X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 16785
Przesłano:

Program autorski grupy teatralnej "Mała Scena"

PROGRAM GRUPY TEATRALNEJ
„ MAŁA SCENA ”
DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ Z OŚRODKA REHABILITACYJNO EDUKACYJNO WYCHOWAWCZEGO
W KROŚNIE

Autor: nauczyciel mgr Iwona Tabisz.
Ośrodek Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczy w Krośnie


Wstęp

Zabawy teatralne, to bardzo ważny element pracy rewalidacyjno -wychowawczej Ośrodka. Teatr będący z natury rzeczy syntezą sztuk, wykorzystuje różne formy ekspresji: mowę, ruch, gest, mimikę, śpiew, taniec.
Z uwagi na to, że członkami grupy teatralnej działającej w placówce są uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną, zabawa w teatr może być najbardziej interesującym i wyrazistym efektem ich pracy ujawniającym zdobyte umiejętności i osiągnięcia.
Kontakt młodego człowieka z teatrem to nie tylko oglądanie spektakli, ale przede wszystkim tworzenie go poprzez zabawę. Teatr jest rzeczywistością wyjątkową, w której wszystko może się zdarzyć, a odtwórca roli ma okazję na chwilę stać się kimś innym. Wprowadzanie dziecka niepełnosprawnego w świat sztuki pobudza jego wyobraźnię, stymuluje rozwój emocjonalny, poprawia kompetencje komunikacyjne, sprzyja umuzykalnieniu, rozwija sprawność ruchową umiejętność naśladowania, a przede wszystkim pozwala zaistnieć, co zwiększa poczucie własnej wartości. Jest również okazją do wspaniałej zabawy, dającej wiele satysfakcji.
W toku pracy rewalidacyjno – edukacyjno - wychowawczej wyłonił się pomysł oddziaływania na naszych uczniów poprzez teatr. Doświadczenie w przygotowaniu przedstawień, inscenizacji, etiud teatralnych, różnego rodzaju występów okolicznościowych utwierdziło mnie w przekonaniu, że nauka poprzez sztukę to doskonała forma pracy przynosząca wiele korzyści, przede wszystkim –terapeutycznych.
Adresatem programu są uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi uczestniczący w zajęciach edukacyjno-terapeutycznych i rewalidacyjno-wychowawczych.
Program realizować będę w trakcie roku szkolnego 2007/2008 oraz 2008/2009


Cele ogólne:

1. Przygotowanie do odbioru sztuki teatralnej.
2. Udział w życiu kulturalnym Ośrodka.
3. Integracja ze środowiskiem lokalnym.
4. Kształtowanie osobowości.
5. Kompensacja deficytów rozwojowych.
6. Stworzenie możliwości do rozwoju uzdolnień i predyspozycji indywidualnych.

Cele szczegółowe:

1. Nauka umiejętności właściwego zachowania się w teatrze.
2. Rozwijanie umiejętności współdziałania w zespole.
3. Kształtowanie poczucia odpowiedzialności.
4. Wyrabianie dyscypliny i samodyscypliny.
5. Wydłużanie czasu koncentracji uwagi.
6. Rozwijanie mowy czynnej i biernej.
7. Doskonalenie umiejętności zapamiętywania.
8. Nauka umiejętności naśladowania.
9. Integracja zmysłów.
10. Eliminowanie nieśmiałości.
11. Wzmocnienie poczucia własnej wartości.

Treści

1. Analiza utworów literackich – wiązanie słowa z działaniem:
- wybór utworu
- kilkakrotne odczytywanie uczniom tekstu lub odsłuchiwanie z płyty w celu zrozumienia treści
- wyodrębnienie wydarzeń
- podział ról z uwzględnieniem cech charakterystycznych dla poszczególnych postaci
- ćwiczenia z podziałem na role ( dotyczy uczniów mówiących )
2. Ćwiczenia mimiki, gestu, ruchu scenicznego.
3. Zaprojektowanie scenografii i wykonanie jej.
4. Dobór rekwizytów.
5. Zaprojektowanie i wykonanie kostiumów.
6. Przygotowanie oprawy choreograficznej.
7. Przygotowanie oprawy muzycznej.
8. Wybór i nauka piosenek.
9. Reklama – zaproszenia na przedstawienia.

Proponowane formy aktywności

1. Zabawy muzyczno – ruchowe.
2. Proste układy taneczne.
3. Deklamacje krótkich wierszy.
4. Wykonywanie piosenek z podkładem muzycznym.
5. Elementy dramy ( ćwiczenia pantomimiczne, np. rozwijanie kwiatu, zamiatanie, zmaganie z wiatrem, itp.)
6. Zabawy tematyczne ( odgrywanie przez dziecko różnych ról ).
7. Inscenizacje.
8. Oglądanie sztuk teatralnych ( wyjścia do teatru ).

Proponowane prezentacje

1. Inscenizacja zimowo – noworoczna.
2. Udział „ Małej sceny ” w Przeglądzie Teatrów Amatorskich „ Michalinalia”.
3. Prezentacja podczas uroczystości Zakończenia Roku Szkolnego.

Procedury osiągania celów

Metody pracy:

- słowna – czytanie, opowiadanie, odsłuchiwanie tekstów
- oglądowa – oglądanie spektakli
- pokazowa – prezentacja uczniom gestów, ruchów
- działań praktycznych – gra aktorska

Formy pracy:

- indywidualna
- grupowa
- zespołowa

Środki:

- literatura dziecięca i młodzieżowa
- płyty CD z nagraniami piosenek, tekstów, utworów scenicznych
- odtwarzacz CD
- materiały plastyczne potrzebne do wykonania scenografii, kostiumów i rekwizytów.


EWALUACJA

Efekty pracy grupy teatralnej „Mała Scena ” łatwo jest ocenić. Opanowanie przez aktora tekstu, zaśpiewanie piosenki, odtworzenie roli, ruchu scenicznego, pokonanie tremy i wreszcie występ przed publicznością to warunki, które muszą być spełnione, aby powstało przedstawienie. Widz poza tym ocenia kostiumy, wykorzystane rekwizyty, oprawę scenograficzną i muzyczną, które w efekcie tworzą spójną całość.
Systematyczne badanie podejmowanych działań - obserwacja podczas prób, zajęć, występów dostarczy informacji i wskazówek do wprowadzenia zmian i modyfikacji służących doskonaleniu tych działań.
Podsumowaniem zajęć będą zatem wystawiane spektakle, układy choreograficzne, udział w przeglądach, konkursach oraz ocena publiczności i jury konkursowego.


Literatura

1. Alfons Aichinger, Walter Holl, Psychodrama – terapia grupowa z dziećmi, Wydawnictwo JEDNOŚĆ, Kielce 1999
2. Awgulowa J., Świątek W., Inscenizacje w klasach początkowych, Warszawa, WSiP 1985
3. Drzał E., Skibińska- Czechowicz I., Inscenizacje w nauczaniu zintegrowanym, Wydawnictwo HARMONIA, Gdańsk 2000
4. Mineyko B., Improwizacje w klasach 1-3, Warszawa WSiP 1986
5. Pankowska K., Edukacja przez dramę, Warszawa, WSiP 1997
6. Szczepańska M., Program autorski- jak go napisać? Wyd. IMANE 1999
7. Wierzbicka U., Szkolny teatr małych form w moim doświadczeniu pedagogicznym, Warszawa, WSiP 1979

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.