X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 16493
Przesłano:

Moje hobby, moje pasje. Scenariusz zajęć profilaktycznych

Scenariusz zajęć
Temat zajęć: Moje hobby, moje pasje
Prowadzący: Marek Sawoń
Przedmiot zajęć: zajęcia profilaktyczne
Uczestnicy: wychowankowie grupy C
Termin: 29.05.2012

Cel ogólny:
• Rozwijanie zainteresowań i pasji
• Wskazanie pożytecznych i bezpiecznych form spędzania czasu wolnego
• Poszerzenie zasobu słownictwa
• Rozwijanie sprawności manualnych

Cele operacyjne:
Wychowanek
• określa pojęcia: hobby, hobbista, kolekcjoner
• opowiada o swoim hobby
• podaje przykłady ludzkich hobby i kolekcjonerstwa
• potrafi uzasadnić co daje ludziom hobby
• podaje przykłady „dobrych pasji” i „złych pasji”
• posiada orientację w zakresie swoich zainteresowań i umiejętności
• zna różne formy aktywnego i bezpiecznego wypoczynku
• wie, jak pożytecznie spędzać czas wolny

Formy pracy: indywidualna, grupowa,

Metody pracy:
• podająca: pogadanka, wyjaśnienie, praca z tekstem
• aktywizująca: prezentacja multimedialna
• praktycznego działania: kolorowanie obrazków związanych z hobby dzieci –praca plastyczna
• eksponująca: wystawa rysunków prac dzieci- gazetka grupowa

Środki dydaktyczne:
• prezentacja
• zdjęcia, ilustracje
• obrazki do kolorowania, kredki

Przebieg zajęć:
1. Wprowadzenie w tematykę zajęć
2. Rozmowa kierowana na temat określenia pojęcia hobby, pasje, hobbista, kolekcjoner
3. Wychowankowie opowiadają o swoich hobby
4. Podanie przykładów hobby:
- artystyczne (malowanie, rysowanie, gra na instrumencie, taniec, śpiew, robótki ręczne)
- techniczne (majsterkowanie, modelarstwo)
- rekreacyjne (uprawianie różnych rodzajów sportu, wędkarstwo, grzybobranie, uprawianie ogródka, wycieczki)
- czytelnicze (czytanie książek i czasopism)
- kulturalne (zwiedzanie wystawy w muzeum, chodzenie do kina i teatru)
- naukowe (czerpanie przyjemności z nauki np.: ekologii, przyrody, )
- kolekcjonerstwo –zbieractwo (zbieranie starych monet, znaczków pocztowych, orderów i odznaczeń, cennych książek)
5. Wychowankowie oglądają i wspólnie czytają wybrane teksty prezentacji, podają uzasadnienie, dlaczego warto mieć w życiu hobby i pasje:
- poszerzają wiedzę uczniów
- rozwijają zainteresowania
- dają odprężenie, relaks, wypoczynek, dobre samopoczucie
- pozwalają robić coś, co się bardzo lubi
6. Rozmowa kierowana na temat „dobrych pasji” i „złych pasji” oraz ich wpływu na rozwój
7. Wychowankowie kolejno czytają rodzaje „złych pasji” i wspólnie uzasadniają ich zgubny wpływ na rozwój, samopoczucie i zdrowie
- Długotrwałe oglądanie telewizji i oglądanie filmów dla dorosłych
- Długotrwałe granie w komputer i niebezpieczne gry
- Niechęć do uprawiania sportu
- Ciągłe i głośne słuchanie muzyki
- Nie czytanie książek i nie korzystanie z zasobów biblioteki
- Niechęć do nauki
8. Odgadywanie rodzajów hobby na podstawie zdjęć i ilustracji
9. Przypomnienie ulubionych form spędzania czasu na podstawie prezentacji zdjęć ze szkolnego życia grupy (wycieczki ekologiczne, rajdy piesze, składanie karmików i budek lęgowych, zajęcia plastyczne, branie udziału w występach i prezentacjach, czytanie książek, uprawianie i pielęgnowanie ozdobnych roślin doniczkowych, gry i zabawy ruchowe na świeżym powietrzu etc)
10. Wychowankowie wybierają obrazki do pokolorowania i czytają zdanie określające ich ulubione hobby
11. Wspólne zrobienie wystawki prac plastycznych dzieci
12. Podsumowanie zajęć

EWALUACJA
Dzięki przemyślanemu przygotowaniu zajęć: „Moje hobby, moje pasje” udało mi się zrealizować wszystkie założone cele ogólne i operacyjne. Przebieg zajęć, zastosowane metody i przygotowane środki dydaktyczne rozbudziły ciekawość dzieci i zaktywizowały je do wspólnej pracy. Poszczególne etapy zajęć były ze sobą ściśle powiązane, dzięki czemu podopieczni łatwo i chętnie realizowali przygotowane zadania. Na zajęciach dzieci były aktywne, prowadzili sensowne dialogi, z ochotą i mądrze odpowiadali na pytania zadawane przez wychowawcę. Wychowankowie potrafili uzasadnić ujemny wpływ „złych hobby” na człowieka, umieli określić pojęcie: hobby, hobbista, kolekcjoner, zbieractwo. Żywo opowiadali o swoich ulubionych zajęciach domowych i w internacie, o wartości pasji w życiu ludzi, o swoich zainteresowaniach wynikających z ich potrzeb. Nastąpiło utrwalenie wiadomości na temat pożytecznych i bezpiecznych form spędzania czasu wolnego. Nastąpiła korelacja z tematami m.in.: „Bezpieczne grzybobranie”, „Zagrożenia w sieci”, „Co wartościowego dają nam książki”.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.