X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 16121
Przesłano:
Dział: Języki obce

Scenariusz lekcji języka angielskiego "The history of Britain (The Celts - The Aglo-Saxons) - historia powstania Wielkiej Brytanii

Scenariusz lekcji języka angielskiego

Temat: The history of Britain (The Celts – The Aglo-Saxons) – historia powstania Wielkiej Brytanii.

Cele lekcji:
1. Ogólne:
-pogłębianie treści nauczania o elementy wiedzy o historii Wielkiej Brytanii;
-rozbudzanie wśród uczniów zainteresowania historią Wielkiej Brytanii;
-inspirowanie uczniów do poszukiwań i działań w obrębie edukacji języka angielskiego;
-poszukiwanie, porządkowanie i wykorzystywanie informacji pochodzących z różnych źródeł;
-wzbogacanie słownictwa z zakresu historii;
-opisywanie wydarzeń przeszłych.

2. Cele szczegółowe:
Uczeń:
-posiada wiedzę o historii powstania Wielkiej Brytanii;
-potrafi wymienić najważniejsze postaci historyczne z okresu III w. p.n.e - VII w.;
-potrafi podać najważniejsze daty;
-wykorzystuje informacje z różnych źródeł;
-potrafi zrelacjonować wydarzenia przeszłe.
Środki dydaktyczne:
albumy historyczne, słowniki jedno – i dwujęzyczne, mapa Wielkiej Brytanii, ilustracje ze słynnymi postaciami historycznymi, Internet, materiały własne nauczyciela.

Metody i formy pracy:
-praca z tekstem:
•uzupełnianie tekstu;
•udzielanie odpowiedzi na pytania do tekstu;
•uzupełnianie tabelki;
- praca grupowa, w parach, indywidualna.

Przebieg lekcji.

1.Rozgrzewka językowa (wprowadzenie uczniów w tematykę zajęć).
-uczniowie podają słowa kojarzące się z tematyką historii („the mind map technique”);
-zapis propozycji (wraz z odpowiednikami w języku polskim) prezentowany jest na tablicy;
history: invade, conquer, fight, win, lose, soldiers, battle, kings and queens

2. Uczniowie zapoznają się z poniższym tekstem i uzupełniają brakujące informacje z podanych w ramce – praca w parach (możliwość korzystania z Internetu, słownika Dictionary of English Language and Culture)

120 2500 – 3000 Hadrian’s Wall Augustine the Celts the Anglo–Saxons warriors Gregory I bridges magic arts 55 BC AD 700 Julius Caesar 400 Boudica

The first inhabitants of Britain were ......................
They came from the Iberian peninsula some .................. years ago. Their religion was Druidism and their priests, the Druids were famous for their.................
In ... Roman soldiers led by .............. invaded Britain. They eventually conquered much of the island and ruled it for almost ..... years. They built cities, ............. and roads. (The names of Roman towns in Britain often end with - chester, - caster, - cester, which in Latin means “a fortified camp”. The name “London” comes from the Roman name “Londinium”).
In 60 AD, the Queen of Iceni people, ..............., fought against the Romans. She was defeated by a Roman army led by Paulinus. She is thought to have poisoned herself to avoid capture.
The Romans could not control the entire island. In the Northern part of Britain, the Picts resisted Roman rule and attacked them. To keep them out, Roman soldiers built great walls with forts and towers. The greatest monument they left is ......................, between England and Scotland. (The Roman emperor Hadrian ordered to build it in 122 AD. It is about ............... km long).The Romans could not win over the Celts and they withdrew in the 5th century.
The island was gradually invaded from northern Germany and Denmark called the Jutes, the Angles and the Saxons. They united to become ............................ They were strong .............. and drove the Celtic tribes in the mountains of Wales and Scotland. The southern part of Britain soon became known as Angleland, or England. The people became known as the English.
The Anglo-Saxons kingdoms of Britain followed the Germanic religions. Pope .......... decided to convert the Anglo-Saxons to Christianity. In AD 597 he sent a mission of 41 monks to England under the leadership of the monk .......... By ........., all England was Christian. The Pope was head of the church. Many monasteries were built in England and they became centers of religion and culture.
(from "No Frontiers" by J.Dolman and I. Straus

3. Prezentacja ćwiczenia.
Uczniowie odpowiadają na pytania nauczyciela; np.
•Who were the first inhabitants of Britain?
•When did they come?
•When did Roman soldiers invade Britain?
•Who led Roman soldiers?
•How long did they rule Britain?
•What was the name of the Queen of Iceni people?

4.Podsumowanie lekcji : uczniowie uzupełniają tabelkę.

When? Who? What happened?
the Celts
55 BC
fought against the Romans
the Roman emperor Hadrian
from 5th century
sent a mission

5.Praca domowa: The Druids – korzystając z dostępnych materiałów (i/lub pomocy nauczycieli historii) przygotuj więcej informacji n/t historii i zwyczajów Druidów.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.