X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 16712
Przesłano:

Przykładowa ocena pracy rewalidacyjnej

Ocena pracy rewalidacyjnej

Rok szkolny:
Szkoła:
Klasa:
Uczennica:
Nauczyciel prowadzący zajęcia rewalidacyjne:
....... systematycznie uczęszczała na zajęcia rewalidacyjne dwa razy w tygodniu Program i cele, które realizowałam na zajęciach były dostosowane do możliwości dziewczynki, jej umiejętności i aktualnego poziomu rozwoju oraz zaleceń zawartych w orzeczeniu PPP o potrzebie kształcenia specjalnego .
Główne cele realizowane na zajęciach to doskonalenie i rozwijanie:
1. Podstawowych technik szkolnych:
- czytania ze zrozumieniem
- pisania ze słuchu wyrazów i krótkich zdań
- liczenia na konkretach w opanowanym przez uczennicę zakresie liczbowym
2. Mowy i myślenia uczennicy:
- wzbogacanie wiedzy dziewczynki o otaczającym świecie
3. Sprawności manualnej oraz zdolności plastycznych.
4. Percepcji wzrokowej i słuchowej.
5. Motoryki dużej:
- proste ćwiczenia gimnastyczne i zabawy z elementami chwytu, rzutu, toczenia i skoku.
Na zajęciach wykorzystywałam również komputer i programy komputerowe:
- Paint
- Word
- ,,Klik uczy czytać”
- ,,Klik uczy liczyć”
- ,,Klik uczy pisać”.
Korzystałam również z darmowych podręczników WSiP.
Na zajęciach ..... pracowała chętnie, z dużym zaangażowaniem wykonywała ćwiczenia i wypełniała karty pracy. Nacisk położyłam na ćwiczenia rozwijające sprawność manualną, która jest u dziewczynki słabo wykształcona. ..... dużo wycinała, malowała, wydzierała, kolorowała oraz rysowała i pisała na tablicy. Ponadto doskonaliłyśmy podstawowe techniki szkolne, w tym szczególnie skupiłyśmy się na pisaniu ze słuchu. W tym zakresie ..... poczyniła znaczny postęp. Ponadto wykonywałyśmy ćwiczenia, których celem było poszerzenie wiedzy o otaczającym świecie (krzyżówki tematyczne, udzielanie odpowiedzi na pytania odnośnie przeczytanego tekstu, omawianie obrazków sytuacyjnych, rozmowy na określone tematy). Uczennica doskonaliła także umiejętności matematyczne – liczyła na konkretach w zakresie 100, utrwalała nazwy i zapis liczb dwucyfrowych, z powodzeniem podejmowała próby liczenia na kalkulatorze. W styczniu zapoznałam dziewczynkę z liczbami trzycyfrowymi .

Wnioski do dalszej pracy:
1. W dalszym ciągu rozwijać u dziewczynki podstawowe techniki szkolne . Utrwalać nabyte wiadomości i doskonalić umiejętności, które dziewczynka posiada.
2. Doskonalić umiejętność posługiwania się kalkulatorem oraz utrwalać nazwy i zapis liczb trzycyfrowych.
3. Pracować nad sprawnością manualną ......
4. Stosować karty pracy, ćwiczenia i zabawy, które wzbogacą wiedzę dziewczynki o otaczającym świecie.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.