X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 16946
Przesłano:
Dział: Świetlica

Plan pracy świetlicy w gimnazjum

PLAN PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ
NA ROK 2012/2013


ZADANIA OGÓLNE
FORMY I ŚRODKI REALIZACJI
TERMIN
ODPOWIEDZIALNI
UWAGI

(Tabela - dop. red.)

1 2 3 4

1. Kształtowanie
podstawowych
nawyków życia w grupie, poprawnego zachowania wzajemnej
życzliwości. 1. Zorganizowanie grupy świetlicowej.

2. Zapoznanie uczniów z regulaminem świetlicy.

3. Ustalenie planu pracy świetlicy.
4. Wspólne zagospodarowanie pomieszczenia świetlicowego.

5. Rozmowy na temat poszanowania sprzętów, pomocy dydaktycznych oraz gier jako wspólnej własności. Przestrzeganie zasady poszanowania wytworów własnej pracy.

6. Utrwalanie oraz praktyczne stosowanie form grzecznościowych i zasad kulturalnego zachowania się.

7. Rozmowy na temat wspólnej pracy i zabawy oraz przestrzegania przyjętych wcześniej zasad.

8. Przypomnienie zasad ruchu drogowego, zasad poruszania się w szkole oraz poza szkołą. Prelekcja z policjantem z Wydziału ruchu drogowego KMP w Częstochowie.

wrzesień
wrzesień
wrzesień

wrzesień


Cały rok

Cały rok

wrzesień/
październik

Wychowawcy świetlicy

2. Troska o psychiczne i fizyczne zdrowie dziecka 1. Organizacja dożywiania dla uczniów (obiady płatne, dotowane z MOPS-u).

2. ,,Żyjmy zdrowiej’’:

• Utrwalanie nawyków higienicznych podczas spożywania posiłków.
• Rozmowy na temat wartości odżywczych owoców i warzyw. Zapoznanie uczniów z zasadami racjonalnego odżywiania się.

• Pogadanka na temat higieny snu (czas trwania, warunki higieniczne) oraz znaczenie snu dla zdrowia psychicznego człowieka.

• Rozmowa na temat wpływu hałasu na organizm człowieka.

• Dbanie o zachowanie prawidłowej postawy dzieci podczas nauki, zabawy oraz spożywania posiłków.

3. Przypomnienie zasad ruchu drogowego, zasad poruszania się w szkole oraz poza szkołą. Prelekcja z policjantem z Wydziału ruchu drogowego KM Policji.

Cały rok

Cały rok

Wrzesień/
październik

Wychowawcy świetlicy
Współpraca z pedagogiem, intendentką w sprawie dożywiania

3. Poznajemy przeszłość naszej Ojczyzny
1. Rozmowy z dziećmi na temat rocznicy1 i 17 września w oparciu o ilustracje, fotografie oraz programy telewizyjne.

2. Pogadanka na temat Święta Niepodległości.
Słuchanie nagrań utworów muzycznych o tematyce niepodległościowej.

3. Święto Konstytucji 3 Maja.

wrzesień

listopad

maj

Wychowawcy świetlicy

4. Rozwijanie indywidualnych zainteresowań i twórczych zamiłowań dzieci Klub ucznia:

1. Kącik czytelniczy. Czytanie książek oraz czasopism dla dzieci. Rozmowy na temat przeczytanych utworów.

2. Kącik telewizyjny. Rozmowy na temat ulubionych programów telewizyjnych, czytanych książek i czasopism. Promowanie interesujących programów telewizyjnych i radiowych oraz wartościowych książek.

3. Studnia pomysłów:
• organizowanie gier, konkursów, zabaw dydaktycznych,
• turniej świetlic,

• zajęcia twórcze( poznanie nowych technik plastycznych)

• Wystawka prac plastycznych, plakatów, stroików świątecznych.

4. Włączenie zespołu świetlicowego do organizowania uroczystości szkolnych
- szkolny konkurs piosenki
- Dzień Edukacji Narodowej
- andrzejki
- walentynki

Cały rok

Cały rok

Cały rok

Cały rok

Wychowawcy świetlicy

5. Żyjemy w zgodzie z przyrodą

1. Przekazywanie wiedzy ekologicznej wychowankom podczas gier, zabaw oraz organizowanych zajęć.

2. Segregujemy odpady. Udział w akcji zbierania surowców wtórnych (nakrętek)

3. Rozmowy na temat zanieczyszczeń środowiska oraz jego wpływu na zdrowie człowieka.

4. Dbamy o kwiaty w świetlicy. Ustalanie sposobów pielęgnacji roślin.

Cały rok

Cały rok

Cały rok

Cały rok

Wychowawcy świetlicy

6. Zapewnienie wychowankom powodzenia szkolnego

1. Zorganizowanie miejsc do odrabiania lekcji.

2. Nawiązanie stałej współpracy z bibliotekarzem szkolnym w sprawie korzystania z encyklopedii, słowników, albumów i innych pozycji potrzebnych podczas odrabiania lekcji.

3. ,, Pogotowie lekcyjne’’ zorganizowanie uczniom pomocy w nauce.

4. Nawiązanie stałej współpracy z nauczycielami, wychowawcami i pedagogiem.

5. Organizowanie różnych form pomocy koleżeńskiej podczas odrabiania lekcji. Zachęcanie uczniów zdolnych do udzielania pomocy uczniom mającym kłopoty z nauką.

wrzesień

wrzesień

Cały rok
Wg potrzeb

Cały rok

Wychowawcy świetlicy

7. Profilaktyka uzależnień 1. Warsztaty profilaktyczne:
• Alkoholizm i narkomania – skutki, przyczyny i zagrożenia – wykłady, pogadanki i dyskusje z uczniami.

• Profilaktyka uzależnień od nikotyny – dyskusje, projekcje video.

• Pogadanka, projekcja filmu video, rysowanie plakatów ostrzegających przed uzależnieniem.

Cały rok

Wychowawcy świetlicy

Współpraca z instytucjami tj. MONAR, Policja

8. Kształtowanie osobowości 1. Poznanie siebie, własnych zdolności i umiejętności oraz mocnych stron. Poczucie własnej wartości.

2. Zasady dobrej komunikacji - zdobywanie umiejętności porozumiewania się z innymi.

3. Rozwijanie umiejętności otwartego wyrażania swoich myśli i uczuć – trening asertywności (ćwiczenia dramowe)

Cały rok

Cały rok

Cały rok

Wychowawcy świetlicy

9. Tradycje i obyczaje

1. ”Pamięć żyje w nas” – pogadanka na temat Święta Zmarłych.
2. Tradycje andrzejkowe- wieczór andrzejkowy w świetlicy.
3. Tradycje Świąt Bożego Narodzenia.
4. Zwyczaje karnawałowe.
5. Tradycje Świąt Wielkanocnych.

listopad
listopad
grudzień
styczeń/luty
marzec

Wychowawcy świetlicy

( nawiązanie współpracy ze świetlicą SP nr 8)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.