X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 16920
Przesłano:

Program zajęć korekcyjno - kompensacyjnych w klasach IV - VI

PROGRAM ZAJĘĆ KOREKCYJNO – KOMPENSACYJNYCH
W KLASACH IV – VI

Głównym celem programu zajęć korekcyjno-kompensacyjnych jest stworzenie możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego uczniów.
Cele szczegółowe:
• stymulowanie rozwoju intelektualnego
• usprawnianie funkcji percepcyjno – motorycznych
• podniesienie poziomu umiejętności czytania i pisania
• usprawnianie pamięci
• wzmacnianie zdolności koncentracji uwagi
• dostarczanie pozytywnych doświadczeń emocjonalnych i społecznych
• wzmacnianie procesów motywacyjnych do podejmowania wysiłku umysłowego.

Zadania:
1. Usprawnianie funkcji słuchowo-językowych
Ćwiczenia:
• Kształtowanie wrażliwości słuchowej
• Ćwiczenia słuchu fonetycznego
• Ćwiczenie analizy i syntezy słuchowej mowy
• Doskonalenie umiejętności różnicowania głosek
• Ćwiczenia rozwijające mowę pod względem poprawności artykulacyjnej
• Wzbogacanie słownika czynnego i biernego
• Praca nad poprawnością gramatyczną i logiczną ustnych wypowiedzi
•Doskonalenie pamięci i spostrzegawczości słuchowej
•Doskonalenie kompetencji komunikacyjnych
Sposoby osiągania celów:
• rozpoznawanie dźwięków z otoczenia
• różnicowanie dźwięków o podobnym brzmieniu
• odtwarzanie podanego rytmu
• układanie rymowanek
• analiza i synteza głoskowa wyrazów
• analiza i synteza sylabowa zdań
• analiza i synteza wyrazowa zdań
• doskonalenie struktury gramatycznej zdań
• wyodrębnianie ukrytego wyrazu w podanym wyrazie
• dokańczanie zdań
• układanie zdań z podanym wyrazem
• łączenie w pary rymujących się wyrazów
• zagadki – dobieranie odpowiedzi
• uściślanie znaczenia słów
• uściślanie rozumienia zdań, w tym określeń czynności i związków gramatyczno-logicznych między słowami
• słuchanie treści poleceń, pytań, dłuższych wypowiedzi
• opowiadanie treści obrazka, historyjek obrazkowych
• opisywanie przedmiotów
• pamięciowe opanowywanie wierszy
• słuchanie i powtarzanie opowiadań
• pisanie ze słuchu z analizą słuchową.
2. Doskonalenie sprawności manualnej, grafomotoryki
Ćwiczenia:
• Usprawnianie czynności manualnych
• Usprawnianie małych grup mięśniowych dłoni i palców
• Ćwiczenia motoryki ręki piszącej
•Wdrażanie do dokładności, staranności i precyzji w zakresie ruchów pisarskich
Sposoby osiągania celów:
• zamalowywanie obrazków
• stemplowanie
• odwzorowywanie rysunków
• rysowanie po śladzie
• obrysowywanie szablonów
• wydzieranki, wycinanki
• orgiami przestrzenne
• rysunki tematyczne za pomocą kredek lub farb
• łączenie punktów linią ciągłą
• wycinanie po linii prostej, falistej, form geometrycznych, rysunków konturowych, liter
•dyktanda graficzne.
3. Usprawnianie funkcji wzrokowej
Ćwiczenia:
• Usprawnianie analizatora wzrokowego
• Ćwiczenie pamięci i spostrzegawczości wzrokowej na materiale obrazkowym, geometrycznym, literopodobnym i literowym
• Usprawnianie koordynacji wzrokowo-ruchowej
Sposoby osiągania celów:
• rozpoznawanie treści obrazków tematycznych
• segregowanie, dobieranie różnych elementów
• wyszukiwanie obrazków, figur wśród innych w tle (domina, loteryjki, puzzle, karty)
• układanie puzzli, pociętych obrazków w całość
• wyszukiwanie różnic miedzy obrazkami
• wyszukiwanie identycznych obrazków
• rysowanie wzorów, przedmiotów według instrukcji słownej
• układanie mozaiki wg wzoru, komponowanie własnych kompozycji
• układanie obrazków w szeregu według kolejności, w jakiej były eksponowane
• wyszukiwanie ukrytych obrazków, wzorów, figur
• uzupełnianie niedokończonych rysunków
• graficzne odtwarzanie krótko eksponowanej figury
• rysowanie rysunku za pomocą łączenia kropek w odpowiedniej kolejności
• porządkowanie historyjek obrazkowych
• budowanie kompozycji przestrzennych
• układanie z patyczków znaków literobodobnych według podanych wzorów
• układanie w pary takich samych znaków w zbiorze liter
• odtwarzanie z pamięci uprzednio widziane litery
• różnicowanie samogłosek w szeregach liter poprzez ich wykreślanie lub oznaczenie pętlą
• wyszukiwanie w zbiorze takich samych sylab i ich segregowanie
• identyfikowanie takich samych wyrazów w szeregach wyrazów podobnych
• wykreślanie w ciągach wyrazów dwóch takich samych lub powtarzających się słów
• wyodrębnianie w wyrazach wyrazów krótszych
• domino wyrazowe - dobieranie na zasadzie identyczności
• dobieranie parami wyrazów do obrazków
• układanie wyrazów z liter - dopasowywanie wyrazów do obrazków
• układanie wyrazów z sylab - dopasowanie wyrazów do obrazków.
4. Doskonalenie umiejętności czytania i pisania
Ćwiczenia:
• Utrwalanie liter o podobnym kształcie graficznym
• Usprawnianie techniki czytania
•Ćwiczenia w rozumieniu czytanej treści
• Wypracowanie nawyku pisania poprawnego pod względem ortograficznym
Sposoby osiągania celów:
• wyszukiwanie liter w tekstach, gazetach (d-b, p-g, m-n, l-t-ł)
• składanie liter z pociętych części
• dobieranie liter wielkich do małych, pisanych do drukowanych
• dopisywanie brakujących elementów do podanych kształtów (kresek, owali, lasek)
• dobieranie wyrazów do obrazków
• rebusy
• uzupełnianie brakujących liter, sylab w wyrazach
• czytanie wyrazów łatwych w połączeniu z trudnymi
• czytanie wyrazów sensownych i bezsensownych
• czytanie wyrazów wizualnie podobnych
• uzupełnianie zdań wyrazami
• układanie zdań z rozsypanki wyrazowej
• samodzielne układanie zdań
• dobieranie zdań do obrazków
• porządkowanie zdań bez pomocy ilustracji
• rozwiązywanie krzyżówek, zagadek
• odpowiadanie na pytania dotyczące przeczytanego tekstu
• wykonywanie zadań dotyczących przeczytanego tekstu
• przepisywanie wyrazów, zdań
• pisanie z pamięci
• pisanie ze słuchu
• wpisywanie liter z trudnością ortograficzną - tekst z lukami literowymi
• wpisywanie sylab - tekst z lukami sylabowymi
• uzupełnianie luk wyrazami ilustrowanymi za pomocą obrazków - tekst obrazkowo-wyrazowy
• pisanie wyrazów z trudną literą (trudności dotyczące głosek i specyficznych liter):
- dwuznaki („sz”, „cz”, „ch”, „dz”, „dż”)
- zmiękczenia „przez kreskę” („ś”, „ć”, „ń”, „ź”,„dź”)
- zmiękczenia przez „i” („si”, „ci”, „ni”, „zi”, „dzi”)
- różnicowanie „i”, „j”
- utrata dźwięczności w wygłosie i śródgłosie
- mylenie samogłosek nosowych „ą” i „ę” z „on”, „om”, „en”, „em”
- pisownia „ó”, „rz”, „h”;
• utrwalenie pisowni wielkiej litery.

Procedury osiągania szczegółowych celów edukacyjnych:
• systematyczne uczęszczanie na zajęcia
• aktywny udział w zajęciach
• wykorzystanie na zajęciach gier dydaktycznych, łamigłówek, krzyżówek, wykreślanek, przeskakiwanek, zgadywanek jako jeden z elementów stałej pomocy dydaktycznej
• zachęcanie do wypowiadania się i pokonywania oporu przed wypowiadaniem
• stwarzanie sytuacji do swobodnych wypowiedzi dzieci i wysłuchiwania ich
• wspólna dyskusja do rozwiązywania problemu
• zauważenie postępów i sukcesów w pracy uczniów
• udzielanie pochwał po każdej poprawnej wypowiedzi.

Założone osiągnięcia uczniów i ich ocena:
• obserwacja postępów uczniów w oparciu o przygotowane ćwiczenia i zachęcanie ich do wysiłku
• stwarzanie sytuacji uczniom do prezentowania swoich wiadomości i umiejętności na zajęciach
• samoocena uczestników zajęć
• ocena prowadzącego zajęcia i uznanie dla wysiłków podejmowanych przez uczniów.

Treści zawarte w programie będą realizowane w dowolnej kolejności i dostosowane do potrzeb, możliwości i zainteresowań uczniów.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.