X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 15631
Przesłano:

Przyroda u lekarza. Dzień Ziemi. Scenariusz lekcji dla klasy I - lekcja otwarta

Dzień Ziemi. Scenariusz lekcji dla klasy I- lekcja otwarta 23.04.2012r.

Krąg tematyczny: Zagrożona planeta
Temat dnia: Przyroda u lekarza.

Cele:
-kształcenie świadomości ekologicznej rozumianej jako gotowość do działania w zgodzie ze środowiskiem
-kształcenie postaw odpowiedzialności za stan środowiska
-wdrażanie do współpracy w grupie

Cele operacyjne:
- potrafi dodawać i odejmować w zakresie 20
- udziela odpowiedzi na pytania
-rozumie pojęcie środowiska
-rozumie potrzebę działań na rzecz ochrony środowiska

Metody:
słowna, oglądowa, pogadanka, praca z tekstem, drama, pedagogika zabawy,

Formy:
indywidualna zróżnicowana,
grupowa ,
zbiorowa.

Środki dydaktyczne:
-emblematy dla każdego dziecko jako podział na grupy (samoprzylepny), oraz na stolik w 5 kolorach: kwiatki, ptaszki, rybki, zwierzęta, drzewo,
- indywidualne i grupowe karty pracy,
- ćwiczenia i podręcznik „Gra w kolory”,
- rysunki smutnej i wesołej Ziemi,
-kółka z opisanymi działaniami pozytywnymi i negatywnymi względem Ziemi,
- szary arkusz papieru,
- globus,

Przebieg zajęć

1. Powitanie i podział grupy na 4 zespoły:
Dzieci ustawione w kręgu na dywanie:
- Jak się dzisiaj czujesz?
(nauczyciel przypina symbole: kwiatki, ptaszki, rybki, zwierzęta, drzewo)

2. Praca w grupach
Dzieci siadają w zespołach o tych samych symbolach przy stoliku i rozwiązują zadanie matematyczne – dodawanie i odejmowanie w zakresie 16, uporządkowanie wyników w kolejności malejącej i odczytanie hasła:
22 kwietnia Światowy Dzień Ziemi (22 słownie – dwudziesty drugi )

3. Określenie rodzaju święta:
- Czy wiecie czyje święto było wczoraj?
- Co świętuje 22 kwietnia?
(zapisuje na tablicy)
22 kwietnia -
-uczniowie podają pomysły i propozycje lub prawidłową odpowiedź
-Uwaga! Aby dowiedzieć sie kto ma dziś swoje święto rozwiążmy zagadkę matematyczną
- praca w zespołach (kwiatki, ptaszki, rybki, zwierzęta) - wpisanie wyników działań i uporządkowanie od najmniejszego do największego. Odwracają kartki i odczytują hasło:
ŚWIATOWY DZIEŃ ZIEMI- nauczyciel uzupełnia na tablicy

ZESZYT – zapisanie daty

4. Rozmowa z dziećmi w kręgu.
Nauczyciel pokazuje globus i objaśnia:
-To nasza planeta Ziemia w bardzo dużym pomniejszeniu. Jak nazywa się taki model Ziemi?
-Co wiecie o naszej planecie Ziemi?
-uczniowie opowiadają

5. Następnie umieszcza na tablicy symboliczny rysunek Ziemi ze smutną buźką i zadaje pytanie
-Jak myślicie dlaczego Ziemia jest smutna?
-Co ją martwi?
-Jak może czuć się z tego powodu?
-uczniowie odpowiadają
-Dokąd wybieracie się jeżeli źle się czujecie? (do lekarza)
-Posłuchajcie z jakiego powodu również przyroda wybrała się do lekarza.

6.Podręcznik s. 36-czytanie przez nauczyciela historyjki.
-Dlaczego przyroda wybrała się do lekarza?
-Jakie zaobserwowała u siebie dolegliwości?
-Co mogło wywołać te objawy?

TABLICA I ZESZYT - Zapisanie w zeszycie:/ lub układanie z rozsypanki zdaniowej:

Przyroda choruje bo:
- zanieczyszczone jest powietrze, woda i ziemia,
- jest dużo hałasu i bałaganu,
- za mało przebywa na słońcu.

7. Ciche czytanie ze zrozumieniem tekstu z podręcznika s.37.
-Co robi lekarz byście wyzdrowieli?
- Przeczytajcie co zalecił pani Przyrodzie lekarz?
Uczniowie odpowiadają.

8. Drama: przedstawienie w parach wizyty Pani Przyrody u lekarza.

9. Kolorowanie ramek z właściwymi radami lekarza –ćwiczenie 4 s. 59.- praca samodzielna.

10. Wypowiedzi na temat, w jaki sposób należy dbać o własne zdrowie.
- Kto jeszcze powinien się stosować do zaleceń lekarza?
- W jaki sposób my powinniśmy dbać o swoje zdrowie?

11.Zabawa ruchowa z piosenką „A gimnastyka...”

12. Nauka piosenki pt. „Śmieciu precz”.
-Aby pamiętać o tym, czego ziemia nie lubi, pomoże nam piosenka, której nauczymy się śpiewać.

• Wysłuchanie nagrania pt „Śmieciu precz” - płyta cd „Wesoła szkoła” kl.1 cz.3
• - O czym opowiada piosenka?
• Rytmiczne powtarzanie słów I zwrotki i refrenu.
• Zabawy utrwalające poznanie słów poprzez powtarzanie cicho-głośno, nisko-wysoko.
• Inscenizacja ruchowa piosenki.
• Próby śpiewania I zwrotki i refrenu.
Śmieciu precz

1. Kiedy rano słońce świeci.
Wybiegają na dwór dzieci.
Lecz zabawa się nie kleci,
bo dokoła sterty śmieci.

Ref.
Śmieciu precz , brudzie precz,
Ład porządek dobra rzecz,
Śmieciu precz, brudzie precz,
Ład porządek dobra rzecz,
2.Tu papierek od cukierka,
Tam po soku jest butelka.
Ówdzie puszka po napoju
I pudełko – może twoje?

Ref. ................................

3.Żyć nie można w bałaganie,
Więc się bieżmy za sprzątanie.
Zmykaj śmieciu do śmietnika,
Bałaganie, brudzie znikaj.

Ref..................................
13.Praca w grupach
-Nasza Ziemia dalej jest bardzo smutna.
Nauczyciel rozdaje kolorowe kółka, poleca uważnie je przeczytać i wybrać te, które się spodobają Ziemi, aby przywołać uśmiech na jej twarzy.
Na kółeczkach są następujące napisy:

Pozytywne Negatywne
-poznajemy przyrodę
-śmieci wrzucamy do kosza
- zbieramy makulaturę
- w zimie dokarmiamy ptaki
-poznajemy rośliny chronione
- segregujemy śmieci
- nie płoszymy zwierząt w lesie
- nie wypalamy trawy
- chronimy zwierzęta
- zachowujemy się cicho w lesie

- śmieci wywozimy do lasu
-wlewamy ścieki do rzeki
-myjemy auto w rzece
- robimy bukiety z sasanek
- wycinamy drzewa w lesie
- zbieramy jaja ptaków
- głośno słuchamy muzyki
- wyrzucamy papierki na chodnik
- rozgrzebujemy mrowiska
-wypalamy trawy

Uczniowie odczytują wybrane kółeczka i dzielą na dwie grupy; 1-działania pozytywne i 2-działania negatywne.
Dzieci do kółeczek z pozytywnymi działaniami dorabiają płatki tak, aby powstały kwiatki. Przedstawiciele grup przypinają kwiatki wokół Ziemi, a nauczyciel przywraca uśmiech na twarzy ZIEMI ( lub przyczepia nową uśmiechniętą Ziemię zastępując smutną).

- Jak nazywa się człowiek, który postępuje zgodnie z wybranymi przez was działaniami? (ekolog)
-Dlaczego dla ziemi ważna jest ekologiczna postawa?

14. Samodzielne wykonanie zadań w ćwiczeniach s. 58-59.

15.Praca plastyczna – wykonać smutną lub radosną Ziemię i pokazać co wywołuje takie emocje u przyrody.
Prezentacja i ocena prac.

16. Zakończenie zajęć
Wszystkie dzieci siadają w kole, na środku stoi globus .Dzieci zwracają dwa palce w kierunku globusa i obiecują, co będą robić, aby Ziemia była zawsze uśmiechnięta (czytają te hasła z kółeczek).

Następnie na karcie pracy zamalowują odpowiednie płatki kwiatka zgodnie ze zdobytymi umiejętnościami i wiedzą – wklejenie go do zeszytu.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.