X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 16459
Przesłano:
Dział: Ankiety

Ankieta ewaluacyjna

Ankieta dla nauczycieli- udział w ewaluacji szkoły

Analizowanie wyników próbnych testów szóstoklasisty
oraz wdrażanie wniosków z tych analiz.

Szanowni Państwo!

Prosimy o wypełnienie ankiety. Uzyskane informacje posłużą nam do ustalenia, co można zrobić, żeby proces analizy wyników był lepszy oraz jakie umiejętności uczniów należy doskonalić.

1. Czy bierze Pani/ Pan udział w procesie ewaluacji?
a. tak
b. nie
2. Czy widzi Pani/Pan potrzebę analizowania testu próbnego klasy szóstej?
a. nie
b. tak
dlaczego? ........................................

3. Czy uważa, Pani/Pan, że analiza sprawdzianu jest przeprowadzana prawidłowo?
a. tak
b. nie
4. Czy uważa Pani/Pan, że analiza sprawdzianu przyczynia się do podniesienia poziomu nauczania prowadzonego przez Panią/ Pana przedmiotu ?
a. tak
b. nie
5. Czy po zapoznaniu się z wynikami sprawdzianu analizuje Pani/ Pan na swoim przedmiocie błędy popełniane przez uczniów?
a. tak
b. nie


6. Czy wykorzystuje Pani/Pan wnioski z analizy do modyfikacji swoich metod pracy?
a. tak
b. nie
7. Czy stosowanie nowych metod pracy na lekcji pozwala Pani/ Panu uzyskać nowe efekty w pracy?
a. nie
b. tak
jakie? ........................................

8. Jakimi metodami prowadzi Pani/ Pan swoje lekcje? (proszę zaznaczyć wszystkie wybrane przez siebie odpowiedzi)
a. wykład
b. indywidualna praca uczniów
c. praca w grupie
d. odgrywanie ról, drama, gry
e. dyskusje, debaty
f. inne metody ........................................
........................................

9. Czy wykorzystuje Pani/Pan wnioski z analizy do zorganizowania różnych form pomocy uczniom?
a. tak
b. nie
10. Jakie formy pomoce stosuje Pani/Pan na swoich lekcjach?
........................................ ........................................ ...............

11. Czy stosowane przez Panią/ Pana metody i formy pracy na lekcjach pozwalają na uzyskanie satysfakcjonujących efektów pracy?
a. tak
b. nie
12. Czy prowadzi Pani/Pan dodatkowe zajęcia z uczniami słabszymi oraz ćwiczy Pani/Pan z młodzieżą zadania o największym stopniu trudności?
a. tak
b. nie
13. Czy wskazuje Pani/ Pan uczniom na umiejętności, nad którymi należy pracować?
a. tak
b. nie
14. Czy wiedza o wynikach próbnych testów wpływa na dalszy sposób Pani/Pana nauczania?
a. nie
b. tak
w jaki sposób? ........................................

15. Czy uwzględnia Pani/ Pan wnioski z analiz w planie dydaktycznym na nowy rok szkolny?
a. tak
b. nie
16. Czy uważa Pani/Pan, że powinno podjąć się jeszcze inne działania dla wdrażania wniosków z analizy testu szóstoklasisty?
a. nie
b. tak
jakie? ........................................

Dziękujemy za wypełnienie ankiety!

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.