X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 1663
Przesłano:

Scenariusz lekcji "Ćwiczenia przy muzyce"

1 Cele lekcji:

Wiadomości
Uczeń:
-wie, że muzyka niesie ze sobą rytm i tempo
-zna proste kroki wykonywane w czasie ćwiczeń
-wie na czym polega i jakie walory niesie ze sobą ćwiczenie przy muzyce
-zna własne uzdolnienia motoryczne
-wie, że intensywność tętna zależy od wysiłku fizycznego
-wie co to jest higiena osobista
-nazywa poszczególne cechy motoryczne

Umiejętności
Uczeń:
-słyszy i potrafi wyklaskać tempo słyszanej muzyki
-potrafi dostosować swój ruch w rytm muzyki
-potrafi wykonać prosty układ kroków zainspirowany słyszaną muzyką
-umie zadbać o własną higienę ciała i stroju
-potrafi zbadać w każdej chwili swoje tętno
-podejmuje samodzielnie decyzje w czasie gier i zabaw ruchowych
-potrafi zastosować proste techniki relaksacji
-potrafi dostosować wysiłek fizyczny do swoich możliwości organizmu

2. Metody pracy
metoda naśladowcza - ścisła, zadaniowa - ścisła, zabawowo - naśladowcza

3. Środki dydaktyczne
magnetofon, kasety z muzyką o wyraźnie słyszanym rytmie, sala najlepiej z lustrami


4. Przebieg lekcji

a Faza przygotowawcza

- Sprawy organizacyjno - porządkowe
- zbiórka i powitanie
- sprawdzenie gotowości do zajęć
- podanie tematu, motywowanie do wykonywania ćwiczeń ruchowych
- przypomnienie zasad bezpieczeństwa na lekcji
- Przygotowanie organizmu do wysiłku - rozgrzewka
- puszczamy muzykę z magnetofonu i proponujemy uczniom odzwierciedlenie ruchem słyszanej muzyki (ćwiczący ustawieni w rozsypce, twarzą do luster, jeżeli takie mamy do dyspozycji)
- uczniowie dostosowują tempo swojego ruch od marszu do biegu w miejscu w rytm wystukiwany przez nauczyciela

b Faza realizacyjna

- Uczniowie ustawieni w rozsypce twarzą do lustra (pozwala to na samoocenę i obserwację przez uczniów swojej sylwetki w czasie ćwiczeń), wykonują w rytm puszczanej z magnetofonu muzyki podawane przez nauczyciela propozycje prostych układów kroków:
- marsz w miejscu (zwracamy uwagę na pracę ramion)
- na raz lewa noga w bok, na dwa prawa noga w bok, na trzy powrót lewej nogi, na cztery powrót prawej nogi - przy wykonywaniu rozkroku obniżamy środek ciężkości, przy łączeniu nóg wychodzimy w górę
- na raz, dwa, trzy wykonujemy trzy kroki w przód na cztery wymach nogą w przód (w zależności którą nogą zaczniemy wykonywanie kroków, to przeciwną wykonujemy wymach) i powrót trzy kroki w tył i na cztery wymach nogi w tył
- stajemy w postawie z ramionami ugiętymi w łokciach, uniesionymi na wysokość barków, na raz ramiona w bok i wykrok w bok lewą nogą na dwa powrót do pozycji wyjściowej, na trzy ramiona w bok i wykrok w bok prawą nogą
- ćwiczenie jak wyżej, lecz wykonujemy dwa kroki w lewą stronę i dwa kroki w prawa stronę (gdy dostawiamy nogę, ramiona są złączne przed sobą)
- z postawy: na raz lewa noga w bok, na dwa prawa noga przeplatanka przodem, na trzy odstawiamy lewą nogę w bok, na cztery dostawiamy prawą nogę i ruch w drugą stronę zaczynając od nogi którą dostawiamy, czyli na raz prawa noga w bok, na dwa lewa noga przeplatanka tyłem, na trzy odstawiamy prawą nogę w bok i na cztery dostawiamy lewą nogę, w zależności od tempa i rytmu muzyki gdy dostawiamy nogi na cztery możemy dołączyć klaśnięcie w dłonie i doskok obunóż
- gdy przećwiczymy poszczególne kroki możemy połączyć je w jeden ciąg, umawiają się że np. każdy z kroków powtarzamy 12 razy
- wykorzystujemy inwencje twórcze uczniów i ochotnicy prowadzą fragment lekcji wykorzystując poznane kroki lub proponują nowe możliwości

c Faza podsumowująca

- Ćwiczenia oddechowe. Przypomnienie o dozowaniu wysiłku fizycznego w zależności od możliwości fizycznych organizmu i wytrenowania ucznia.
- Zbiórka, podsumowanie lekcji, wyróżnienie najlepiej ćwiczących.
- Sportowe pożegnanie


Bibliografia

- Denisiuk L., Kalinowski A., Podstawy teorii i metodyki wychowania fizycznego, Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, Warszawa 1964.
- Lachowicz L., Organizacja wychowania fizycznego i sportu w szkole, AWF w Gdańsku, Gdańsk 1987.
- Strzyżewski S.: Wychowanie fizyczne poza salą gimnastyczną, WSiP, Warszawa 1997.
- Zuchora K.: Rola szkoły w kształtowaniu aktywności ruchowej, Roczniki Naukowe PWN, t. XIX., Warszawa 1974.


Czas trwania lekcji
45 minut

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.