X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 16400
Przesłano:
Dział: Języki obce

Ćwiczenia utrwalające zastosowanie czasu przeszłego Perfekt. Scenariusz lekcji języka niemieckiego

Scenariusz lekcji

Imię i nazwisko nauczyciela....Anna Tomaszewska........................................
Lekcja ....................data...19.11.2010......................klasa.....2d.liceum
Temat: Ćwiczenia utrwalające zastosowanie czasu przeszłego Perfekt
Powiązanie z wcześniejszą wiedzą:
Uczeń poznał teorię tworzenia czasu przeszłego Perfekt, umie tworzyć czas przeszły od czasowników regularnych, opanowuje systematycznie nieregularne formy Perfektu
Cele lekcji:
1. Przypomnienie zasad tworzenia czasu przeszłego Perfekt
2. Przypomnienie słownictwa związanego z opisem czynności wykonywanych w ciągu dnia.
3. Umiejętność przedstawienia przez ucznia czynności wykonywanych w ciągu dnia w czasie przeszłym.
4. Inne dodatkowe ćwiczenia utrwalające zastosowanie czasu przeszłego
........................................
Cele lekcji formułowane w języku ucznia:
1. Opanowanie teorii związanej z tworzeniem czasu przeszłego Perfekt, opanowanie i utrwalenie form imiesłowu biernego czasowników nieregularnych
2. Umiejętność zaprezentowania czynności wykonywanych w ciągu dnia w czasie przeszłym Perfekt.

Co uczniowie będą potrafili po lekcji ( Na Co Bezu – na co będę zwracać uwagę ):
1. Uczniowie będą sprawniej tworzyć czas przeszły Perfekt.
2. Opanują niektóre formy czasu przeszłego czasowników nieregularnych.
3. Będą potrafili opisać miniony dzień w czasie przeszłym.

Przebieg lekcji ( metody i aktywności):
1. Powitanie uczniów, odpytanie z ostatniej lekcji.
2. Podane tematu lekcji, jasne określenie celów lekcji.
3. Pogadanka - przypomnienie zasad tworzenia czasu przeszłego Perfekt
4. Praca z tekstem ze słuchu (tekst w czasie przeszłym)
5. Praca w grupach / parach na podstawie obrazków – skojarzenie konkretnych czynności wykonywanych o określonej porze dnia.
6. Prezentacja czynności w czasie przeszłym
7. Dodatkowe ćwiczenia podsumowujące lekcję i utrwalające czas przeszły
8. Zadanie pracy domowej – wypowiedź na temat „co robiłeś w weekend?”

Kluczowe pytania dla uczniów:
1. Jak się tworzy czas przeszły Perfekt do czasowników regularnych , rozdzielnie złożonych?
2. Kiedy się stosuje czasownik posiłkowy „sein”
3. Jakie słownictwo i zwroty są związane z czynnościami wykonywanymi w ciągu dnia

Notatki i dodatkowe ćwiczenia:
Uczeń na podstawie 2 usłyszanych słów układa zdanie w czasie przeszłym np. robić, zadanie domowe - zrobiłem zadanie domowe

Materiały i pomoce dydaktyczne:
tablica, podręcznik, płyta CD, obrazki

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.