawodnicy obu drużyn ustawieni w szeregach naprzeciw siebie. Między obiema zespołami na wodzie leży rura gąbkowa (lub metalowa tyczka ratownicza). W odległości około 5m za każdą z drużyn są umieszczone liny torowe. Na sygnał ćwiczący z obu drużyn kładą się na piersiach na wodzie, RR chwytają rurkę i płyną z kraulową pracę NN. Starają się przepchnąć przeciwników – wygrywa zespół, któremu uda się przepchnąć drużynę przeciwną do liny końcowej.

8. „PRZECIĄGANIE”
Liczba uczestników – parzysta, dowolna.
Ustawienie – zawodnicy obu drużyn ustawieni w wodzie w szeregach naprzeciw siebie pomiędzy nimi rura gąbkowa.
Przybory i przyrządy – 2 liny torowe w odległości około 5 metrów za każdą z drużyn; rura gąbkowa (lub metalowa tyczka ratownicza).
Przebieg zabawy:
Prowadzący dzieli ćwiczących na dwa zespoły (lub podział w zależności od ilości ćwiczących w klasie) – zawodnicy obu drużyn ustawieni w szeregach naprzeciw siebie. Między obiema zespołami na wodzie leży rura gąbkowa (lub metalowa tyczka ratownicza). W odległości około 5m za każdą z drużyn są umieszczone liny torowe. Na sygnał ćwiczący z obu drużyn kładą się na piersiach na wodzie, RR chwytają rurkę i wykorzystując kraulową pracę NN starają się przeciągnąć przeciwników na swoją stronę.

9. „WALKA KOGUTÓW”
Liczba uczestników – parzysta, dowolna.
Ustawienie – w parach, naprzeciwko siebie.
Przybory i przyrządy – 2 liny torowe w odległości około 5 metrów za ćwiczącymi.
Przebieg zabawy:
Ćwiczący dobierają się w pary. Na sygnał prowadzącego ćwiczący kładą się twarzą do siebie na wodzie na piersiach, jeden ćwiczący chwyta za RR drugiego i pracując NN starają się przepchnąć przeciwnika do wyznaczonego miejsca (w odległości około 5 metrów za ćwiczącymi umieszczone są liny torowe).
Odmiana: zabawa wykonywana w pozycji pionowej (dzieci mające trudności ćwiczą w pasach wypornościowych).

10. „WALKA KOGUTÓW II”
Liczba uczestników – parzysta, dowolna.
Ustawienie – w parach, naprzeciwko siebie; pomiędzy nimi deska pływacka lub rura gąbkowa.
Przybory i przyrządy – 2 liny torowe w odległości około 5 metrów za ćwiczącymi; deska lub rura gąbkowa dla każdej pary.
Przebieg zabawy:
Ćwiczący dobierają się w pary. Na sygnał prowadzącego ćwiczący kładą się na plecach, głowami skierowani do siebie, pomiędzy nimi deska pływacka (lub rura gąbkowa), którą trzymają RR - ćwiczący pracując NN starają się przepchnąć przeciwnika do wyznaczonego miejsca (w odległości około 5 metrów za ćwiczącymi umieszczone są liny torowe).

11. „NORKI”
Liczba uczestników – dowolna.
Ustawienie – w rozsypce.
Przybory i przyrządy – koła (ułożone na tafli wody w rozsypce) – tyle ilu uczniów.
Przebieg zabawy:
Ćwiczący w wodzie poruszają się w dowolny sposób. Na hasło „szukamy swoich norek” - uczniowie starają się wpłynąć do swoich kół. Kto ostatni wykona zadanie dostaje dodatkowe zadanie Np. 10 „pajacyków”, 10 „nurków” itp.

12. „NORKI II”
Liczba uczestników – dowolna.
Ustawienie – w rozsypce.
Przybory i przyrządy – koła (ułożone na tafli wody) – tyle ilu uczniów.
Przebieg zabawy:
Nauczyciel rozkłada koła na tafli wody o jedno mniej niż wynosi liczba uczestników zabawy. Na hasło „szukamy swoich norek” każde dziecko stara się jak najszybciej wpłynąć do jednego z kół. Zawsze jakieś dziecko pozostanie bez, koła, dlatego muszą się spieszyć, aby zająć norkę. Na hasło „wychodzimy na spacer” dzieci wypływają z kół. Ćwiczący, któremu nie uda się znaleźć wolnego kółka otrzymuje zadanie dodatkowe Np. 10 „pajacyków”, 10 „nurków” itp. Odmiana: prowadzący może tę zabawę przeprowadzić w innej wersji Np. zmniejszając ilość kół w stosunku do liczby dzieci biorących udział w zabawie.
„CZĘŚĆ GŁÓWNA”:

1. „PŁYWACY I NURKOWIE”
Liczba uczestników – dowolna, parzysta.
Ustawienie – w parach.
Przybory i przyrządy – wstążki do oznaczenia pokonywanych odległości przez ćwiczących.
Przebieg zabawy:
Ćwiczący dobrani parami siedzą na brzegu basenu. Na sygnał gwizdka rywalizację rozpoczyna pierwsza para – jeden z pary nurkuje, a drugi ćwiczący płynie w dowolny sposób jak najszybciej. W chwili wynurzenia się „nurka” prowadzący daje znak, aby „pływak” zatrzymał się – zaznacza za pomocą wstążki pokonaną przez parę odległość i daje znak do startu kolejnej parze. Wygrywa para, która pokonała najdłuższy dystans.

2. „POSZUKIWANIE SKARBÓW”
Liczba uczestników – dowolna.
Ustawienie – ćwiczenie wykonywane pojedynczo, ćwiczący siedzą na brzegu czekając na swoją kolej.
Przybory i przyrządy – 6 różnokolorowych kółeczek kauczukowych.
Przebieg zabawy:
Na dnie basenu leży 6 kółeczek kauczukowych ułożonych w odległości około 1 metra od siebie. Zawodnicy startują pojedynczo - płyną pod wodą wyławiając kółka. Ćwiczący, który za jednym razem zdobędzie wszystkie sześć kółeczek zdobywa 6 punktów, za każde kółko 1 punkt.
Odmiana: każdy z ćwiczących może wykonać kilka prób, kolejno sumujemy zdobyte punkty i wyłaniamy zwycięzcę.

3. „ŚCIGAJ KOLEGE”
Liczba uczestników – dowolna.
Ustawienie – w parach, jeden z pary przy brzegu, drugi w wodzie około 5 metrów przed nim.
Przebieg zabawy:
Ćwiczący rywalizują między sobą w parach – jeden ćwiczący przy brzegu basenu, drugi w odległości około 5m przed nim. Na sygnał obaj ćwiczący płyną do przeciwległego brzegu. Ćwiczący startujący od brzegu basenu stara się dogonić uciekającego partnera – 1pnk zdobywa wygrany (ten, który dogonił lub ten, który zdołał uciec).
Odmiany: taki sam sposób pływania obu ćwiczących z pary lub obaj pokonują dystans w dowolny sposób.

4. „SPOTKAJMY SIĘ”
Liczba uczestników – dowolna, parzysta.
Ustawienie – w parach, jeden z pary na początku toru, drugi na jego końcu.
Przybory i przyrządy – pasy wypornościowe dla dzieci mających trudności, liny torowe.
Przebieg zabawy:
Ćwiczący dobierają się w pary – każda para ma swój tor – jeden z pary na początku toru, drugi na jego końcu. Na sygnał ćwiczący ze startujących w wyścigu par płyną do siebie w dowolny sposób aż do momentu spotkania się. Wygrywa para, która dokona tego, jako pierwsza.

5. „POWTÓRZ TO, CO JA”
Liczba uczestników – dowolna, parzysta.
Ustawienie – w rozsypce.
Przebieg zabawy:
Ćwiczący dobierają się parami – pływają jeden za drugim – jeden płynie w dowolny sposób(inwencja twórcza i pomysłowość ćwiczących), a drugi powtarza jego ruchy i sposób poruszania się.

6. „SZTAFETA”
Liczba uczestników – dowolna, parzysta.
Ustawienie – dwa zespoły rozstawione na dwóch torach.
Przybory i przyrządy: liny torowe.
Przebieg zabawy:
Prowadzący dzieli ćwiczących na dwa zespoły. Połowa członków drużyny znajduje się po jednej stronie toru, druga połowa po drugiej. Na sygnał startuje pierwszy z drużyny – przepływa długość basenu - kolejny zawodnik startuje w momencie, gdy zostanie dotknięty ręką przez zawodnika, który ukończył właśnie dystans. Wygrywa zespół, którego zawodnicy pierwsi pokonają cały dystans.


7. „POKONAJ TUNEL”
Liczba uczestników – dowolna.
Ustawienie – zadanie ćwiczący wykonują pojedynczo, czekają na swoją kolej siedząc na brzegu basenu.
Przybory i przyrządy: pasy wypornościowe dla uczniów budujących tunel, 4 koła hula – hop.
Przebieg zabawy:
Wyznaczonych przez prowadzącego czterech uczniów ustawionych jest w odległości 1 metra od siebie wzdłuż toru – każdy z nich trzyma zanurzone w wodzie koło hula – hop. Ćwiczący startują pojedynczo -zadanie polega na pokonaniu tunelu w jak najkrótszym czasie, każdemu ćwiczącemu czas mierzy prowadzący. Wygrywa najszybszy z grupy.

8. „PRZEKAZYWANIE SKARBÓW”
Liczba uczestników – dowolna, parzysta.
Ustawienie – dwa zespoły – w zespole ustawienie jeden ćwiczący za drugim.
Przybory i przyrządy: 2 piłki; pasy wypornościowe dla każdego z ćwiczących.
Przebieg zabawy:
Prowadzący dzieli ćwiczących na dwa zespoły – zawodnicy każdego zespołu ustawieni jeden za drugim (ćwiczenie wykonywane na głębokiej części basenu wymagać będzie od ćwiczących utrzymania się na wodzie w pozycji pionowej, dlatego też można wykorzystać pasy wypornościowe). Każdy zespół ma za zadanie na sygnał startu przekazać piłkę od pierwszej osoby do ostatniej z rzędu.
A. Piłka przekazywana nad głową;
B. Piłka przekazywana z prawej lub z lewej strony;
C. Po przekazaniu do ostatniego z rzędu piłka przekazywana jest z powrotem do pierwszego;
D. Zabawa wykonywana w zależności od inicjatywy i pomysłowości uczniów.

9. „WYŚCIG TRANSPORTERÓW”
Liczba uczestników – dowolna.
Ustawienie – jeden obok drugiego
Przybory i przyrządy: piłki – dla każdego z ćwiczących.
Przebieg zabawy:
Każde dziecko ma przed sobą piłkę, zadanie polega na dostarczeniu piłki na drugą stronę wyznaczonej trasy w dowolny sposób, bez pomocy RR.
10. „TRANSPORTERY”
Liczba uczestników – dowolna, parzysta.
Ustawienie – dwa zespoły (lub więcej w zależności od liczebności klasy), każdy zespół ma jeden tor.
Przybory i przyrządy: piłki różnej wielkości (po 15 sztuk dla każdej drużyny), kosze, do których ćwiczący wrzucają piłki, liny torowe.
Przebieg zabawy:
Prowadzący dzieli grupę na zespoły. Na sygnał prowadzącego zespół (wszyscy ćwiczący startują równocześnie) ma za zadanie przetransportować jak najszybciej piłki do wyznaczonego miejsca (z jednego końca 25 metrowego toru do drugiego gdzie leży kosz, do którego dzieci wrzucają piłki). Za każdym razem każdy z ćwiczących może zabrać tylko jedną piłkę.

11. „SZTAFETA ZE SZTANGAMI”
Liczba uczestników – dowolna, parzysta.
Ustawienie – dwa zespoły (lub więcej w zależności od liczebności klasy), każdy zespół ma jeden tor, połowa członków każdej z drużyn znajduje się po jednej stronie toru, druga połowa po drugiej.
Przybory i przyrządy: „sztangi”- po jednej dla każdej z drużyn, liny torowe.
Przebieg zabawy:
Ćwiczący podzieleni przez prowadzącego na zespoły. Połowa członków każdej z drużyn znajduje się po jednej stronie toru, druga połowa po drugiej. Na sygnał prowadzącego startują pierwsi z drużyn (pierwsze pary) – przepływają na piersiach trzymając sztangę oburącz przed sobą. Po przepłynięciu długości basenu przekazują sztangę kolejnej parze ze swojej drużyny. Wygrywa zespół, który jako pierwszy pokona dystans.

12.„WODOROSTY”
Liczba uczestników – dowolna, parzysta.
Ustawienie – dwa zespoły, – gdy jeden zespół wykonuje zadanie drugi czeka na swoją kolej na brzegu.
Przybory i przyrządy: ”wodorosty”15 sztuk, krążki kauczukowe 15 sztuk, liny torowe, stoper.
Przebieg zabawy:
Prowadzący dzieli ćwiczących na dwie drużyny. Drużyna numer 1 na sygnał gwizdka startuje i w jak najszybszym czasie ma za zadanie ułożyć kółeczka kauczukowe przy „wodorostach”, które rozrzucone są w basenie – umieszczają tak kółeczka, aby przy każdym wodoroście było tylko jedno kółko. Po wykonaniu zadania przez drużynę numer 1, drużyna numer 2 startuje w celu wyłowienia wszystkich kółeczek jak najszybciej. Kolejno drużyny zamieniają się zadaniami i podsumowywany jest czas wykonanych obu zadań. Która drużyna zrobiła to szybciej wygrywa – stoper włączamy, gdy drużyna wchodzi do wody; wyłączamy, gdy drużyna ustawi się na brzegu.

13.„SZTAFETA WŚRÓD WODOROSTÓW”
Liczba uczestników – dowolna, parzysta.
Ustawienie – dwa zespoły (lub więcej w zależności od liczebności klasy), każdy zespół ma jeden tor, połowa członków każdej z drużyn znajduje się po jednej stronie toru, druga połowa po drugiej.
Przybory i przyrządy: ”wodorosty”8 sztuk, kółeczka kauczukowe 8 sztuk, liny torowe.
Przebieg zabawy:
Prowadzący dzieli ćwiczących na dwie drużyny (lub na więcej zespołów, gdy klasa jest liczniejsza). Połowa członków każdej z drużyn znajduje się po jednej stronie toru, druga połowa po drugiej stronie. Na sygnał gwizdka startują pierwsze osoby, które mają za zadanie jak najszybciej ułożyć 4 kółeczka przy 4 „wodorostach” rozstawionych w odległości około 4 metrów od siebie na całej długości toru (przy każdym „wodoroście” jedno kółeczko). Kolejny zawodnik rusza, gdy zostanie dotknięty ręką przez zawodnika, który ukończył właśnie dystans – zadanie kolejnego ćwiczącego polega na zebraniu 4 kółeczek i dostarczeniu ich następnemu zawodnikowi, który ma za zadanie je rozłożyć itd. Aż do momentu, gdy wszyscy w drużynie ukończą zadanie. Wygrywa zespół, który wykona to szybciej.

14. „SZTAFETA PARAMI”
Liczba uczestników – dowolna, parzysta.
Ustawienie – dwa zespoły (lub więcej w zależności od liczebności klasy), każdy zespół ma jeden tor, połowa członków każdej z drużyn znajduje się po jednej stronie toru, druga połowa po drugiej.
Przybory i przyrządy: pasy wypornościowe, liny torowe.
Przebieg zabawy:
Ćwiczący podzieleni przez prowadzącego na zespoły. Połowa członków każdej z drużyn znajduje się po jednej stronie toru, druga połowa po drugiej. Na sygnał prowadzącego startują pierwsze pary – przepływają na plecach – pierwszy ćwiczący jest trzymany przez drugiego za NN, pracując RR ma za zadanie dotrzeć na koniec wyznaczonej trasy (dla ułatwienia ćwiczący zakłada pas wypornościowy). Po przepłynięciu długości basenu rusza kolejna para. Wygrywa zespół, który jako pierwszy pokona dystans.
15. „RÓB TO, CO JA II”
Liczba uczestników – dowolna.
Ustawienie – wyznaczony przez prowadzącego ćwiczący ustawiony, jako pierwszy, a reszta uczniów za nim, jeden za drugim.
Przybory i przyrządy: ”wodorosty”10 sztuk.
Przebieg zabawy:
Ćwiczący wyznaczony przez prowadzącego porusza się w dowolny sposób między rozrzuconymi w basenie „wodorostami”, pozostali ćwiczący płynąc za nim starają się naśladować jego ruchy.

16.„PODRZUCANKA”
Liczba uczestników – dowolna.
Ustawienie – ćwiczący jeden obok drugiego.
Przybory i przyrządy: piłki jednakowej wielkości – po jednej dla każdego.
Przebieg zabawy:
Ćwiczący ustawiają się na lini startu, jeden obok drugiego w pozycji leżącej na plecach. Każdy ma piłkę, którą kładzie na stopach. Na sygnał gwizdka ćwiczący płyną na plecach z wiosłującą pracą NN tak, aby nie zgubić piłki. Kto pierwszy pokona wyznaczoną trasę wyścigu - zwycięża.

17. „MAKARONOWY WĄŻ”
Liczba uczestników – dowolna, parzysta.
Ustawienie – ćwiczący w zespole ustawieni jeden za drugim.
Przybory i przyrządy: rurki gąbkowe po jednej dla każdego ćwiczącego.
Przebieg zabawy:
Prowadzący dzieli ćwiczących na dwa zespoły, (gdy klasa jest liczniejsza można stworzyć więcej zespołów). Ćwiczący w zespole ustawiają się jeden za drugim. Każde z dzieci siada na rurce gąbkowej jak na „koniku” w rozkroku – rurka między nogami. Trzyma koniec rurki osoby będącej przed nim – w ten sposób powstają „węże”. Zadanie polega na pokonaniu wyznaczonej przez prowadzącego trasy w jak najszybszym czasie. Zwycięża „wąż”, który pierwszy ustawi się na mecie – „wąż” nie może się rozerwać.18. „ZŁAP MAKARONOWEGO WĘŻA”
Liczba uczestników – dowolna, parzysta.
Ustawienie – ćwiczący w zespole ustawieni jeden za drugim.
Przybory i przyrządy: rurki gąbkowe dla każdego ćwiczącego.
Przebieg zabawy:
Prowadzący dzieli ćwiczących na dwa zespoły. Ćwiczący w zespole ustawiają się jeden za drugim tak, że każde z dzieci siada na rurce gąbkowej jak na „koniku” i trzyma koniec rurki osoby będącej przed nim – w ten sposób powstają „węże”. „Wąż” wyznaczony przez prowadzącego poruszając się po całym basenie ma za zadanie złapać drugiego „węża” chwytając go za „ogon”, gdy się uda – zespoły zamieniają się rolami.

ZABAWY USPAKAJAJĄCE:

1. „ALFABET”
Liczba uczestników – dowolna.
Ustawienie – podział na zespoły.
Przybory - pasy wypornościowe (dla ćwiczących mających trudności).
Przebieg zabawy:
Grupa podzielona przez prowadzącego na dwa zespoły kilkuosobowe. Zadanie zespołów polega na utworzeniu na wodzie wskazanej przez prowadzącego litery, cyfry poprzez odpowiednie ułożenie się na wodzie (na piersiach, grzbiecie, w pozycji pionowej) równocześnie wszystkich ćwiczących z zespołu.

2. „MINUTKA”
Liczba uczestników – dowolna.
Ustawienie – w rozsypce.
Przebieg zabawy:
Na sygnał gwizdka ćwiczący kładą się na plecach. Zadanie polega na tym, aby wstać w momencie, kiedy minie minuta, komu uda się najbliżej określić wyznaczony czas?


3. „STRAŻAK”
Liczba uczestników – dowolna.
Ustawienie – na brzegu, jeden ćwiczący za drugim.
Przybory i przyrządy – kółeczka kauczukowe, tyczka.
Przebieg zabawy:
Prowadzący stawia tyczkę pionowo opierając jeden koniec o dno basenu, drugi trzyma oburącz. Uczniowie ustawieni w kolejce, wykonują ćwiczenie pojedynczo – przekładając dłonie na tyczce w dół schodzą na samo dno, tak, aby na dnie położyć się lub usiąść; następnie trzymając tyczkę przekładają dłonie do góry i wychodzą na brzeg. Zadanie wykonuje następny uczeń.
Odmiana: na dnie znajdują się zanurzone kółeczka, które ćwiczący schodząc na dno mają za zadanie wyłowić.

4. „NUREK”
Liczba uczestników – dowolna.
Ustawienie – na brzegu, jeden ćwiczący za drugim.
Przebieg zabawy:
Ćwiczący po kolei wykonują przysiad na brzegu basenu, tyłem do wody z RR opartymi skrzyżnie na ramionach. Po dotknięciu przez prowadzącego ćwiczący odchyla się do tyłu i wpada do wody. Przypływa w dowolny sposób do brzegu.

5. „ZJEŻDŻALNIA”
Liczba uczestników – dowolna.
Ustawienie – na brzegu, jeden ćwiczący za drugim.
Przebieg zabawy:
Ćwiczący kładą się na plecach na krawędzi basenu, wzdłuż brzegu basenu, NN złączone, RR wzdłuż tułowia, lub za głową jak w „strzałkę”. Prowadzący spycha ich kolejno do wody. Ćwiczący przypływają w dowolny sposób do brzegu.
Odmiana: j. w. ale z leżenia na piersiach.6. „STRAŻNIK”
Liczba uczestników – dowolna.
Ustawienie – dowolne. Nauczyciel wyznacza „strażnika”.
Przebieg zabawy:
Z wyznaczonego miejsca dzieci dopływają do strażnika w taki sposób, aby nie zauważył. Strażnik stoi tyłem i po nagłym jego obróceniu się ma prawo cofnąć do miejsca rozpoczęcia zabawy osoby, które się poruszyły.
(odmiana – „Raz, dwa, trzy...Baba Jaga patrzy”)

7. „RÓB TO, CO JA ”
Liczba uczestników – dowolna.
Ustawienie – dowolne. Nauczyciel wyznacza prowadzącego zabawę.
Przebieg zabawy:
Uczestnicy poruszają się swobodnie patrząc na prowadzącego stojącego na brzegu, który pokazuje rożne figury i ruchy – ćwiczący naśladują prowadzącego.

8. „ŻONGLERKA PIŁKĄ”
Liczba uczestników – dowolna.
Ustawienie – dowolne. Nauczyciel wyznacza prowadzącego zabawę.
Przybory – każdy ćwiczący ma piłkę.
Przebieg zabawy:
Uczestnicy poruszają się swobodnie patrząc na prowadzącego stojącego na brzegu, który pokazuje rożne figury i ruchy wykonywane z pomocą piłki – ćwiczący naśladują prowadzącego.

9. „PRZERZUCANKA”
Liczba uczestników – dowolna, parzysta.
Ustawienie – po obu stronach liny dzielącej głęboką wodę na dwie części.
Przybory – piłki - 20 sztuk, po 10 dla każdego zespołu.
Przebieg zabawy:
Dwa zespoły oddzielone liną środkową, każdy zespół ma taką samą ilość piłek. Na sygnał gwizdka ćwiczący przerzucają na pole przeciwnika piłki – piłkę, która spadnie należy szybko chwycić i odrzucić do przeciwników. Po upływie 60 sekund prowadzący przerywa grę sygnałem gwizdka i liczy piłki – punkt zdobywa drużyna mająca mniej piłek na swoim polu.

10. „FRUWAJĄCA PIŁKA”
Liczba uczestników – dowolna.
Ustawienie – koło (przy większej ilości ćwiczących tworzymy dwa koła)
Przybory – kilka piłek gumowych, pasy wypornościowe dla każdego ćwiczącego.
Przebieg zabawy:
Ćwiczący stojąc na obwodzie koła - odbijają, rzucają piłki między sobą w dowolny sposób.

11. „PACZKA”
Liczba uczestników – dowolna.
Ustawienie – dwa szeregi naprzeciwko siebie.
Przybory – pasy wypornościowe w zależności od umiejętności ćwiczących.
Przebieg zabawy:
Ćwiczący ustawieni w dwóch szeregach (odległość około 1m między uczestnikami w szeregu) twarzą do siebie w odległości około 1, 5m. Pierwszy ćwiczący kładzie się na wodzie i przez pozostałych jest transportowany na koniec szeregu, gdzie staje i pomaga w przenoszeniu kolejnego ćwiczącego. Odmiany: transportowany może przyjmować różne pozycje – na grzbiecie i na piersiach, z różnym ułożeniem RR.


GRY Z WYKORZYSTANIEM ELEMENTÓW ZESPOŁOWYCH GIER SPORTOWYCH

Gry w wodzie to atrakcyjna forma wspólnej zabawy i rywalizacji, a jednocześnie doskonalenie umiejętności pływackich. Jeśli są one prowadzone na głębokiej wodzie wskazana jest dobra umiejętność pływania, aczkolwiek dzieci mające trudności też mają możliwość skorzystania z tej formy zabawy ubierając przybory wypornościowe. Większość z gier prowadzonych w wodzie odwołuje się do powszechnie znanych gier sportowych, co ułatwia organizację i ich przeprowadzenie.

1. „ PIĘĆ PODAŃ”
Liczba uczestników – dowolna.
Ustawienie – rozsypka.
Przybory – pasy wypornościowe (dla ćwiczących mających problemy), piłka.
Przebieg zabawy:
Prowadzący dzieli ćwiczących na dwa zespoły. Wyznaczeni drogą losowania zawodnicy jednej drużyny są atakującymi i otrzymują piłkę; drugiej – obrońcami i walczą o piłkę. Na sygnał prowadzącego rozpoczyna się gra. Zawodnicy drużyny atakującej pływając w dowolny sposób rozgrywają między sobą piłkę, podając ją do siebie w dowolny sposób. Za każde pięć podań po kolei drużynie zalicza się jeden punkt; a zawodnicy drużyny w obronie po przejęciu piłki stają się atakującymi (w przypadku przeszkodzenia drużynie liczenie rozpoczyna się od początku). Celem każdej z drużyn jest zdobycie jak największej liczby punktów w wyznaczonym przez prowadzącego czasie.
* odmiana: ćwiczący pływają na rurach gąbkowych lub dzieci mające trudności zakładają pasy wypornościowe.

2. „PIŁKA WODNA”
Liczba uczestników – dowolna.
Ustawienie – rozsypka.
Przybory – pasy wypornościowe (dla ćwiczących mających problemy), piłka, dwie bramki ustawione po przeciwnych stronach wyznaczonego boiska (jedna bramka dla zespołu).
Przebieg zabawy:
Prowadzący dzieli ćwiczących na dwie drużyny – w każdej drużynie wyznacza bramkarza, który broni bramki swojej drużyny. Grę rozpoczyna drużyna, która wylosowała to prawo. Zawodnicy pływając w dowolny sposób podają między sobą piłkę w drużynie usiłując ją wprowadzić do bramki przeciwnika. Celem gry jest zdobycie przez drużynę w wyznaczonym przez prowadzącego czasie jak największej liczby punktów.
*odmiana: „PIŁKA WODNA NA WĘŻACH” – każde z dzieci siada na rurce gąbkowej jak na „koniku” w rozkroku – rurka między nogami, pozostałe zasady w „piłce wodnej”.3. „WODNA KOSZYKÓWKA”
Liczba uczestników – dowolna.
Ustawienie – rozsypka.
Przybory – pasy wypornościowe (dla ćwiczących mających problemy), dwa koła ratunkowe mające zstępować kosze, piłka.
Przebieg zabawy:
Prowadzący dzieli grupę na zespoły kilkuosobowe. Grę rozpoczyna drużyna, która wylosowała to prawo. Zawodnicy pływając w dowolny sposób podają do siebie piłkę. Mają za zadanie wrzucić ją do kosza (kosze ustawione są po obu stronach basenu – jeden kosz dla każdej z drużyn). Za każdy celny strzał zespołowi przyznaje się jeden punkt. Po zdobyciu punktu grę wznawia drużyna przeciwna.

4. „SIATKÓWKA”
Liczba uczestników – dowolna.
Ustawienie – zawodnicy ustawieni po obu stronach siatki.
Przybory – pasy wypornościowe (dla ćwiczących mających problemy), siatka (lub lina torowa), piłka.
Przebieg zabawy:
Prowadzący dzieli ćwiczących na dwie drużyny o równej liczbie zawodników. Zawodnicy ustawiają się po obu stronach siatki, (która może być zastąpiona Np. liną torową). Zawodnicy drużyny, która zdobyła drogą losowania prawo do rozpoczęcia gry, przebijają piłkę na boisko przeciwnika w ustalony przez prowadzącego sposób (rzuty lub odbicia). Przebijanie trwa tak długo, aż jedna z drużyn nie popełni błędu. Punkt otrzymuje drużyna, która nie zawiniła i gra zostaje wznowiona, rozpoczyna drużyna, która zdobyła punkt. Gra trwa około 5 – 7 minut. Wygrywa drużyna, której zawodnicy zdobędą więcej punktów.

5. „KRĘGLE”
Liczba uczestników – dowolna.
Ustawienie – rozsypka.
Przybory – pasy wypornościowe (dla ćwiczących mających problemy), piłka.
Przebieg zabawy:
Prowadzący dzieli ćwiczących na dwie drużyny. Na jednym brzegu basenu ustawionych jest 8 kręgli (ustawionych w odległości około 50 cm od siebie) dla jednej drużyny, po przeciwnej stronie dla drugiej drużyny ta sama ilość kręgli. Grę rozpoczyna drużyna, która drogą losowania zdobyła to prawo. Zawodnicy poruszają się pływając w dowolny sposób i przekazują między sobą piłkę (rzucają, odbijają). Celem każdej drużyny jest zdobycie jak największej ilości punktów poprzez strącenie kręgli – każdy strącony to jeden punkt; po strąceniu kręgiel ustawiany jest na nowo przez prowadzącego.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.