X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 16878
Przesłano:

Samorząd Uczniowski - sprawozdania z działalności

Sprawozdanie z działalności Samorządu Uczniowskiego
za pierwszy semestr roku szkolnego 2011/2012

W bieżącym roku szkolnym Samorząd Uczniowski działa w następującym składzie:
1. Przewodniczący – Dominik Drążkiewicz kl. VI
2. Zastępca – Julia Zalewska kl. VI
3. Sekretarz – Maciej Staniszewski kl. V
4. Skarbnik – Aleksandra Wróblewska kl. V

Nowy rok szkolny, a jednocześnie nowy rok pracy SU rozpoczęliśmy we wrześniu. Zebrania samorządu odbywały się w tym semestrze w miarę potrzeb i możliwości członków Rady. Na jednym ze spotkań opracowany został plan pracy SU na rok szkolny 2011/2012, który sprawdził i zatwierdził Dyrektor szkoły. Według tego właśnie planu pracowaliśmy przez cały semestr.

We wrześniu, oprócz wyborów do Rady SU, obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Chłopaka. Z tej okazji przygotowaliśmy dla wszystkich chłopców plakat z życzeniami, umieszczony na gazetce SU.
Październik był dla nas bardzo pracowitym miesiącem. Wtedy właśnie zorganizowaliśmy dla wszystkich uczniów naszej szkoły zabawę taneczną. Zorganizowaliśmy również Dzień Edukacji Narodowej. Uczniowie zaprezentowali swe umiejętności wokalne i poczucie humoru podczas Koncertu Życzeń skierowanego do całego grona pedagogicznego. Wręczyliśmy również kwiaty, zakupione z zeszłorocznych oszczędności Samorządu.
W październiku powitaliśmy również w naszej społeczności szkolnej uczniów klasy pierwszej oraz podarowaliśmy im drobne upominki pozyskane na rzecz Samorządu od komendanta ZHP w Płońsku – p. Daniela Sawickiego.
Na gazetce SU nie zabrakło w tym miesiącu akcentu poświeconego naszemu papieżowi – Janowi Pawłowi II. Uczestniczyliśmy także w pracach porządkowych na cmentarzu.
W listopadzie dopilnowaliśmy, aby nasza gazetka zmieniała swą szatę zgodnie z kalendarzem uroczystości szkolnych i planem pracy SU.
Grudzień jest zawsze w szkole miesiącem, kiedy powoli wkraczamy w świąteczny nastrój. W związku z tym, postanowiliśmy zorganizować kiermasz kartek i ozdób bożonarodzeniowych. Ponieważ była to pierwsza taka akcja, odpowiedzialność za przygotowanie ozdób do kiermaszu przejął opiekun SU. Na sprzedaży przygotowanych kartek i ozdób zarobiliśmy 289,50 zł. Oczywiście od tej sumy zostały odliczone koszty materiałów potrzebnych do wykonania ozdób, co zmniejszyło zarobioną kwotę do 200 zł. Cały zysk pochodzący ze sprzedaży przeznaczony zostanie na działalność Samorządu.
W grudniu również ogłoszona została coroczna akcja charytatywna „Góra Grosza”, w której wzięły udział wszystkie klasy naszej szkoły. Wyniki akcji nie są jeszcze znane. Po podliczeniu i wysłaniu zebranej sumy, będą one ogłoszone na samorządowej tablicy ogłoszeń.
W styczniu będziemy uczestniczyć w organizacji choinki szkolnej. W związku z tym, aby nie obciążać szkolnego budżetu, dokonaliśmy zakupu masek karnawałowych i materiałów niezbędnych do organizacji szkolnej imprezy ze środków SU.

Przez cały semestr miała miejsce akcja pod nazwą „Cała szkoła czyta dzieciom” oraz akcja „Trzynastego nie mam pecha”.
Akcje, które nie odbyły się to:
1. Konkurs na „Szkolnego Mistrza Ortografii i Interpunkcji”
2. „Szkoło, Pomóż i Ty”
Zostaną one przeprowadzone w II semestrze roku szkolnego 2011/2012.


Opiekun SU

-----------------------------------------------------------------------------------

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
w II semestrze roku szkolnego 2011/2012

W II półroczu roku szkolnego 2011/2012 zarząd Samorządu Uczniowskiego spotykał się na zebraniach z opiekunem w miarę potrzeb. Na spotkaniach tych omawialiśmy sprawy dotyczące bieżącej działalności Samorządu , która przebiegała w oparciu o plan pracy na miniony już rok szkolny. Planowaliśmy również jego zadania i wydatki na kolejne miesiące.
W II semestrze, jak każdego roku, nie miały miejsca żadne akcje charytatywne. Samorząd dołączył natomiast do szeregu uroczystości szkolnych, które miały miejsce w naszej placówce.
Pierwszą ze wspomnianych uroczystości, była choinka szkolna. Samorząd nie tylko pomógł w organizacji zabawy ale wykorzystał także zgromadzone w kasie środki na zakup masek karnawałowych i materiałów niezbędnych do organizacji imprezy w kwocie 131,64 zł.
Kolejna akcja Samorządu oraz nauczyciela polonisty – p. Beaty Ners-Lewandowskiej, to przeniesiony z I semestru konkurs na „Szkolnego Mistrza Ortografii i Interpunkcji”, który zorganizowany został w dwóch kategoriach wiekowych. W kategorii klas III-IV, zadaniem uczniów było uzupełnienie luk w podanym tekście, natomiast w kategorii klas V-VI zadaniem uczniów było poprawne pod względem ortograficznym i interpunkcyjnym zapisanie dyktowanego przez nauczyciela tekstu. Zwycięzcą konkursu mogła zostać osoba, która nie popełni żadnego błędu. W związku z powyższym konkurs zwyciężyli:
1. Szymon Gajewski ( w kategorii klas III-IV)
2. Karolina Budek ( w kategorii klas III-VI)
14 lutego odbyły się w naszej szkole Walentynki. Członkowie Samorządu opiekowali się podczas dyskoteki sprzętem grającym oraz pilnowali porządku wśród uczestników zabawy.
W miesiącu marcu zakupiliśmy oraz wręczyliśmy wszystkim paniom pracującym w naszej szkole kwiaty z okazji Dnia Kobiet (82 zł).
Z okazji Światowego Dnia Pamięci Ofiar Katynia zapaliliśmy znicze przy pamiątkowych dębach oraz kamieniu pamiątkowym znajdującym się na terenie szkoły.
Przed świętami wielkanocnymi Samorząd podjął się akcji wyrobu i sprzedaży ozdób oraz kartek świątecznych. Na tę działalność poświęciliśmy wiele pracy (zbieraliśmy gazety, wykonywaliśmy rurki będące bazą papierowej wikliny, wyplataliśmy koszyki i ozdabialiśmy je, ozdabialiśmy wielkanocne jaja techniką decoupage i quillingu), a także wydaliśmy na niezbędne materiały 80,42 zł. Wydatek ten jednak opłacił się, ponieważ udało nam się zarobić 560 zł.
W tym miejscu dziękuję bardzo paniom A. Szymańczyk oraz B. Ruszkowskiej za pomoc w akcji oraz ks.W. Godlesiowi za umożliwienie zorganizowania kiermaszu na terenie kościoła.
Warto wspomnieć także o zorganizowanej przez p. Dyrektora oraz Opiekuna Samorządu akcji pomocy jednemu z naszych uczniów, Tomaszowi Dubielowi oraz jego rodzicom. Była to pomoc psychologiczna oraz finansowa (zakup żywności). Samorząd przeznaczył na ten cel 100 zł.
W drugim semestrze minionego roku szkolnego nie brakowało również zgodnych z kalendarzem akcentów tematycznych na gazetce samorządowej, a znalazły się tam m.in. Dzień Babci i Dziadka, Walentynki, Dzień Kobiet, Wiosna, Wielkanoc, Dzień Ziemi, Uchwalenie Konstytucji 3 Maja, Dzień Matki i Ojca, Dzień Dziecka, Maciej Kazimierz Sarbiewski – ksiądz poeta, humorystyczne „Szkolne ABC”, edukacyjna gazetka „Dziecko w sieci” oraz oczekiwane przez wszystkich uczniów Wakacje.
Na ostatnim spotkaniu, podsumowaliśmy działalność Samorządu Uczniowskiego SP w Sarbiewie w roku szkolnym 2011/2012. Zaplanowaliśmy nasz udział w zakończeniu roku szkolnego oraz pożegnaniu uczniów klasy VI.
W związku z tym, zakupiliśmy upominki dla wszystkich szóstoklasistów za kwotę 81 zł.
W przeddzień zakończenia roku szkolnego Samorząd ufundował poczęstunek (lody) wszystkim uczestnikom rajdu rowerowego (29 zł).
W dniu zakończenia roku szkolnego (29.06.2012 r.), Skarbnik Samorządu – Aleksandra Wróblewska – ciepłymi słowami pożegnała opuszczających mury naszej szkoły absolwentów. Uczniowie klasy V wręczyli również swoim starszym kolegom i koleżankom wspomniane wyżej upominki.
Ponadto, dwójka uczniów klasy VI : Julia Zalewska i Dominik Drążkiewicz, otrzymali przyznane przez opiekuna Samorządu oraz p. Dyrektora nagrody książkowe, wieńczące ich sumienną pracę w Samorządzie Uczniowskim.
Kończąc sprawozdanie pragnę poinformować, że stan kasy Samorządu na dzień dzisiejszy wynosi 283,46 zł.
Akcje które nie odbyły się:
- Akcja charytatywna „Szkoło Pomóż i Ty”
- Rajd rowerowy
Bardzo dziękuję za pomoc i współpracę.

Szczegółowe potwierdzenia i rachunki dotyczące akcji organizowanych przez Samorząd Uczniowski znajdują się w jego dokumentacji.


Opiekun Samorządu Uczniowskiego

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.