X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 16355
Przesłano:
Dział: Świetlica

Plan pracy świetlicy szkolnej dla uczniów z głębszym upośledzeniem umysłowym - semestr I

Zadania główne
Zadanie szczegółowe
Sposób realizacji
Termin

Poznajemy się

Dzielenie się wrażeniami przebytych wakacji,
Utrwalanie wspomnień poprzez twórczość plastyczną
i ruchową. Postrzeganie różnic i podobieństw u podopiecznych świetlicy.

Pogadanka: rozwijanie umiejętności prawidłowych wypowiedzi słownych.
Zabawy integracyjne, piosenki powitalne.

IX
Witamy w świetlicy

Zapoznanie uczniów z zasadami funkcjonowania naszej szkoły. Wspólne ustalenie zasad obowiązujących świetlicy szkolnej. Przypomnienie znanych zabaw i gier świetlicowych.
Pogadanka tematyczna na temat organizacji szkoły.
Zapoznanie z zasobami pomocy dydaktycznych w świetlicy. Stworzenie listy uczestników świetlicy szkolnej, ozdabianie jej technikami plastycznymi. Minikonkursy – warcaby, 4 w rzędzie, Unia Europejska.

IX
Dbamy o środowisko

Wprowadzenie tematu poprzez prezentację filmu.
Utrwalenie i usystematyzowanie posiadanej przez uczniów wiedzy na temat ochrony przyrody.
Udział w akcji sprzątania otoczenia szkoły.
Oglądanie filmu.
Konkurs w małych grupach.
Wykonywanie wspólnej pracy plastycznej – plakat promujący dbanie o środowisko naturalne.
Porządkowanie otoczenia szkoły.
Utrwalenie zasad segregacji odpadów.

IX
Bezpieczeństwo w szkole i poza szkołą

Przypomnienie i utrwalenie zasad bezpieczeństwa i higieny podczas pracy i zabaw w szkole i świetlicy. Utrwalenie znajomości oznakowania ewakuacyjnego na terenie szkoły.
Gry planszowe – poznajemy znaki drogowe. Wykonywanie makiety osiedla z oznaczeniem bezpiecznych przejść przez ulicę. Spacer po terenie szkoły, zapoznanie podopiecznych z prawidłowymi zachowaniami podczas zagrożenia.

IX
Dbamy o naszą higienę

Utrwalenie nawyków dbania o higienę fizyczną. Kształtowanie postawy aktywnego spędzania czasu wolnego. Dbanie o prawidłowe nawyki żywieniowe.
Spotkanie z panią Pielęgniarką – pogadanka na temat prawidłowych technik mycia zębów. Gry i zabawy ruchowe na szkolnym podwórku – przypomnienie zasad gier zespołowych.

X
Dzień Edukacji

Utrwalanie wiedzy o zwierzętach żyjących w lasach i na łąkach Opolszczyzny.
Utrwalenie postawy dbania o prawidłową równowagę w naturze pomiędzy ludźmi a zwierzętami.
Oglądanie filmu „Nasi przyjaciele zwierzęta”. Przeglądanie materiałów przyniesionych z Izby Leśnej. Wykonywanie portretów ulubionych zwierząt – bohaterów bajek. Zabawa ruchowa „gąski do domu”

X
Złota jesień

Utrwalenie znajomości nazw jesiennych kolorów.
Doskonalenie spostrzegawczości.
Rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej.
Zbieranie darów jesieni na terenie szkolnego ogrodu.
Przechowywanie liści, szyszek, żołędzi, kasztanów w prawidłowy sposób. Wyszukiwanie elementu odrębnego w danym zbiorze.
Układanie rymowanych wierszyków z nazwami jesiennych liści i roślin.

X
Zbiory jesienne

Przypomnienie wartości darów ziemi. Utrwalenie umiejętności prawidłowego przechowywania i tworzenia zbiorów kolekcji.
Wspólne zbieranie jesiennych darów – kasztanów, kolorowych liści, żołędzi, szyszek, grzybów. Oglądanie filmu „jesienne zmiany w przyrodzie Polski”. Tworzenie różnych zbiorów z danych elementów. Wykorzystywanie szyszek i kasztanów do stworzenia figurek zwierząt i ludzi.

X
Palą się znicze
Utrwalanie postawy szacunku wobec osób zmarłych. Kształtowanie postawy dbania o miejsca pochówku.
Wspólne odwiedziny osiedlowego cmentarza. Uprzątnięcie najbardziej zaniedbanych grobów. Zapalanie świeczek i zniczy na miejscach pochówku. Wspólne wspominanie zmarłych bliskich nam osób. Wykonywanie portretów bliskich, za którymi tęsknimy.

XI
Niepodległość i wolność ojczyzny

Poszerzanie wiedzy dotyczącej II Wojny Światowej oraz odzyskania niepodległości.
Wzmaganie Patriotyzmu i poszanowania symboli narodowych.
Doskonalenie orientacji w przestrzeni.
Oglądanie filmu lub prezentacji dot. II Wojny Światowej.
Zabawa w musztrę – wykonywanie poleceń generała – baczność, spocznij, w lewo/prawo zwrot, naprzód marsz...
Wykonanie prac plastycznych na temat: „wolność”, „moja ojczyzna”.

XI
Owoce, warzywa w szkole

Kształtowanie i utrwalanie prawidłowych nawyków żywieniowych. Zdobywanie wiedzy o korzyściach z jedzenia owoców i warzyw. Poznawanie nowych potraw bogatych w witaminy.
Odgadywanie nazw owoców i warzyw po zapachu i smaku. Zabawa w wymyślenie ciekawego połączenia smaku owoca i warzywa. Wspólne wykonywanie sałatki warzywnej i deseru owocowego. Przypomnienie słów piosenki „Witaminki, witaminki”. Zabawa ruchowa na świetlicowym dywanie.

XI
W trosce o zdrowie

Poszerzanie i utrwalanie wiedzy na temat aktualnego zagrożenia epidemiologicznego.
Promocja zdrowego trybu odżywiania i aktywnego spędzania czasu wolnego.
Utrwalanie właściwych zachowań profilaktycznych.

Rozmowa, utrwalanie umiejętności wysławiania na polu grupy.
Zabawy ruchowe „Epidemia”.
Przypomnienie znanych gier planszowych i karcianych.
Spotkanie z panią pielęgniarką – ustalenie zasad zdrowego odżywiania.
Kolorowanie scenek dotyczących zdrowia.
Wykonywanie pracy zbiorowej na temat profilaktyki zachorowań.

XI
Tradycje Andrzejkowe

Utrwalanie wiedzy dotyczącej tradycyjnych andrzejkowych wróżb.
Integracja grupy poprzez wspólną zabawę.
Nauka konstruowania prawidłowych postanowień.

Wspólne przygotowywanie dekoracji i ozdób na bal andrzejkowy.
Opracowanie przez uczniów zabaw i konkursów.
Ustalanie prawidłowych postanowień adwentowych.
Uczestnictwo w integracyjnej zabawie andrzejkowej.

XI
Święty Mikołaj

Wzmaganie postawy dobroci wobec ludzi, rówieśników, kolegów.
Usystematyzowanie wiedzy o postaci Świętego Mikołaja.
Rozwijanie empatii – wrażliwości na ludzkie potrzeby.
Wzmacnianie pozytywnych zachowań: opiekuńczości, pracowitości, pomocy

Oglądanie filmu – życie Świętego Mikołaja. Omawianie cnót cechujących jego postępowanie.
Oglądanie bajki animowanej - „Pomocnik Świętego Mikołaja”.
Wykonywanie listów z prośbami o prezenty.
Konkurs na najsympatyczniejszego uczestnika zajęć świetlicowych.

XII
Idzie zima

Utrwalenie słownictwa związanego z zimą – porą roku. Przypomnienie informacji o zachowaniach polskich zwierząt podczas okresu zimowego. Kształtowanie umiejętności prawidłowego doboru stroju do panujących warunków atmosferycznych.
Oglądanie bajki o „Tabaludze i mroźnym księciu” oraz o bałwanku Boulie. Omawianie ubioru bohaterów bajki. Konkurs na najciekawsze ubranie zimowe. Zabawa w tworzenie najdłuższego łańcucha ze związanych szalików.

XII
Postrzegamy siebie i rozumiemy swoje uczucia

Kształtowanie i utrwalanie prawidłowego i wiarygodnego wizerunku siebie. Kreowanie postawy empatii wobec koleżanek i kolegów oraz pracowników szkoły. Poznanie nazw uczuć i stanów nastroju, utrwalanie prawidłowych reakcji i sposobów wyrażania swoich uczuć i reagowania na niepożądane zachowania osób w otoczeniu.
Rozpoznawanie i nazywanie uczuć osób przedstawionych na wizerunkach. Dopasowywanie etykiet z nazwami do odpowiednich wizerunków. Oglądanie losów bohaterów serialu „Na dobre i na złe” - omawianie zachowań i reakcji na smutne i trudne wydarzenia życiowe. Odgrywanie scenek – ćwiczenie prawidłowych asertywnych reakcji na niechciane zachowania innych osób. Nauka odmawiania innym. Wykonywanie ilustracji zadanych uczuć.

XII
Zwyczaje wigilijne
Doskonalenie umiejętności obserwacji zmian zachodzących w przyrodzie.
Przygotowanie do duchowego przeżywania świąt Bożonarodzeniowych.
Rozwijanie samodzielności w zakresie ubierania.
Wykonywanie kart świątecznych i obdarowywanie nimi bliskich osób.
Wykonywanie elementów gazetki szkolnej.
Sporządzenie tablicy zimowych cech pogody.
Oglądanie bajki - „Opowieść wigilijna”.
Słuchanie nagranych odgłosów zimowych.
Usprawnianie umiejętności: wiązania, sznurowania i zapinania guzików.

XII
Nowy Rok
Usprawnianie manualne w zakresie ruchów precyzyjnych.
Wzmaganie ekspresji twórczej.
Wzmacnianie więzi koleżeńskich poprzez wspólną zabawę.

Ćwiczenia uspraniające precyzyjne ruchy – wycinanie po śladzie, kolorowanie w obrębie małych elementów.

I
Bezpieczne ferie

Przypomnienie zasad bezpiecznego wypoczynku w czasie ferii zimowych.
Doskonalenie pisemnych form wypowiedzi.
Tworzenie listy zabronionych czynności, ustalanie prawidłowych form aktywności.
Utrwalanie znajomości zasad gier i zabaw.
I

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.