X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 15718
Przesłano:
Dział: Języki obce

Scenariusz lekcji języka angielskiego Game Over- spędzanie wolnego czasu na podstawie podręcznika: Matura Success intermediate

Scenariusz lekcji języka angielskiego

Klasa: II f
Nauczyciel: Joanna Jacyno-Bertman
Czas: 45 minut.

Temat lekcji: Game Over- spędzanie wolnego czasu (na podstawie podręcznika: Matura Success intermediate).

Cele ogólne:
1) kształcenie sprawności pracy z tekstem:
a) rozumienia ogólnego sensu,
b) wskazania określonych informacji;
2) kształcenie sprawności mówienia przy użyciu poznanych struktur gramatycznych.

Cele szczegółowe:
1) uczeń potrafi posługiwać się słownictwem dotyczącym spędzania wolnego czasu i użytkowania komputera,
2) uczeń potrafi uzyskiwać i udzielać informacje,
3) uczeń potrafi czytać tekst i dobierać odpowiedzi na podstawie tekstu,
4) uczeń potrafi opowiedzieć o swoim hobby,
5) uczeń potrafi konstruować zdania z poznanym materiałem gramatycznym.

Materiał leksykalno-gramatyczny:
1) quantifiers - both, neither, either-konstrukcja zdań,
3)słownictwo związane z użytkowaniem komputera i graniem w gry komputerowe.

Środki dydaktyczne: podręcznik, magnetofon, płyta, tablica
Formy pracy: praca w parach, praca samodzielna.
Metody pracy: rozmowa kierowana, praca z tekstem, praca z magnetofonem, dopasowywanie poprawnych odpowiedzi, rozmowa sterowana(uzyskiwanie i udzielanie informacji)


Przebieg lekcji:

1) część wprowadzająca: sprawdzenie obecności uczniów, wpisanie tematu objaśnienie tematyki lekcji, powtórzenie użycia all, none, most z poprzedniej lekcji (4 min)

2) rozgrzewka językowa: nauczyciel zadaje uczniom pytania
- Do you often use computer? Do you play computer games? What are the advantages and disadvantages of playing computer games? (4 min)

3) prezentacja nowego materiału: uczniowie czytaja zadany z podręcznika tekst a następnie udzielają odpowiedzi na podstawie tekstu. (5 min)
- uczniowie w parach dyskutują która gre wybraliby i dlaczego a nastepnie nauczyciel prosi jedna osobe by zaprezentowala swój wybór (5 min)
- Uczniowie na podstawie tekstu zastanawiaja się nad zagadnieniem gramatycznym a nastepnie nauczyciel wyjasnia i zapisuje na tablicy zasady uzywania – both, neither, either, po czym prosi uczniów o stworzenie kilku zdan zawierających poznane wyrażenia (6 min)
4) ćwiczenia utrwalające nowy materiał:
- Uczniowie rozwiązują zadania nr 6 i 7 a nauczyciel sprawdza poprawność prosząc 1 osobę o odczytanie zdań; (6 min)
- uczniowie pracują w parach i odgrywają rolę(uzyskiwanie i udzielanie informacji), nauczyciel sprawdza dialog wybierając jedna pare do zaprezentowania scenki (7 min)
- uczniowie słuchają nagrania z ćwiczenia 2, zaś po zakończeniu odpowiadają na pytania nauczyciela i wypełniaja tabelę (6 min)

5) podsumowanie lekcji i objaśnienie pracy samodzielnej w domu:
Nauczyciel zadaje pracę domowa str 116 cw 7, której celem jest powtórzenie materiału gramatycznego omawianego na lekcji

Przewidywane problemy: uczniowie mogą mieć problemy ze:
1) zrozumieniem szczegółowej informacji,
2) poprawnym budowaniem zdań,
3) brakami w słownictwie (mogą posługiwać się językiem polskim, szczególnie w pracy w parach).

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.