X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 15644
Przesłano:

Produkcja ciasta ziemniaczanego

SCENARIUSZ ZAJĘĆ

Szkoła: Zespół Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich w Grudziądzu
Przedmiot: Zajęcia praktyczne
Klasa: Ia kmg
Nauczyciel: mgr Beata Wiklińska
Data: 06.03.2012
Czas trwania: 5 jednostek lekcyjnych
Temat: Produkcja ciasta ziemniaczanego.

Cele operacyjne:
• uczeń potrafi wymienić składniki ciasta ziemniaczanego,
• uczeń zna technikę sporządzania ciasta ziemniaczanego,
• uczeń potrafi formować wyroby z ciasta ziemniaczanego,
• uczeń potrafi przeprowadzić obróbkę termiczną wyrobów z ciasta ziemniaczanego,
• uczeń zna asortyment potraw z ciasta ziemniaczanego,
• uczeń zna wagę porcji i sposoby podania wyrobów z ciasta ziemniaczanego

Metody:
• pogadanka
• praca w grupach
• praca z tekstem
• pokaz
• wykład
• dyskusja
• ćwiczenia indywidualne i grupach

Treści:
• składniki ciasta ziemniaczanego,
• technika sporządzania ciasta ziemniaczanego,
• sposoby formowania wyrobów z ciasta ziemniaczanego,
• sposoby obróbki termicznej wyrobów z ciasta ziemniaczanego,
• asortyment wyrobów z ciasta ziemniaczanego,
• waga porcji, sposoby podawania

Środki dydaktyczne:
• Surowce, narzędzia pracy, M. Konarzewska „Technologia gastronomiczna”, instrukcje BHP i GHP, czasopisma kulinarne

PRZEBIEG ZAJĘĆ
1. Czynności organizacyjne
- powitanie grupy
- sprawdzenie listy obecności uczniów
- sprawdzenie przygotowania uczniów do zajęć (strój i higiena osobista)
- przypomnienie wiadomości z poprzednich zajęć

2. Instruktaż wstępny
- zapisanie tematu lekcji i tematu BHP na tablicy i w dzienniku lekcyjnym
- omówienie lekcji
• Składniki i technika sporządzania ciasta ziemniaczanego – nauczyciel dzieli uczniów na 4 grupy każdej z grup rozdaje samoprzylepne kartki z wypisanymi składnikami (różnymi), brystol z narysowanymi kwadratami wielkości kartek samoprzylepnych; wydaje polecenie: naklejcie na brystol karteczki ze składnikami ciasta ziemniaczanego. Grupa która pierwsza wykona zadanie otrzyma ocenę za aktywność.
• Liderzy grup przedstawiają efekty pracy jednocześnie próbują opisać technikę sporządzania ciasta ziemniaczanego.
• Nauczyciel poprawia błędy, uzupełnia wypowiedzi.
• Nauczyciel prowadzi wykład na temat sposobów formowania wyrobów z ciasta ziemniaczanego oraz sposobów obróbki termicznej.
• Uczniowie słuchają.
• Dyskusja połączona z pokazem ilustracji na temat asortymentu wyrobów z ciasta ziemniaczanego, wagi porcji oraz sposobów podawania dań z ciasta ziemniaczanego.
• Uczniowie biorą udział w dyskusji, oglądają czasopisma kulinarne z fotografiami dań z ciasta ziemniaczanego.
• Nauczyciel podaje notatkę do zeszytu.
• Uczniowie zapisują notatkę w zeszycie.
• Oceniam uczniów najbardziej aktywnych na lekcji.
- szef grupy odczytuje temat BHP

3. Instruktaż bieżący
- zapisanie zaplanowanych ćwiczeń i przydział do nich poszczególnych uczniów
- zapisanie brakujących receptur
- szczegółowe omówienie wykonywanych ćwiczeń
- przydział zadań.
- omówienie wykonania ćwiczeń.
- kontrola czystości i porządku na stanowiskach pracy podczas wykonywania ćwiczeń.

4. Instruktaż końcowy
- ocena ćwiczeń, uczniowie wzajemnie oceniają swoje wyroby
- podsumowania zajęć – powtórzenie najważniejszych informacji.
- podanie tematu następnej lekcji.
- pożegnanie z grupą.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.