X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 16422
Przesłano:
Dział: Języki obce

Dzikie zwierzęta. Konspekt lekcji języka angielskiego dla klasy I szkoły podstawowej na podstawie podręcznika BUGS 1

Temat: Dzikie zwierzęta.

Cele główne:
powtórzenie poznanych jednostek leksykalnych oraz utrwalenie alfabetu;
wprowadzenie nowych jednostek leksykalnych ;
rozwijanie 4 sprawności językowych (słuchanie, mówienie, czytanie, pisanie);
kształtowanie domysłu językowego.


Cele szczegółowe:
uczeń:
-potrafi podać podstawowe nazwy dzikich i domowych zwierząt
-potrafi odpowiedzieć na krótkie pytania nauczyciela używając wcześniej poznanych zwrotów
-potrafi nazwać podstawowe kolory w j. angielskim
-rozpoznaje litery i „hasła” zaczynające się od różnych liter
-rozpoznaje, przepisuje bądź pisze po śladzie słowa kluczowe,
-śpiewa i odgrywa wcześniej poznane piosenki (Hello song, Weather song)
-reaguje na polecenia nauczyciela w j. angielskim
-zna i pamięta o procedurach rozpoczęcia i zakończenia zajęć.

Metody pracy: audiolingwalna, praktyczne (ćwiczeniowe), komunikacyjne, TPR.

Formy pracy: indywidualna, zbiorowa

Środki dydaktyczne: podręcznik, ćwiczenia, płyta CD, karty obrazkowe do demonstrowania słownictwa, plansze.

Przebieg lekcji:
I. Część wstępna:
1. Piosenka na powitanie Hello Song
2. Rozgrzewka językowa (zaśpiewanie i zademonstrowanie wcześniej poznanych piosenek :
Weather song, Hello song)
3. Przypomnienie poznanych liter alfabetu, gra „I spy with my little eye”
II. Część właściwa zajęć
1.Przypomnienie i utrwalenie wcześniej poznanych nazw kolorów przy pomocy gry Look for smth.. (nauczyciel prosi uczniów o wstanie i odnalezienie oraz dotknięcie czegoś w klasie w określonym kolorze).
2. Nauczyciel prosi dzieci o otwarcie podręcznika na stronie 31 i określenia tematu całego działu.
3. N-l prosi uczniów o przypomnienie już poznanych nazw zwierząt domowych i dzikich.
4. N-l rysuje zwierzęta na tablicy oraz prosi uczniów o narysowanie i zapisanie nazw zwierząt z tablicy
5. Gra pantomima (jeden z uczniów pokazuje zwierzątko, pozostali zgadują.)
6. Wysłuchanie i wykonanie rymowanki Here’s the giraffe.
III. Część końcowa (podsumowująca)
1. Podsumowanie tematu zajęć.
2. Zadanie pracy domowej.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.