X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 15775
Przesłano:

Scenariusz godziny wychowawczej dla kl. V: Dzieci mają swoje prawa - to jest bardzo ważna sprawa!” - tolerujmy je! Tolerancja na co dzień

Konspekt godziny wychowawczej w kl. V szkoły podstawowej

Temat: ,,Dzieci mają swoje prawa – to jest bardzo ważna sprawa!” - tolerujmy je! Tolerancja na co dzień.

Cele operacyjne
Uczeń:
- rozwija umiejętność współpracy w grupie;
- rozwija aktywne słuchanie, kreatywne myślenie;
- zna pojęcie: tolerancja;
- podaje synonimy słowa tolerancja;
- zna najważniejsze prawa dziecka;
- dostrzega sytuacje, w których łamane są prawa dziecka;
- negatywne wzorce zachowań zastępuje pozytywnymi;
- formułuje hasło dotyczące tolerancji i praw dziecka;
- rozumie pojęcie Konwencja o prawach dziecka;
- zna najważniejsze artykuły Konwencji o prawach dziecka.

Metody i techniki pracy: burza mózgów, ćwiczenia redakcyjne, rozmowa,drama, analiza tekstu
Formy pracy: praca zbiorowa, praca grupowa, praca indywidualna

Środki i pomoce dydaktyczne:
1.,,Mały słownik języka polskiego”, PWN, Warszawa 2000r.
2.wypisane na karteczkach prawa dziecka
3.zapisane polecenia dla grup
4.kartki z wykazem wyrazów kojarzących się z pojęciem tolerancja
5.ilustrowana Konwencja o prawach dziecka
6.plan lekcji zawierający prawa dziecka
7.wiersz ,,Podziękowanie” ks. Jana Twardowskiego

Plan lekcji:
I. Czynności organizacyjne. (2 min)
II. Wprowadzenie do tematu lekcji. (5 min)
III. Część właściwa lekcji. (33 min)
IV. Podsumowanie. (2 min)
V. Ocena wiedzy, umiejętności i aktywności uczniów. (2 min)

Tok lekcji:
Ad. I. Sprawdzenie listy obecności.

Ad. II. Nauczycielka nakreśla uczniom prowokacyjną sytuację mogącą wywołać wśród nich zaskoczenie oraz mieszane odczucia:

W następnym roku szkolnym dołączy do naszej klasy nowa uczennica – będzie to Murzynka, która urodziła się w Polsce i dobrze zna język polski. Cieszycie się? Ja nie cieszę się w ogóle, wręcz przeciwnie – jestem zdenerwowana, ponieważ nie lubię ludzi o czarnym kolorze skóry.
Mam nawet zamiar nie zgodzić się na przyjęcie jej do mojej klasy.
Co Wy na to? Czy mogę nie zgodzić się na przyjęcie jej do mojej klasy? Dlaczego?
Jakie jej prawa złamałabym?

Skoro uważacie, że muszę zgodzić się na przyjęcie nowej uczennicy do klasy- uczynię to, ale na pewno nie zmuszę się do okazywania jej sympatii. Nie będę jej traktować na tym samym poziomie, co Was? O czym to będzie świadczyło? Jaką jestem osobą? Czy jestem tolerancyjna? Czy podzielacie moje zdanie?
Jak Wy będziecie się zachowywać względem nowej koleżanki? Kto chciałby z nią siedzieć w jednej ławce? Kto pomoże jej w zrozumieniu trudnych tematów lekcyjnych?

Nauczyciel dementuje opowiedzianą historię i wyjaśnia, iż służyła ona jedynie wywołaniu wśród uczniów odczuć związanych z odmiennością ludzi.

Zapisanie tematu lekcji.

Ad. III.
1.Zdefiniowanie słowa tolerancja.
Co to jest tolerancja? Jak rozumiecie to słowo? Podajcie przykłady zachowań cechujących się tolerancją.

2.Z otrzymanej wcześniej listy pojęć każdy uczeń wybiera te,
które kojarzą mu się z tolerancją. Na liście znajdują następujące słowa:

KPINA
SZACUNEK
GNIEW
WYROZUMIAŁOŚĆ
POSZANOWANIE DRUGIEJ OSOBY
WYWYŻSZANIE SIĘ
UZNANIE PRAW DRUGIEJ OSOBY
AKCEPTACJA
GNIEW
NIECHĘĆ
OBIEKTYWIZM
RÓWNOUPRAWNIENIE
WYŚMIEWANIE
ZAWIŚĆ
ZŁOŚĆ
ZROZUMIENIE
3.Oszukanie przez uczniów słownikowej definicji pojęcia TOLERANCJA.

tolerancja – szacunek dla cudzych poglądów, wierzeń, upodobań, różniących się od własnych; wyrozumiałość, pobłażanie wobec jakiegoś
zjawiska.

4. „Burza mózgów” na temat: czym ludzie różnią się od siebie? Wszystkie pomysły zapisujemy na tablicy, szukamy jak najwięcej możliwości różnic, np. wygląd zewnętrzny, poglądy, zachowanie, upodobania, sposób bycia, zachowanie, gust, religia, strój itp.

5.Dyskusja: Czy to dobrze, czy źle, że się od siebie różnimy?
Podsumowanie dyskusji może być stwierdzenie, że każdy jest jedyny, wyjątkowy i niepowtarzalny. Dlatego też ma prawo z tego faktu czerpać radość, dumę, poczucie własnej wartości. Taka postawa nazywa się TOLERANCJĄ.

8.Odczytanie wiersza Jana Twardowskiego pt. ,,Podziękowanie”.
9.Związek tolerancji z prawami człowieka i dziecka.
Pojęcie tolerancji ściśle łączy się z prawami człowieka
i dziecka, ponieważ każdy ma prawo do tego, aby wyglądać, zachowywać się i myśleć według własnego upodobania, pod warunkiem, że nie szkodzi w ten sposób innym.

Analiza fragmentów Konwencji o prawach dziecka.
Przypomnijcie sobie najważniejsze prawa dziecka i powiedzcie, w jaki sposób Wasi rodzice, opiekunowie, nauczyciele realizują poszczególne prawa
i zapewniają Wam możliwość korzystania z nich?

Rodzice i nauczyciele realizują prawa dzieci na różne sposoby, np.:
- dbając o ich zdrowie,
- chroniąc ich życie,
- zapewniając im edukację,
- organizując im wypoczynek,
- sprawiedliwie je traktując,
- troszcząc się o ich bezpieczeństwo,
- szanując ich prywatność,
- pozwalając im przyłączać się do różnych grup, klubów itp.

10.Praca w grupach. Odgrywanie scenek zgodnie z poleceniami danymi przez nauczyciela. Po prezentacji scenek pozostali uczniowie mają za zadanie opisać przedstawiany problem i ocenić reakcję uczniów, jaką w nich wywołał.
Zadania dla grup:
Gr. I
Na szkolnej dyskotece starsi uczniowie puszczają tylko nagrania techno, młodsi mają swoje nagrania i proponują puszczać je na zmianę, starsi się nie zgadzają.

Gr. II
Do klasy przychodzi nowy uczeń, wygląda zupełnie inaczej niż jego rówieśnicy (odmienny strój, inna fryzura ...). Pomimo tego, iż w klasie nie ma zwolenników takiej mody, wszyscy akceptują jego wygląd.

Gr. III
Pewnego dnia Wojtek przychodzi do szkoły z aparatem korygującym wadę zgryzu, klasa wyje ze śmiechu.

Gr. IV
Jeden z chłopców jest kibicem drużyny sportowej, która przez większość uważana jest za najgorszego przeciwnika, wroga ich ulubionej drużyny. Pomimo to wszyscy jego znajomi akceptują jego zdanie.

Gr. V
Jedna uczennica w klasie wyznaje inną religię, mimo, iż jest miła i koleżeńska nikt nie chce z nią siedzieć i przezywają ją.

Jakie przejawy braku akceptacji zostały ukazane w scenkach?
Czy wyróżniały się osoby nie akceptowane przez grupę?
Jakie prawa zostały złamane przez rówieśników?
Które z reakcji rówieśników uznacie za pozytywne, godne naśladowania, respektujące prawa dziecka?
Które z zachowań dzieci były nieodpowiednie? Jakimi tolerancyjnymi wypowiedziami, gestami należałoby je zastąpić, aby nie łamać praw kolegów i koleżanek?

Ad. IV. Jako podsumowanie uczniowie indywidualnie wymyślają i zapisują hasło, rymowankę dotyczącą praw dziecka i tolerancji.

Ad.V. Ocena wiedzy, umiejętności i aktywności uczniów.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.