X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 16905
Przesłano:

Scenariusz warsztatów dla rodziców "Jak lepiej napisać sprawdzian szóstoklasisty?"

WSTĘP

Aktywne włączenie rodziców do współpracy ze szkołą jest bardzo ważnym elementem w procesie edukacji. Jeżeli rodzice uwierzą w dobrą wolę ze strony szkoły sami będą dążyć do współpracy. Od nastawienia nauczycieli do rodziców i odwrotnie zależy bardzo dużo, a zyskają na tym przede wszystkim dzieci.
Prawem i obowiązkiem rodziców jest wychowywanie dzieci, a nauczyciele pełnią wspomagającą rolę w tym procesie. Szczególnie wychowawcy klas mają możliwość obserwowania dzieci w różnych sytuacjach szkolnych i w razie problemów wspólnie z rodzicami szukać rozwiązania.
Niektórzy uczniowie klas szóstych nie wykazują zaangażowania w przygotowania do sprawdzianu szóstoklasisty i uważają, że wystarczy go tylko napisać, nie zależy im na wyniku. W takich przypadkach bardzo ważną rolę odgrywają rodzice.

CELE WARSZTATÓW:
• uświadomienie rodzicom konieczności pomocy dzieciom w nauce
• uświadomienie rodzicom faktu, że uczniowie powinni systematycznie przygotowywać się do końcowego sprawdzianu w ostatniej klasie szkoły podstawowej
• poznanie aktywnych metod (metoda metaplanu), jakimi uczą się ich dzieci
• różne sposoby włączania rodziców do współpracy ze szkołą

METODY:
• metaplan

PRZEBIEG WARSZTATÓW
1. Przedstawienie rodzicom problemu, który będzie przedmiotem dyskusji:
„Dlaczego dzieci nie uczą się?”
2. Podział rodziców na 4-osobowe grupy
3. Każda grupa otrzymuje materiały do pracy:
• arkusz papieru z zapisem: „Temat”, „Jak jest?”, „Jak powinno być?”, „Dlaczego nie jest tak jak być powinno”, „Wnioski”
• kolorowe flamastry
4. Każda grupa tworzy plakat zawierający propozycję rozwiązania problemu, łącznie z wnioskami.
5. Grupy prezentują swoje rozwiązania.
6. Nauczyciel zapisuje wnioski na tablicy.
7. Nauczyciel otwiera dyskusję, której celem ma być ustalenie wniosków końcowych.

Mam nadzieję, że współpraca na płaszczyźnie nauczyciel – rodzic poprawi wzajemne relacje, może zachęci rodziców do szerszego zainteresowania sprawami szkoły, a to na pewno przyniesie efekty. Rodzice odczują, że szkoła jest im przyjazna, a korzyści będą obopólne.

Przykładowy opis przeprowadzonych warsztatów dla rodziców

Zajęcia warsztatowe zmuszają wszystkich uczestników do aktywności i dzielenia się swoimi pomysłami oraz bardziej angażują niż tradycyjne wygłoszenie referatu.


Praca grupowa rodziców miała temat:
„Dlaczego dzieci nie uczą się?”

Oto efekty pracy rodziców:
„Jak jest?”:
- zniechęca ich zła sytuacja materialna w kraju
- dzieci nie widzą celu nauki,
- niektórzy chcieliby pracować w innym kraju,
- dzieci często powołują się na starszych, którzy skończyli szkołę i nie mają pracy,
- wolą komputer, telewizor lub inne zajęcia, niż naukę niektóre dzieci są słabe i nie mają zdolności,
- niektórzy mają problemy rodzinne,
- koledzy mają zły wpływ na dziecko,
- za duże wymagania nauczycieli,
- dzieci są zmęczone dużą ilością zajęć pozaszkolnych, w których uczestniczą.

„Jak powinno być?”:
- rodzice powinni znaleźć więcej czasu dla swoich dzieci,
- nauczyciele powinni zrozumiale przedstawiać lekcje i wyjaśniać zadania domowe,
- większe zaostrzenie dyscypliny w szkole,
- uczniowie powinni widzieć sens nauki,
- pomaganie dzieciom w rozwoju ich zainteresowań.

Wnioski:
- zachęcić uczniów do udziału w organizowanych w szkole zajęciach dodatkowych i przygotowujących do sprawdzianu,
- więcej czasu poświęcać na lekcjach na utrwalenie przerobionego materiału,
- częściej robić kartkówki, co zmusza uczniów do systematycznej nauki,
- zadawać dzieciom dodatkowe zadania domowe powtarzające i utrwalające materiał szkoły podstawowej (np. raz w tygodniu), a rodzice zobowiązują się do sprawdzenia czy dziecko je rozwiązało,
- informować rodziców na bieżąco o ewentualnych problemach z nauką ich dzieci,
- więcej czasu poświęcać w domu na rozmowy z dzieckiem,
- interesować się z jakimi znajomymi spotyka się dziecko,
- jeśli to konieczne ograniczyć pozaszkolne zajęcia dziecka dopóki nie poprawi ocen szkolnych,
- częściej chwalić dziecko i motywować do nauki.

Mam nadzieję, że zajęcia warsztatowe i wspólne wnioski rodziców przyniosą zamierzone efekty, jeśli wszyscy będą ich przestrzegać.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.