X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 15650
Przesłano:

Co to jest filharmonia? - konspekt lekcji z funkcjonowania w środowisku

KONSPEKT
Z FUNKCJONOWANIA W ŚRODOWISKU W KLASIE V - VI U
Data : 15.05.2012 r.
Ilość godzin : 2 jednostki lekcyjne
Prowadzący : Ewa Kostrzanowska
Temat ośrodka tygodniowego : Spotkanie ze sztuką
Temat ośrodka dziennego : Co to jest filharmonia?
Cel ogólny : Poznanie podstawowych wiadomości związanych z pojęciem filharmonia
Cele operacyjne :
Uczeń :
- nazywa i opisuje wygląd określonych instrumentów muzycznych
-odczytuje nazwy instrumentów i łączy je z obrazkiem
-układa i zapisuje zdania do podanych ilustracji
- tworzy zbiory oraz przelicza ich elementy w zakresie 10
Cel wychowawczy : - zwrócenie uwagi uczniów na odpowiednie zachowywanie się podczas koncertów
Cele rewalidacyjne : - usprawnianie techniki pisania, czytania
- kształcenie koordynacji wzrokowo- słuchowo-ruchowej
Formy pracy : indywidualna
Metody pracy : obserwacja, pokaz, rozmowa, ćwiczenia praktyczne
Pomoce dydaktyczne : ilustracje przedstawiające salę koncertową, instrumenty muzyczne, tekst pt.„Koncert”, karty pracy związane z omawianą tematyką

PRZEBIEG ZAJĘĆ :

I.ZAJĘCIA WSTĘPNE
1.Powitanie uczniów
2.Sprawdzenie obecności; dyżurny zaznacza obecność na Liście Obecności(Proste ćwiczenia matematyczne związane z obecnością uczniów : liczenie obecnych i nieobecnych uczniów w klasie)
3.Ustalenie nazwy dnia tygodnia oraz daty na bieżący dzień
4.Ćwiczenia kalendarzowe – utrwalenie nazw pór roku, miesięcy, dni tygodnia
5.Obserwacja i określenie stanu pogody; krótka rozmowa na temat pogody za oknem (Zapisanie notatki na tablicy i w zeszytach)
6.Przypomnienie tematu poprzednich zajęć; sprawdzenie pracy domowej

II.PRACA POZNAWCZA – OBSERWACJA I KOJARZENIE
1.Zapisanie tematu lekcji i krótkie wprowadzenie
Nauczyciel wyjaśnia pojęcia - filharmonia, koncert, kompozytor; zwraca uwagę na to, jak należy zachowywać się podczas koncertu
2.Wysłuchanie krótkiego tekstu pt. „Koncert”, następnie dokonanie jego prostej analizy
3.Obserwacja ilustracji przedstawiających salę koncertową, orkiestrę, instrumenty muzyczne np. dęte, perkusyjne. Opisywanie wyglądu poszczególnych instrumentów
- swobodne wypowiedzi na temat prezentowanych ilustracji
- wypowiedzi kierowane
4.Uzupełnianie tekstu z wykorzystaniem podanego słownictwa. Nauczyciel przypomina uczniom o rozpoczynaniu zdań wielką literą.

III.EKSPRESJA
1.Dokładna obserwacja poszczególnych instrumentów muzycznych, a następnie odczytywanie ich nazw i łączenie z odpowiednimi obrazkami
2.Układanie i zapisywanie zdań do podanych ilustracji
3.Liczenie na konkretach w zakresie 10, tworzenie i przeliczanie elementów zbiorów

IV.ZAJĘCIA KOŃCOWE
1.Podsumowanie wiadomości zdobytych na lekcji
2.Ocena pracy i zachowania uczniów na lekcji
3.Zadanie pracy domowej
4.Porządkowanie klasy
5.Pożegnanie

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.