X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 15660
Przesłano:
Dział: Ankiety

Ankieta dla uczniów na temat "Trudności w nauce"

Ankieta dla uczniów dotycząca pomocy w przypadku trudności w nauce

Drogi uczniu przeczytaj uważnie poniższą ankietę, zastanów się i udziel szczerych odpowiedzi. Ankieta jest anonimowa. Podkreśl swoją odpowiedź.


1.Czy masz w swoim domu tylko twoje miejsce do odrabiania lekcji?
a. tak
b. nie

2.Ile godzin dziennie przeciętnie przeznaczasz na odrabianie prac domowych?
a. ½ godz.
b. 1 godz.
c. 1,5 godz.
d. 2 godz.
e. (więcej, napisz ile)...........

3.Czy na zajęcia z wszystkich przedmiotów przygotowujesz się tak samo?
a. tak
b. nie
c. tylko z wybranych przedmiotów

4.Czy systematycznie przygotowujesz się do lekcji z wybranych przedmiotów?
a. tak
b. nie

5.Czy masz w domu obowiązki poza nauką?
a. tak
b. nie

Napisz, jakie masz obowiązki w domu poza nauką, jeśli podkreśliłeś/ podkreśliłaś słowo „tak”
........................................
........................................
........................................

6. Czy uważasz, że masz trudności w nauce?
a. tak
b. nie
c. z niektórych przedmiotów
d. trudno powiedzieć

7.Czy twoje trudności w nauce wypływają z:
a. braku miejsca do odrabiania lekcji
b. niezrozumienia lekcji
c. częstej nieobecności na lekcjach
d. inne powody, podaj jakie
........................................
........................................

8.Jakie przedmioty najbardziej sprawiają ci trudności w nauce?
a. język polski
b. matematyka
c. przyroda
d. biologia
e. języki obce
f. wychowanie fizyczne
g. sztuka
h. historia
i. informatyka
j. nie mam trudności w nauce

9.Czy dobrze widzisz ?
a. tak
b. nie

10.Czy twoje trudności w nauce wypływają z tego, że źle widzisz? Udziel odpowiedzi gdy na poprzednie pytanie odpowiedziałeś/odpowiedziałaś „nie”?
a. tak
b. nie

11.Czy dobrze słyszysz?
a. tak
b. nie

12.Czy twoje trudności w nauce wypływają z tego, że źle słyszysz? Udziel odpowiedzi gdy na poprzednie pytanie odpowiedziałeś/odpowiedziałaś „nie”?
a. tak
b. nie

13.Czy twoje trudności w nauce wypływają z zachowania?
a. tak
b. nie
c. trudno powiedzieć

14. Co sprawia ci najwięcej trudności?
a. czytanie
b. czytanie ze zrozumieniem
c. pisanie
d. pisanie tekstów
e. ortografia
f. wypowiedzi ustne
g. rozumowanie
h. liczenie
i. zapamiętywanie wiadomości
j. prace manualne
k. inne, napisz ........................................

15.Kto ci pomaga w przypadku trudności w nauce?
a. rodzice
b. nauczyciel
c. kolega
d. inni, podaj kto........................................
e. nikt

16.W jakiej formie jest ta pomoc?
a. wspólne odrabianie lekcji
b. tłumaczenie tematu
c. powtórzenia i utrwalenia zadań
d. korepetycje
e. innej, podaj jakiej........................................

17.Napisz, od kogo i w jaki sposób oczekujesz pomocy w nauce
........................................
........................................
........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.