X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 1603
Przesłano:

Układ pokarmowy - budowa i rola. Scenariusz zajęć z biologii dla uczniów o lekkim stopniu upośledzenia umysłowego

Cel ogólny: Zapoznanie z budową i funkcjonowaniem układu pokarmowego człowieka

Cele operacyjne:
Uczeń zna - nazwy narządów z jakich składa się układ pokarmowy,
- wymienia funkcje układu pokarmowego i jego rolę.

Uczeń umie:wskazać miejsce narządów w organizmie,
- segregować z pośród podanych te, które należą do układu pokarmowego,
- określić ,jaką rolę pełnią poszczególne narządy.

Uczeń potrafi: - posługiwać się terminami i pojęciami w sposób adekwatny do powierzonego zadania,
- przestrzegać zasad współpracy w zespole,
- przedstawić na planszy w czytelny i zrozumiały zdobyte informacje,
- wyszukiwać z różnych źródeł(tekstu, prezentacji multimedialnej, internetu potrzebne informacje.

Forma: praca zespołowa , indywidualna

Metody:poglądowa, słowna, aktywizujące

Pomoce:tekst z podręcznika, plansze, modele narządów, atlasy anatomiczne, encyklopedia multimedialna, projektor multimedialny.


Przebieg:
1 Powitanie, czynności organizacyjne (sprawdzenie obecności, pracy domowej).

2. Podanie i zapisanie na tablicy tematu zajęć. Zainicjowanie rozmowy z uczniami, aby zdiagnozować stan wiedzy opartej na obserwacjach własnych, rozmów z rodzicami, obejrzanych filmów itp.

3. Nauczyciel wyjaśnia uczniom cel lekcji i zadaje pytania dotyczące możliwości znajdywania informacji i ich źródeł ( podręcznik, film, internet, encyklopedie, czasopisma, encyklopedie multimedialne).

4. Nauczyciel dokonuje prezentacji multimedialnej i szczegółowo przedstawia budowę układu pokarmowego człowieka i wskazuje umieszczenie poszczególnych narządów w organizmie oraz ich rolę.

5. Nauczyciel dzieli uczniów na trzyosobowe zespoły.Dla każdego z nich przygotowane są zadania dostosowane do możliwości psychofizycznych (indywidualizacja).

Zespół I - uczniowie nanoszą w odpowiednie miejsca nazwy narządów układu pokarmowego na sylwetę narysowaną na arkuszu papieru.

Zespół II- uczniowie wyszukują z tekstu umieszczonego w podręczniku informacje dotyczące zadań jakie, pełnią poszczególne narządy w organizmie człowieka i zapisują je na planszy.

Zespół III - uczniowie z pośród podanych modeli narządów ustalają, które należą do układu pokarmowego, a które należy wykluczyć.

Zespół IV- uczniowie przy pomocy dydaktycznej,, Moje ciało" umieszczają poszczególne sylwety narządów wewnętrznych i określają, których brakuje.

Każdy zespół pracuje, nauczyciel obserwuje ich pracę, służy pomocą.
Po wykonaniu zadania, lider każdego zespołu prezentuje pracę swojego zespołu na forum klasy.

Nauczyciel podsumowuje zakres zdobytych wiadomości i umiejętności, udziela pochwał za wykonanie wszystkich zadań.

Ewaluacja zajęć - Uczniowie zaznaczają na tarczy punkt.Jeśli punkt znajdzie się najbliżej jej środka , oznacza to wówczas najwyższą ocenę zajęć.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.