X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 16745
Przesłano:
Dział: Języki obce

Wie viel Euro? - Zahlen. Konspekt lekcji j. niemieckiego

PLAN METODYCZNY LEKCJI JĘZYKA NIEMIECKIEGO
DLA KLAS I GIMNAZJUM

Temat: Wie viel Euro? – Zahlen.

Cel ogólny:
~ odczytywanie cen artykułów spożywczych w walutach krajów niemieckojęzycznych.

Cele operacyjne:

Umiejętności:
~ uczeń utrwala liczebniki od 1 do 100 oraz potrafi je nazwać słownie
~ uczeń zna pisownię liczebników od 1 do 100
~ uczeń potrafi użyć liczebniki do wyrażenia cen poszczególnych artykułów spożywczych
~ uczeń utrwala nazwy walut krajów niemieckojęzycznych: Schweiz, Deutschland und
Liechtenstein.
~ uczeń dokonuje samooceny

Postawy:
~ wytrwałość w wysiłku umysłowym: myślenie, działanie, uczenie się,
~ łamanie barier językowych poprzez komunikowanie się
~ współpraca z kolegami

Metody i formy pracy:
~ burza mózgów
~ praca indywidualna
~ praca z ćwiczeniami
~ plenum

Materiały dydaktyczne:
~ podręcznik „DACHfenster”
~ zeszyty przedmiotowe
~ tablica


Przebieg lekcji:
I Faza organizacyjna:
Powitanie uczniów, sprawdzenie listy obecności, zapis tematu lekcji do dziennika.

II Rozgrzewka językowa:
Nauczyciel, aby wprawić uczniów w atmosferę oraz tematykę lekcji bieżącej pyta uczniów na wyrywki z liczebników niemieckich od 1 do 100. Nauczyciel mówi po polsku jakąś cyfrę – zadaniem uczniów jest powiedzieć ją słownie w języku niemieckim.

III Faza wstępna:
Nauczyciel zapisuje temat lekcji na tablicy, do dziennika, uczniowie zaś do zeszytów przedmiotowych. Następnie nauczyciel zapoznaje uczniów z celem lekcji.

IV Faza główna:
Nauczyciel prosi uczniów o otwarcie podręczników na stronie 61. Uczniowie przyglądają się cennikowi towarów Mcdonaldsa`a oraz mają porównać ceny ich w Euro, Frankach oraz Złotówkach. Nauczyciel pozostawia uczniom pięć minut czasu na zapoznanie się z cenami oraz przemyślenie ich odpowiedników w cyfrach słownie. Reszta klasy przysłuchuje się, sprawdza i tym samym kontroluje poprawność wypowiedzi kolegi/ koleżanki. W razie trudności koryguje błędy. Następnie uczniowie wykonują ćwiczenie „Zwei”. Ćwiczenie to jest kontynuacją ćwiczenia „Eins”- uczniowie mają zakreślić zdania zgodne z prawdą sugerując się ćwiczeniem „Eins”. Pod uwagę uczniowie biorą ceny produktów w trzech różnych walutach: Euro, Frankach i Złotówkach. Prezentacja rozwiązań następuje w plenum.

V Faza ćwiczeń:
Zadaniem uczniów jest ćwiczenie przede wszystkim poprawnej wymowy liczebników, dlatego też wykonują ćwiczenie 3. odpowiadając na zamieszczone tam pytania słownie. Nauczyciel prosi wybranych uczniów o prezentację odpowiedzi, które następnie uczniowie zapisują słownie w zeszytach przedmiotowych. Kolejnym ćwiczeniem uczniów jest policzyć ile zapłacą za wybrane posiłki w Warschau, Berlin oraz Bern. Aktywni uczniowie za prezentację rozwiązań zostają ocenieni oraz nagrodzeni plusami. Jako podsumowanie lekcji uczniowie mają sobie wybrać ulubione potrawy z Menu restauracji Mcdonald`s i zanotować ich ceny. Następnie ich zadaniem jest powiedzieć, ile zapłacą za nie w trzech krajach Polsce, Niemczech i Szwajcarii. Po zakończeniu uczniowie dokonują prezentacji pod nadzorem nauczyciela.

VI Faza końcowa:
Uczniowie dokonują samooceny tego, co już potrafią, uświadamiają sobie, czego się nauczyli.

Podziękowanie, pożegnanie.

Autor: mgr Wioletta JAszcz-Bielawa

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.