X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 15826
Przesłano:
Dział: Języki obce

Program zajęć wyrównawczych z języka angielskiego dla klas piątych

Program zajęć wyrównawczych z języka angielskiego dla klas piątych

Autor: Elżbieta Zborowska

1.Ogólna charakterystyka programu

Program ma na celu umożliwić uczniom słabszym utrwalenie poznanego na lekcjach materiału. Program będzie realizowany w wymiarze jednej godziny tygodniowo. Jest zgodny z aktualną podstawą programową oraz standardami wymagań.

2. Odbiorcy, adresaci programu

W zajęciach mogą brać udział dzieci z klasy V szkoły podstawowej, które mają problemy z przyswajaniem wiedzy z języka angielskiego.
Zajęcia te oparte będą na aktywnej pracy uczniów:
rozwiązywanie ćwiczeń, kalamburów, krzyżówek itp.
grupowe wykonanie projektów
odgrywanie scenek w grupach
praca indywidualna i w parach

3. Uwagi o realizacji programu

Program należy realizować w ciągu 1 godzin tygodniowo.

4. Założenia programu

Zajęcia mają pomóc uczniom w nauce języka angielskiego, pokazać im jak skutecznie i szybko mogą się uczyć tego przedmiotu. Istotnym elementem będzie rozbudzenie w uczniach wiary we własne możliwości i przekonania, że są w stanie nauczyć się tego języka.

5. Cele nauczania

Cele ogólne:
uzmysłowienie uczniom jakie wiadomości i umiejętności powinien mieć opanowane
uzupełnianie zaległości z lat poprzednich, braków z bieżącego materiału
przygotowywanie do sprawdzianów wiadomości przygotowanie uczniów do samodzielności w procesie uczenia się języka obcego
rozwijanie poczucia własnej wartości i wiary w możliwości
zapewnienie maksimum kontaktu z językiem obcym
stworzenie dzieciom warunków do stosowania języka obcego w praktyce – tworzenie projektów

Cele szczegółowe:
powtórzenie i doskonalenie umiejętności posługiwania się czasami teraźniejszymi
powtórzenie i doskonalenie czasów przeszłych
doskonalenie użycia formy „will”
doskonalenie słownictwa z zakresu: sport, transport, rodzina, zakupy, wycieczki
doskonalenie umiejętności proponowania pomocy
powtórzenie czasowników modalnych
doskonalenie umiejętności językowych uczniów z zakresu:
czytania, mówienia, sprawności rozumienia ze słuchu
pisania

Cele wychowawcze
Rozwijanie wiary we własne możliwości
Pogłębianie i umacnianie zainteresowania kulturą krajów anglojęzycznych
Kształtowanie umiejętności pracy w grupach.
Kształtowanie umiejętności komunikowania się w różnych sytuacjach
Kształtowanie tolerancji i otwartości na inne kultury

6.Formy i metody pracy
Luźne wypowiedzi „burza mózgów”
Dyskusje
Projekty
Nauka przez piosenkę
Praca w grupie
Praca z Internetem
Techniki teatralne

7. Treści nauczania
MODULE 1 People and places
MODULE 2 Work and play
MODULE 3 Comparing people, animals and things
MODULE 4 Rules
MODULE 5 Life in the past
MODULE 6 Past stories
MODULE 7 Looking at the future
Gramatyka:
1.Czas Present Simple (forma twierdząca, przecząca i pytająca, oraz krótkie odpowiedzi).
2.Czas Present Continuous (forma twierdząca, przecząca i pytająca, oraz krótkie odpowiedzi).
3. Czas Past Simple (czasowniki regularne i czasowniki nieregularne, forma twierdząca, przecząca i pytająca, oraz krótkie odpowiedzi).
4.Czas Future Simple (forma „will” – twierdząca, przecząca, pytająca)

8. Oczekiwane efekty
powtórzenie i doskonalenie wiedzy zdobytej na lekcjach
nadrobienie zaległości bieżących
opanowanie technik skutecznego uczenia się języka obcego
umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy na innych lekcjach w szkole

9. Ewaluacja
Pod koniec zajęć uczniowie będą pisać test sprawdzający, który z opisem i wskazówkami do dalszej pracy otrzymają na następnych zajęciach.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.