X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 15771
Przesłano:

Organizacja fizycznego przepływu towaru - logistyka. Konspekt lekcji

KONSPEKT LEKCJI

Prowadząca:
Przedmiot:
Klasa:

Temat: Organizacja fizycznego przepływu towarów – logistyka.

Cele lekcji – wiedza i umiejętności:
- uczeń zna istotę logistyki marketingowej,
- uczeń potrafi wyróżnić procesy i czynności realizowane w ramach logistyki,
- uczeń widzi zasadność wykorzystania logistyki w przedsiębiorstwie,
- uczeń wie jakie koszty musi uwzględnić, aby ustalić całkowity koszt logistyki marketingowej,
- uczeń posiada umiejętność logistycznego zaplanowania przepływu produktów z miejsca jego wytworzenia do ostatecznego konsumenta,
- uczeń widzi konieczność kształcenia specjalistów ds. logistyki

Metody nauczania:

- metoda praktyczna – przewodniego tekstu, rozwiązywanie zadań, interpretacja wyników,
- metoda podająca – wyjaśnienie,
- metoda problemowa – dyskusja dydaktyczna, giełda pomysłów,
- metoda aktywizująca – pytania nauczyciel-uczeń

Pomoce i środki dydaktyczne:

- karta dydaktyczna,
- zadanie,
- kalkulator,
- atlas geograficzny, mapa
- kreda, tablica.

LP / Przebieg tematyczny / Metoda nauczania i czynności ucznia / Zastosowane pomoce dydaktyczne

(tabela - dop. red.)

I Czynności organizacyjne:
1) Sprawdzenie listy obecności uczniów i wpis do dziennika
II Wprowadzenie do tematu lekcji:
1) 1) Pytania nawiązujące do poprzedniej lekcji - rekapitulacja wtórna:
- na czym polega dystrybucja i jakie pełni funkcje?
- czy procesy i czynności związane z dystrybucją trzeba planować?
2) Podanie tematu i celów lekcji
1) Rozdanie kart dydaktycznych

m. aktywizująca- uczniowie odpowiadają na zadane pytania

uczniowie zapisują temat lekcji

- kreda, tablica
III Rozwinięcie tematu lekcji:
1) Omówienie istoty logistyki

2)Wyróżnienie procesów i czynności realizowanych w ramach logistyki

3) Wskazanie przydatności logistyki w rozwiązywaniu podstawowych problemów związanych ze zbywaniem produktów

4) Prezentacja kosztów tworzących całkowity koszt logistyki marketingowej

5) Uwzględnienie kosztów logistyki marketingowej

6) Wykorzystanie logistyki do zaplanowania fizycznego przepływu towarów w przykładowym przedsiębiorstwie

7) Obliczanie kosztów całkowitych poniesionych przez firmę w przykładowym zadaniu
m. podająca – wyjaśnienie
m. problemowa- giełda pomysłów – uczniowie wpisują swoje pomysły do karty dydaktycznej
m. praktyczna – przewodniego tekstu, uczniowie w oparciu o kartę dydaktyczną omawiają problemy rozwiązywane przy wykorzystaniu logistyki oraz poszczególne koszty składające się na całkowity koszt logistyki
m. praktyczna – uczniowie rozwiązują adanie
- karta dydaktyczna

- karta dydaktyczna
- kreda, tablica

- karta dydaktyczna

- karta dydaktyczna

- karta dydaktyczna

- zadanie
- atlas geograficzny - mapa

- kalkulator

IV Rekapitulacja pierwotna i ocenianie uczniów:
1) Praca domowa - zadanie
2) Podsumowanie tematu lekcji z zakresu form organizacyjnych procesu produkcji
3) Ocena aktywności uczniów m. problemowa – dyskusja dydaktyczna
uczniowie zastanawiają się czy z punktu widzenia logistyki każde przedsiębiorstwo powinno zatrudniać specjalistę ds. logistyki

KARTA PRACY UCZNIA

ORGANIZACJA FIZYCZNEGO PRZEPŁYWU TOWARU – LOGISTYKA

1) LOGISTYKA – to system sterowania fizycznym przepływem towarów między przedsiębiorstwami produkcyjnymi i handlowymi oraz wewnątrz tych przedsiębiorstw. Chodzi o taką organizację wszystkich czynności transportowych, która zapewni najlepsze wyniki ekonomiczne. A zatem logistyka jest systemem planowania i działania, dzięki któremu towar który został zamówiony, będzie dostarczony we właściwym czasie i miejscu za pomocą właściwego środka transportu, najkrótszą drogą i po możliwie najniższych kosztach.

2) Czynności realizowane w ramach logistyk
Procesy związane z przepływem produktów
- przyjmowanie i wydawanie produktów
- realizacja zamówień
- magazynowanie
- przygotowanie produktów do transportu
- transport
Procesy związane z przepływem informacji
- przyjmowanie zamówień
- zawieranie umów
- obsługa klientów
- kontrola przepływów produktów
Procesy logistyczne rozpoczynają się przy zaopatrywaniu przedsiębiorstwa w niezbędne do produkcji surowce, półfabrykaty, maszyny i urządzenia a kończą się dostarczeniem wytworzonych produktów do nabywców

3) Podstawowe problemy rozwiązywane przy wykorzystaniu logistyki dotyczą:
- lokalizacji, wyposażenia i poziomu obsługi w magazynach i punktach sprzedaży,
- ilości magazynów i punktów sprzedaży, ich wielkości oraz specjalizacji,
- poziomu i struktury zapasów, jakie muszą być utrzymywane w magazynach i punktach sprzedaży,
- wybór środka transportu lub podmiotu, który będzie świadczył usługi transportowe.

4) Całkowity koszt logistyki marketingowej jest sumą kosztów realizacji czynności związanych z obsługą zamówień i pozyskaniem informacji, transportem, magazynowaniem, powiększonych o szacowane koszty utraconych korzyści z powodu złej dystrybucji (np. opóźnienia dostawy). Z realizacją zamówień wiążą się następujące koszty:
Koszty obsługi zamówień
(koszty nawiązywania kontaktów handlowych i wymiany informacji – delegacje, koszty telekomunikacyjne- koszty opracowywania własnych ofert handlowych, koszty związane z wystawianiem faktur i ustalaniem należności, koszty nabycia i instalacji komputerów, oprogramowanie)
+
Koszty transportu produktów
(koszty zakupów środków transportu, zarządzania transportem, planowania tras przewozowych, koszty eksploatacji, płace kierowców i dyspozytorów, koszty materiałowe, paliwo, konserwacja, remonty, koszty spedycyjne związane z przygotowaniem ładunku do przewozu, sporządzeniem dokumentacji transportowej, ubezpieczeniem ładunku i załatwieniem formalności celnych. Na wielkość tych kosztów mają wpływ: odległość, czas przewozu, rodzaj ładunku, wielkość jednorazowej partii ładunku i rodzaj środka transportu)
+
Koszty utrzymania magazynów
(koszty utrzymania magazynów własnych i zatrudnionych w nim pracowników, w przypadku magazynów wynajmowanych dochodzą koszty czynszu )
+
Koszty utrzymania zapasów
(koszty związane z przechowywaniem produktu przerobem handlowym-znakowanie, porcjowanie, pakowanie, kontrolą stanu zapasów, koszty te można wyeliminować poprzez stosowanie dystrybucji Just-in-Time(dokładnie na czas) polega ona na dostarczeniu produktów potrzebnych odbiorcom w wymaganej ilości dokładnie na czas planowanego ich wykorzystania w procesie produkcji lub sprzedaży)
+
Koszty utraconych korzyści z powodu złej dystrybucji
(powstają w wyniku utraty potencjalnych przychodów co jest spowodowane opóźnieniami w dostawach, wycofaniem zamówienia, posiadaniem zbyt niskich lub złej jakości zapasów czy też braku produktów na które jest popyt)
=
CAŁKOWITY KOSZT LOGISTYKI MARKETINGOWE

ZADANIE
Przedsiębiorstwo „OMEGA” z Częstochowy zajmuje się produkcją przetworów warzywno-owocowych, które sprzedaje na terenie Polski i za granicą. Wykorzystując zasady logistyki zaplanuj realizację zamówień jakie wpłynęły do przedsiębiorstwa wiedząc że przedsiębiorstwo dysponuje następującymi środkami transportu:
- Ford który mieści 2 palety
- Opel który mieści 4 palety
- Mercedes który mieści 6 palet
- Scania mieści 12 palet

Zamówienia spłynęły z:
Miejscowość Ilość palet Nazwa towaru
Sieradz 1 Majonez
1 Kompot truskawkowy
Ostrawa 1 Koncentrat pomidorowy
Kraków 1 Sałatka szwedzka
1 Sałatka obiadowa
Konin 1 Kompot śliwkowy
1 Ogórki konserwowe
Warszawa 1 Papryka słodka
Katowice 1 Musztarda
Piotrków Trybunalski 1 Barszcz czerwony
Bydgoszcz 1 Olej
Ciechanów 1 Szczaw
Gdańsk 1 Ocet
Kaliningrad 1 Chrzan
1 Musztarda
Władysławowo 1 Kapusta czerwona
Szczytno 1 Buraki czerwone
Gdynia 1 Kapusta kwaszona
Bielsko-Biała 1 Kompot wiśniowy
Cieszyn 1 Ćwikła
Inowrocław 1 Kompot porzeczkowy
Tczew 1 Ogórki kwaszone
Grudziądz 1 Żurek

Polecenie:
Zastanów się :
- jakie samochody wykorzystasz przy realizacji zamówień?
- w jaki sposób ułożysz palety na samochodzie?
- w jakiej kolejności zrealizujesz zamówienia?
- czy w drodze powrotnej coś będziesz przewoził?
Przedsiębiorstwo dostarczyło wszystkie produkty realizując tym samym wszystkie zamówienia i poniosło następujące koszty cząstkowe:
- transport 500 zł, 700 zł, 1500 zł, 1950 zł,
- magazynowanie 1200 zł,
- zamówienia 700 zł,
- zapasy 1500 zł,
- utracone korzyści 1000zł
Policz wszystkie koszty logistyczne.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.