X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 1590
Przesłano:

Plan pracy kółka komputerowego - Szkoła Podstawowa (Specjalna)

Zajęcia komputerowe prowadzone w ramach Szkolnego Środowiskowego Programu Profilaktycznego: „Przeciwdziałanie Narkomanii i Alkoholizmowi – Nowy Świat”.

Plan pracy

Program zajęć komputerowych ma na celu ujawnienie zainteresowań i kształtowanie uzdolnień młodzieży w dziedzinie informatyki. Zakłada się, że uczniowie posiadają już podstawową wiedzę z zakresu obsługi komputera. Zajęcia komputerowe są formą zajęć pozalekcyjnych umożliwiającą dostęp do komputerów wszystkim zainteresowanym uczniom ZSS nr 11 oraz innym uczniom z okolicy Katowic - Załęża.
Zajęcia prowadzone są raz w tygodniu po 2 godziny w pracowni komputerowej pracującej w sieci z dostępem do Internetu.
W ramach zajęć uczniowie zgodnie z priorytetami „Programu profilaktycznego” m.in. tworzą słownik „Ważne słowa” który zawiera pojęcia związane z profilaktyką i przeciwdziałaniem narkomanii i alkoholizmowi. Zajmują się również tworzeniem i przetwarzaniem obrazu próbując stworzyć LOGO programu profilaktycznego. Tematyka zajęć jest rozwinięciem treści podstawy programowej technologii informacyjnej. Uczniowie biorą udział także w grach i konkursach internetowych.
Osoby prowadzące koło informatyczne to nauczyciel technologii informacyjnej oraz pedagog szkolny .Dopuszcza się płynność w dopasowaniu liczby godzin przeznaczonych na realizację zarówno poszczególnych tematów w zależności od oczekiwań i potrzeb uczniów. Możliwa jest rezygnacja z niektórych tematów bez szkody dla ogólnej koncepcji programu.


Ogólne cele kształcenia

1. Rozwijanie zainteresowań młodzieży technologią informacyjną.
2. Kształcenie umiejętności korzystania z zasobów Internetu, wyszukiwania informacji
3. Rozwijanie umiejętności korzystania z osiągnięć współczesnej techniki (aparatu cyfrowego,
obsługa skanera,) oraz korzystania z programów graficznych
4. Kształtowanie współdziałania w zespole, samooceny i dostrzegania potrzeby
samokształcenia.
5. Zdobywanie wiedzy dotyczących skutków uzależnień od narkotyków i alkoholu.Oczekiwane efekty

1. Uczniowie tworzą Logo programu profilaktycznego – „Przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi”.
2. Uczniowie tworzą słownik pojęć dotyczących tematu programu profilaktycznego.
3. Uczniowie posługują się skanerem i aparatem cyfrowym.
4. Uczniowie przetwarzają obraz i tekst oraz dostosowują go do własnych
5. potrzeb.
6. Uczniowie potrafią zainstalować aplikacje oraz korzystać z dostępnego oprogramowania.
7. Uczniowie potrafią wyszukiwać informacje w sieci internetowej.Tematy zajęć komputerowych (po 2 godz.):

1. Gry i konkursy internetowe – „Liczę z Reksiem”, puzzle, układanki, (www.zyrafa.pl)
2. Wyszukiwanie informacji w sieci Internetowej – uzależnienia.
3. Wyszukiwanie i zapisywanie informacji dotyczących uzależnień – dyskusja i wymiana wiadomości
4. Skanowanie i przetwarzanie obrazu – próbujemy stworzyć LOGO programu profilaktycznego (piktogramy tematyczne).
5. Aparat cyfrowy- parametry i działanie aparatów cyfrowych, wykonywanie zdjęć.
6. Instalacja i korzystanie z oprogramowania edukacyjnego.
7. Słownik tematyczny „ Ważne pojęcia” – skutki i przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii.
8. Przetwarzanie obrazów – obróbka zdjęć cyfrowych.
9. Nowoczesna komunikacja internetowa – zalety i zagrożenia.
10. Prezentacja zdjęć- praca z programem Power Point.
11. Gry i zabawy edukacyjne z wykorzystaniem sieci internetowej.
12. Jak unikać zagrożeń wynikających z uzależnienia od sieci internetowej i gier komputerowych.
13. Nasze miasto w sieci internetowej – formacje, fotografie, kamery internetowe.
14. Poznajmy się - jak bezpiecznie korzystać z pokoi czatowych.
15. Multimedia – wykorzystanie komputera do projekcji filmowych (formaty plików, kodeki,) oraz słuchania muzyki.
16. Prezentacja słownika tematycznego „Ważne słowa” – dyskusja na temat poszczególnych haseł oraz ogłoszenie wyników mini konkursu na logo programu profilaktycznego.
17. Podsumowanie zajęć – prezentacja własnych prac uczestników zajęć.Zajęcia komputerowe prowadzone w ramach Szkolnego Środowiskowego Programu Profilaktycznego: „Przeciwdziałanie Narkomanii i Alkoholizmowi – Nowy Świat” są formą zajęć pozalekcyjnych w szkole podstawowej specjalnej. Uczestnikami spotkań jednak są nie tylko uczniowie naszej szkoły. Zajęcia maja charakter otwarty na całe środowisko dzielnicy naszego miasta. Ma to duży wpływ na podniesienie znaczenia naszej placówki, a jednoczenie integruje dzieci w całym środowisku dzielnicy.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.