X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 16123
Przesłano:
Dział: Świetlica

Leśne zwierzęta. Konspekt zajęć świetlicowych

KONSPEKT ZAJĘĆ ŚWIETLICOWYCH.

Temat: Leśne zwierzęta

Cele:
- ogólne: -wyrabianie u dzieci logicznego myślenia,
-kształcenie umiejętności współdziałania w grupie,
-ćwiczenie spostrzegawczości,
-wyrabianie wrażliwości na estetykę wykonywanych prac oraz nawyku
przestrzegania zasad BHP podczas zajęć.
-operacyjne: -uczeń potrafi rozwiązać krzyżówkę,
-umie naśladować zwierzęta,
-zachowuje normy współżycia i współdziałania w grupie,
-potrafi ułożyć rozsypankę literową,
-wie jak wykonać wykreślankę literową,
-zna zasady kodu szyfrowego,
-stosuje zasady bezpieczeństwa na zajęciach,
-umie estetycznie wykonać pracę praktyczną.
Metody: rozmowa, zabawa, ćwiczenia, praca praktyczna.
Forma: zbiorowa, grupowa, indywidualna.
Środki dydaktyczne: krzyżówka, CD – leśne dźwięki, kolorowe kółka, rozsypanka
literowa- nazwy zwierząt, wykreślanka, kod szyfrowy, zaszyfrowane
zwierzę, szablony leśnych zwierząt, materiały i przybory potrzebne do
wykonania pracy praktycznej, naklejki – nagroda za aktywność.

Przebieg zajęć:

1. Wprowadzenie do tematu zajęć- wspólne rozwiązywanie krzyżówki
( hasło- leśne zwierzęta ).
2. Zabawa muzyczno-ruchowa : dzieci naśladują szum lasu przy muzyce i zwierzęta mieszkające w lesie (latają owady- komary, fruwają i pohukują sowy, wyją wilki, pełzają żmije, pukają dzięcioły, człapią i pomrukują niedźwiedzie ).
3. Zabawa – „ Rodzina lisów idzie na polowanie „- tworzenie grup:
nauczyciel wybiera lisich rodziców ,a pozostałym dzieciom nakleja kolorowe kółka na plecach. Lisi rodzice muszą odnaleźć swoje dzieci we
właściwym kolorze.
4. Lisia rodzina układa rozsypankę literową- nazwy leśnych zwierząt (zróżnicowany stopień trudności ).
5. Wykreślanka literowa –(DZIKIE ZWIERZĘTA)- praca w grupach .
6. Odszyfrowywanie nazwy zwierzęcia zapisanego kodem- praca w grupach.
7. Praca praktyczna- odszyfrowane zwierzątko .
8. Porządkowanie sali- nagrodzenie uczniów za aktywność na zajęciach.

Opracowała :
Jolanta Siemoniak
Świetlica szkolna
ZSP 3 w Katowicach

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.