X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 16865
Przesłano:

Dzielenie pamięciowe liczb naturalnych. Scenariusz lekcji matematyki

SCENARIUSZ LEKCJI MATEMATYKI


Temat zajęć: Dzielenie pamięciowe liczb naturalnych.

Prowadzący zajęcia: mgr Dominika Pośpiech

Szkoła: Publiczna Szkoła Podstawowa w Naczęsławicach.

Data: 18.09.2012 Klasa: IV
Dział programu realizowanego: Liczby i działania.
Cel główny:
Uczeń poprawnie wykonuje dzielenie liczb naturalnych.
Cele operacyjne:
- zna pojęcia dzielna, dzielnik, iloraz,
- zna działanie odwrotne do dzielenia,
- wie, iż dzielenie nie jest przemienne,
- rozumie pojęcia związane z dzieleniem,
- wykorzystuje dzielenie w rozwiązywaniu zadań
tekstowych,
- zna sposób sprawdzenia dzielenia za pomocą mnożenia,
- rozumie znaczenie liczby 0 i 1 w dzieleniu,
- zna sposób dzielenia liczb zakończonych zerami,
- rozwiązuje równania pierwszego stopnia z jedną
niewiadomą występującą po jednej stronie równania,
- umie wskazywać elementy dzielenia,
- umie podać znaczenie liczb liczb 0 i 1 w dzieleniu.
Treści:
1. Pojęcia związane z dzieleniem.
2. Dzielenie jako działanie nieprzemienne.
3. Mnożenie jako sposób sprawdzenia poprawności wyniku
dzielenia.
4. Znaczenie liczby 0 i 1 w dzieleniu.
5. Zadania tekstowe z wykorzystaniem dzielenia.

Osiągnięcia uczniów:
- poprawnie oblicza wynik dzielenia, sprawdzając go mnożeniem,
- rozwiązuje zadania tekstowe z wykorzystaniem dzielenia,

Pomoce dydaktyczne:
- dwa zestawy kart z cyframi 0-9,
- zeszyt przedmiotowy, podręcznik, zeszyt ćwiczeń,
- gra „Bingo matematyczne”

Notatka do zapisania lub ćwiczenia do wykonania:
Uczniowie notują ważne treści oraz rozwiązania zadań w zeszycie przedmiotowym

Metody pracy: pogadanka, burza mózgów, indywidualna, gry i zabawy dydaktyczne.

PRZEBIEG LEKCJI

FAZA LEKCJI
WSTĘPNA
Przywitanie, sprawdzenie zadania domowego.Powtórzenie wiadomości z ostatniej lekcji: ćwiczenie z zestawem kart. Nauczyciel zadaje działanie na mnożenie, uczniowie pokazują wynik na kartach. Następnie prowadzący zajęcia podaje liczbę z tabliczki mnożenia, a uczniowie podnoszą w górę dwie karteczki, których iloczyn jest równy tej liczbie.Nauczyciel podaje zadanie do rozwiązania w którym uczniowie muszą skorzystać z dzielenia:„Ania ma 30 cukierków i chce je równo podzielić pomiędzy sześciu kolegów. Ile cukierków otrzyma każdy z kolegów?” (8 min)

WŁAŚCIWA
Na podstawie zadania zostaje przypomniane pojęcie dzielenia oraz dzielnej, dzielnika i ilorazu. Uczniowie zapisują temat lekcji „Dzielenie pamięciowe liczb naturalnych”.Uczniowie wykonują przykładowe działania, podchodząc do tablicy oraz przypominają w jaki sposób sprawdza się, czy uzyskany wynik jest poprawny oraz udowadniają, iż dzielenie nie jest przemienne. Powtórzona zostaje kwestia dzielenia przez 0 i 1 oraz w jaki sposób łatwo dzielić liczby, które są zakończone zerami.Następnie nauczyciel dyktuje zadanie: „Pióro kosztuje 28 zł i jest cztery razy droższe od długopisu. Ile kosztuje długopis?”, które każdy z uczniów wykonuje samodzielnie. Po chwili nauczyciel prosi wybranego ucznia o rozwiązanie zadania na forum klasy, zwracając uwagę na konieczność podania odpowiedzi pisemnej.W końcowej części lekcji uczniowie uzupełniają równania, w których dzielną lub dzielnik zastąpiono znakiem zapytania.Rozwiązywane na lekcjach przykłady oraz równania pochodzą z podręcznika „Matematyka 4” GWO (30 min)

PODSUMOWANIE
Gra „Bingo matematyczne” każdy z uczniów rysuje na kartce kwadrat, dzieląc go na 9 części i w każdą wpisuje cyfrę z zakresu od 1-30. Nauczyciel dyktuje działanie, uczniowie podają wynik, jeśli któryś z uczniów wpisał taką liczbę to ja wykreśla. Uczeń, który jako pierwszy wykreśli wszystkie liczby jest zwycięzcą.
Ocena aktywności uczniów na zajęciach, zadanie pracy domowej-zadania z zeszytu ćwiczen. (7 min)


BINGO MATEMATYCZNE
DZIELENIE PAMIĘCIOWE KLASA IV

1) 16:16
2) 30:15
3) 27:9
4) 16:4
5) 25:5
6) 36:6
7) 49:7
8) 32:4
9) 90:10
10) 120:12
11) 55:5
12) 36:3
13) 26:2
14) 42:3
15) 45:3
16) 32:2
17) 51:3
18) 90:5
19) 190:10
20) 40:2
21) 63:3
22) 440:20
23) 69:3
24) 48:2
25) 75:3
26) 2600:100
27) 270:10
28) 56:2
29) 58:2
30) 90:3

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.