X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 16923
Przesłano:
Dział: Logopedia

Karta badania mowy

KARTA LOGOPEDYCZNA

Data ...................

Nazwisko i imię ................................ Klasa ......
Adres ........................................


I. Ogólna charakterystyka warunków mownych
1. Stan narządów artykulacyjnych:
Język (sprawny, ruchy ograniczone, gruby, długi, krótkie wędzidełko)........................................
Wargi (sprawne, ruchy ograniczone, blizny)...................
Podniebienie (norma, wysoko wysklepione, niskie, rozszczep) ........................................
Zgryz i uzębienie ...................................
2. Stan słuchu (badanie orientacyjne): ......................
3. Oddychanie:
(prawidłowe, przez usta, mieszane, przyspieszone, przerywane, skrócony wydech) ................................
4. Głos:
(czysty, dźwięczny, cichy, głośny, nosowy, wysoki, niski, ochrypły, bezdźwięczny, mutacja)...........................
5. Tempo mowy:
(normalne, wolne, zwolnione, szybkie, przyspieszone, nierównomierne) ........................................
6. Jakość foniczna wypowiedzi:
(płynna, monotonna, skandowana, rytmiczna) ..................
7. Zachowania towarzyszące mówieniu:
(spokój, nerwowość, tiki, drżenie, bawienie się palcami lub przedmiotami )........................................

II. Charakterystyka czynności rozumienia i mówienia
1. Rozumienie
1.1.Rozumienie wyrazów ......................................
1.2.Rozumienie zdań ........................................
1.3.Rozumienie treści obrazka ...............................
1.4.Badanie słuchu fonematycznego ...........................
1.5.Analiza i synteza słuchowa wyrazów ......................

2. Mówienie
2.1.Mowa czynna
2.1.1Artykulacja poszczególnych głosek:

• samogłoski: a o u e y i ą ę
.......................
• spółgłoski:
wargowe: p p’ b b’ m m’ ł
..........................
wargowo – zębowe: w w’ f f’
.............
przedniojęzykowo – zębowe: t t’ d d’ s z c dz n
...............................
przedniojęzykowo – dziąsłowe: sz ż cz dż r l l’
.......................
środkowojęzykowe: ś ź ć dź ń j
...................
tylnojęzykowe: k k’ g g’ ch ch’ . .. .....................

2.1.2. Powtarzanie wyrazów .................................
2.1.3. Powtarzanie zdań ....................................

2.2. Mowa samodzielna
2.2.1. Nazywanie obrazków .................................
2.2.2. Budowanie zdań ......................................
2.2.3. Opowiadanie treści obrazka ..........................
2.2.4. Stosowanie form gramatycznych:
prawidłowe, nieprawidłowe
2.2.5. Słownictwo: na poziomie wieku, bogate, ubogie


Uwagi: ........................................

Diagnoza logopedyczna:
........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.