X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 16045
Przesłano:
Dział: Ankiety

Ankieta dla abiturientów szkoły ponadgimnazjalnej

Ankieta dla abiturientów
W związku z zakończeniem nauki w naszej szkole, zwracamy się z prośbą o udział w ankiecie na temat Twoich planów na przyszłość oraz funkcjonowania szkoły.
Ankieta jest anonimowa


1. Czy szkoła przygotowała Cię do samodzielności? (zaznacz dowolną ilość odpowiedzi, z którymi się zgadzasz)

□ w podejmowaniu decyzji □ w uczeniu się □ w ocenianiu siebie i innych

2. Czy szkoła przygotowała Cię do odpowiedzialności za? (zaznacz dowolną ilość odpowiedzi, z którymi się zgadzasz)

□ własne słowa i czyny □ siebie i innych □ własny rozwój

3. Jak oceniasz udział szkoły w przygotowaniu Ciebie do dalszej nauki?

□ przygotowała mnie bardzo dobrze do przyszłych studiów □ przygotowała mnie dobrze z kilku przedmiotów
□ wszystko, co umiem, zawdzięczam sobie, □ szkoła ograniczała mnie i przeszkadzała
szkoła mi w tym nie pomagała w zdobyciu wiedzy i rozwoju

4. Czy w szkole wykorzystałeś wszystkie swoje możliwości, aby osiągnąć sukces?

□ tak □ nie □ mam wątpliwości
Uzasadnij........................................

5. Kto według Ciebie odegrał znaczącą rolę w kształtowaniu Twojej osobowości?
(zaznacz dowolną ilość odpowiedzi, z którymi się zgadzasz)

□ wychowawca □ pedagog □ rodzice □ doradca zawodowy
□ nauczyciele przedmiotów □ koledzy – rówieśnicy □ psycholog □ inni pracownicy szkoły
□ inne osoby lub instytucje ....................

6. Który z uczących Cię nauczycieli (wymień nazwiska)?

- potrafił zainteresować uczniów omawianymi zagadnieniami: ........................................
- zachęcał uczniów do aktywności na lekcjach: ........................................
- szanował ucznia, jego godność i osobiste uczucia ........................................
- stwarzał sytuację, w której uczeń oceniał sam siebie ........................................
- był osobą do której zwracałeś/-łaś się po pomoc/radę ........................................
- prowadził urozmaicone zajęcia lekcyjne ........................................
- inne (dlaczego? kto?) ........................................

7. Atmosferę stwarzaną w szkole przez nauczycieli określasz jako:

□ opartą na życzliwości □ opartą w znacznej mierze na dyscyplinie
□ nerwową, często związaną z poczuciem niepewności □ nieżyczliwą, połączoną z częstymi pretensjami
□ sprzyjająca nauce □ sympatyczną

8. Na czym w szkole zależało Ci w takim stopniu, że chciałeś w to zainwestować swój czas i wysiłek:
(zaznacz dowolną ilość odpowiedzi, z którymi się zgadzasz)

□ samorząd szkolny □ udział w konkursach □ uczestnictwo w przedstawieniach
□ reprezentowanie szkoły na zewnątrz (uroczystości, promocja szkoły, itp.) □ estetyka, wystrój szkoły
□ inne (jakie?) ........................................

9. W skali sześciocyfrowej proszę ocenić pracę naszej szkoły w zakresie:

- porządku i ładu w szkole 1 2 3 4 5 6 - zaangażowania nauczycieli 1 2 3 4 5 6
- wyników nauczania 1 2 3 4 5 6 - organizacji zajęć pozalekcyjnych 1 2 3 4 5 6
- organizacji pomocy pedagogicznej 1 2 3 4 5 6 - organizacji pomocy psychologicznej 1 2 3 4 5 6
- organizacji uroczystości szkolnych 1 2 3 4 5 6 - informacji o wydarzeniach z życia szkoły 1 2 3 4 5 6
- organizacji praktycznej nauki zawodu 1 2 3 4 5 6
- udziału biblioteki szkolnej w pomocy młodzieży 1 2 3 4 5 6

10. Jakie są największe minusy naszej szkoły? (zaznacz dowolną ilość odpowiedzi, z którymi się zgadzasz)
□ zbyt wysoki poziom nauczania □ zbyt niski poziom nauczania
□ ciągła gonitwa, atmosfera nieustannej mobilizacji do pracy □ brak atmosfery mobilizującej do pracy
□ brak poczucia bezpieczeństwa □ nasza szkoła po prostu nie daje się lubić
□ zbyt liberalny i pobłażliwy stosunek nauczycieli do uczniów □ brak tzw. atmosfery szkoły
□ brak kontaktu i porozumienia między nauczycielami a uczniami □ zbyt ostra dyscyplina szkolna
□ stosunki koleżeńskie wśród uczniów □ brak wymagań i dyscypliny
□ zbyt łatwo się tu dostać □ brak prawdziwej tradycji
□ brak konsekwencji □ inne........................................

11. Jakie są największe plusy naszej szkoły? (zaznacz dowolną ilość odpowiedzi, z którymi się zgadzasz)
□ poziom nauki dostosowany do możliwości uczniów □ atmosfera ciągłej mobilizacji do pracy
□ poczucie bezpieczeństwa □ liberalny i pobłażliwy stosunek nauczycieli do uczniów
□ rzeczowy i życzliwy stosunek nauczycieli do uczniów □ stosunki koleżeńskie wśród uczniów
□ dyscyplina szkolna, wymagająca od ucznia określonych zachowań □ tzw. atmosfera szkoły
□ poczucie wolności i swobody □ łatwo się tu dostać
□ nasza szkoła daje się lubić □ tradycja
□ konsekwencja □ inne ........................................

12. Czy regulaminy - prawa i obowiązki ucznia:

- były mi znane □ tak □ nie □ częściowo
- były przestrzegane przez pracowników szkoły □ tak □ nie □ częściowo
- były przestrzegane przez uczniów □ tak □ nie □ częściowo

13. Jeśli jesteś uczniem szkoły technikalnej - jak oceniasz zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................

14. Płeć:
□ K □ M

15. Do jakiego typu szkoły uczęszczałeś/-łaś:
□ liceum ogólnokształcące □ technikum

16. Czy przystępujesz do matury:

□ tak □ nie
jeśli NIE dlaczego ........................................

17. Jeśli uczęszczałeś/-łaś do technikum, czy przystępujesz do egzaminu zawodowego:

□ tak □ nie
jeśli NIE dlaczego ........................................

18. Jakie są Twoje plany na przyszłość?

□ praca □ szkoła policealna □ wyjazd za granicę
□ studia wyższe (dzienne) □ studia zaoczne □ założenie rodziny

19. Jeśli zamierzasz kontynuować naukę, na jakim kierunku? Na jakiej uczelni?

........................................
........................................

20. Jak zachęciłbyś gimnazjalistów, aby zechcieli się uczyć w naszej szkole?

........................................
........................................
........................................

21. Jak dowiedziałeś się o naszej szkole?

........................................

22. Twoje rady i sugestie
........................................
........................................
........................................


Dziękuję za wypełnienie ankiety

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.