X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 15617
Przesłano:
Dział: Języki obce

Rozkład materiału klasa VI "PingPong neu 2"

1 Lekcja
organizacyjna Nauczyciel omawia z uczniami wymagania edukacyjne, przekazuje podstawowe informacje na temat pracy na lekcjach
2 Wir stellen uns vor
Przedstawiamy się U. czyta teksty o upodobaniach i czasie wolnym swoich rówieśników i opowiada o nich Praca indywidualna Podręcznik ćwiczenia, zeszyt
3 Ich will ins Kino gehen
Chcę iść do kina U. informuje co zamierza robić, przekonuje i odradza, stosuje czas. modalne: wollen i mogen Praca indywidualna, w parach, audiowizualna, dialog Podręcznik ćwiczenia, zeszyt, kaseta
4 Wer will sein Image andern?
Kto chce zmienić swój wygląd?
U. potrafi opisać ogólnie wygląd, fryzurę, czyta listy innych osób i sam pisze list do czasopisma młodzieżowego Praca indywidualna, zbiorowa, Podręcznik zeszyt,
5 Was soll ich machen?
Co powinnam zrobić? U. czyta i opowiada o swoich obowiązkach domowych, stosuje czas modalny: sollen oraz przysłówki i określenia częstotliwości: oft, jeden Tag itp. Praca indywidualna, w parach, zbiorowa, audiowizualna, dialog Podręcznik ćwiczenia, zeszyt, kaseta
6 Die Hausarbeit
Prace domowe U. słucha tekst o obowiązkach domowych, dyskutuje o ich podziale, odpowiada na pytania do tekstu, stosuje czas modalne oraz przysłówki i określenia częstotliwości Praca indywidualna, zbiorowa, audiowizualna, Podręcznik ćwiczenia, zeszyt, kaseta Uczniowie przygotowują w klasie ankietę nt. obowiązków i przywilejów domowych
7 Geschmacksache
Kwestia gustu U. słucha i czyta teksty o różnych fryzurach, odpowiada na pytania do tekstu słuchanego, wyraża pozytywne lub negatywne opinie na temat cudzej fryzury Praca indywidualna, w parach, zbiorowa, audiowizualna, dialog Podręcznik ćwiczenia, zeszyt, kaseta
8 Die Frisur gefallt mir
To fryzura mi się podoba U. czyta teksty, komentuje, wyraża pozytywne lub negatywne opinie na temat wyglądu, fryzury swojej i cudzej, stosuje zaimek osobowy w celowniku Praca indywidualna, zbiorowa, burza mózgów Podręcznik ćwiczenia, zeszyt,
9 Wem gehoren die Klamotten?
Do kogo należą te ubrania? U. ocenia ubiór, określa do kogo należą rzecz,stosuje czasownik z uzupełnieniem w celowniku: gefallen, gehoren, stehen (w znaczeniu pasowac), pytanie wem? Praca indywidualna, w parach, audiowizualna, dialog Podręcznik ćwiczenia, zeszyt, kaseta
10 Mail-Partner gesucht
Poszukiwany kolega internetowy U. czyta maila, uzupełnia podanymi wyrazami luki w tekście, pisze swój mail Praca indywidualna, w parach, zbiorowa, audiowizualna, dialog Podręcznik ćwiczenia, zeszyt, kaseta
11 So gefallt es uns
To nam się podoba - czytanka U. czyta tekst, odpowiada na pytania oraz czyta kawały po niemiecku
Praca indywidualna Podręcznik ćwiczenia, zeszyt,
12 Powtórzenie wiadomości Uczniowie powtarzają słownictwo i gramatykę z 5 rozdziału Praca indywidualna Podręcznik ćwiczenia, zeszyt,
13 Sprawdzian wiadomości Sprawdzenie umiejętności i wiedzy z zakresu omawianego materiału Praca indywidualna Testy
14 Bei uns zu Hause
U nas w domu U. ogląda różne rodzaje budynków, mówi gdzie chciałby mieszkać i argumentuje swoje zdanie, opowiada jak wyglądałby dom jego marzeń Praca indywidualna, zbiorowa Podręcznik zeszyt
15 Mein Zimmer
Mój pokój U. potrafi nazwać podstawowe meble i sprzęty, opowiada jakie meble znajdują się w jego pokoju Praca indywidualna, zbiorowa Podręcznik ćwiczenia, zeszyt
16 Was stert In meinem Zimmer?
Jakie meble są w moim pokoju? U. potrafi nazwać podstawowe meble i sprzęty i ich położenie, słuch i opisuje wygląd rzeczywistego i wymarzonego pokoju, poznaje przyimki lokalne: unter, uber, hinter, vor, an, in. Neben, auf, zwischen z celownikiem Praca indywidualna, w parach, zbiorowa, audiowizualna, dialog Podręcznik ćwiczenia, zeszyt, kaseta
17 Ich finde uberhaupt nichts mehr!
Nie umię nic znaleść! U. „porządkują” pokój Ani, stosują rzeczownik w celowniku oraz przyimki lokalne: unter, uber, hinter, vor, an, in. Neben, auf, zwischen z celownikiem
Praca indywidualna, w grupach Podręcznik ćwiczenia, zeszyt Uczeń przygotowuje ilustrowany opis swojego wymarzonego pokoju
18 Hier wohnt eine Familie
Tutaj mieszka pewna rodzina U. opisuje swój dom położenie i funkcje poszczególnych pomieszczeń, stosują rzeczownik w celowniku oraz przyimki lokalne
Praca indywidualna, zbiorowa Podręcznik ćwiczenia, zeszyt
19 Familienfeste
Święta rodzinne U. słucha i opowiada o urodzinach i prezentach, podaje dokładne daty, informuje o braku pieniędzy Praca indywidualna, zbiorowa, audiowizualna, dialog Podręcznik ćwiczenia, zeszyt, kaseta
20 Geschenkideen
Propozycje prezentów
U. opowiada o urodzinach i prezentach, składa życzenia stosuje zdania pojedyncze z dopełnieniem w celowniku i bierniku Praca indywidualna, zbiorowa, audiowizualna, Podręcznik ćwiczenia, zeszyt, kaseta
21 Einladung
Zaproszenie U. czyta tekst zaproszenia na urodziny, uzupełnia luki w tekście, pisze swoje własne zaproszenie Praca indywidualna Podręcznik ćwiczenia, zeszyt
22 Na so was!
Coś takiego! U. czytają teksty i odpowiadaj na pytania, grają w grę dydakt. Praca indywidualna, w grupach Podręcznik zeszyt Gra dydakt. „Schwarzer Peter”
23 Powtórzenie wiadomości Uczniowie powtarzają słownictwo i gramatykę z 6 rozdziału
Praca indywidualna, Podręcznik ćwiczenia, zeszyt
24 Sprawdzian wiadomości Sprawdzenie umiejętności i wiedzy z zakresu omawianego materiału
Praca indywidualna, Testy
25 Fernsehen-Vergnugen oder Sucht?
Oglądanie telewizji-przyjemność czy nałóg? U. potrafi nazwać audycje telewizyjne, rodzaje filmów, wykonuje psychtest, dyskutuje o swoim stosunku do telewizji
Praca indywidualna, zbiorowa, audiowizualna, Podręcznik ćwiczenia, zeszyt, kaseta
26 Der Fernseher ist kaputt
Telewizor jest zepsuty U. rozmawiają, co mogą robić w przypadku kiedy telewizor jest popsuty, poznają odmianę i zastosowanie w zdaniu czas. zwrotnych Praca indywidualna, w parach, audiowizualna, dialog Podręcznik ćwiczenia, zeszyt, kaseta
27 Die Verabredung
Spotkanie U. słuch tekstu, uzupełnia luki w tekście stosując czas. zwrotne, porządkuje historię chronologicznie, odgrywa scenki Praca indywidualna, w parach, zbiorowa, audiowizualna, dialog Podręcznik ćwiczenia, zeszyt, kaseta
28 Wie viel sehen deutsche Kinder fern?
Jak często dzieci w Niemczech oglądają telewizję? U. interpretuje wyniki ankiety nt. oglądalności telewizji przez młodzież i dzieci w RFN , dyskutuje na temat sytuacji w Polsce, porównuje ankiety wykonane przez siebie Praca indywidualna, zbiorowa Podręcznik ćwiczenia, zeszyt Uczeń przeprowadza ankietę
30 Ist Fernsehen fur Kinder schadlich?
Czy oglądanie telewizora jest dla dzieci szkodliwe? U. czytają tekst nt. szkodliwości oglądania telewizora, znajdują argumenty za i przeciw oglądaniu telewizora, dyskutują
Praca w parach, zbiorowa Podręcznik zeszyt,
31 Eine Fernsehansage
Zapowiedź telewizyjna U. słucha zapowiedzi, przegląda program telewizyjny, zapowiada jego ulubiony program Praca indywidualna, w parach, audiowizualna, Podręcznik ćwiczenia, zeszyt, kaseta
32 Fernsehsalat U. słucha o różnych programach, opowiada o swoim ulubionym programie, tworzy program telewizyjny Praca indywidualna, w parach, audiowizualna, Podręcznik ćwiczenia, zeszyt, kaseta
33 Fernsehfamilie
Rodzina telewizyjna U. czyta scenariusz serialu telewizyjnego, dyskutuje na temat kreowanej rzeczywistości telewizyjnej, poznaje rekcje czasowników Praca indywidualna, zbiorowa,
audiowizualna
scenariusz serialu Podręcznik ćwiczenia, zeszyt, kaseta
34 Ich interessiere mich fur Sport
Interesuję się sportem U. pisze własny scenariusz serialu telewizyjnego, stosuje rekcje czasowników Praca indywidualna, w parach, zbiorowa, Podręcznik ćwiczenia, zeszyt, Gra dydakt. „Dalli-Dalli”
35 Mein Lieblings-programm
Mój ulubiony program U. czyta wypowiedzi dzieci o ich ulubionych programach telewizyjnych, opowiada o swoich, stosuje zaimki wskazujące: dieser, -e, -es Praca indywidualna, w parach, Podręcznik ćwiczenia, zeszyt,
36 Na so was!
Coś takiego! U. czyta tekst o tematyce telewizyjnej, odpowiada na pytania do tekstu, uczy się piosenki Praca indywidualna, zbiorowa, audiowizualna, Podręcznik ćwiczenia, zeszyt, kaseta
37 Powtórzenie wiadomości Uczniowie powtarzają słownictwo i gramatykę z 7 rozdziału
Praca indywidualna, Podręcznik ćwiczenia, zeszyt,
38 Sprawdzian wiadomości
Weihnachten
Sprawdzenie umiejętności i wiedzy z zakresu omawianego materiału
U. śpiewają kolędy w j. niemieckim
Praca indywidualna,
Praca zbiorowa Testy
kaseta
40 Mode-Mode-Mode
Moda U. potrafi nazwać części garderoby, powiedzieć w co ubierają się ludzie teraz a w co ubierali się kiedyś
Praca indywidualna, zbiorowa, Podręcznik ćwiczenia, zeszyt,
41 Mein Lieblings-kleidung
Moje ulubione ubrania U. opowiada w jakie ubrania ubiera najchętniej, potrafi opisać je, robi listę ubrań na każdą porę roku
Praca indywidualna, w parach, Podręcznik ćwiczenia, zeszyt,
42 Frau Schneider und ihre Kleider
Pani Schneider I jej ubrania U. opisuje ubrania pani Schneider, poznaje przymiotnik w funkcji przydawki z rodzajnikiem określonym w mianowniku i bierniku l. poj. i
l. mn.
Praca indywidualna, zbiorowa, Podręcznik ćwiczenia, zeszyt,
43 Mode fruher
Wcześniejsza moda U. potrafi wyrazić opinię na temat mody z różnych lat, stosuje przymiotnik w funkcji przydawki z rodzajnikiem określonym w mianowniku i bierniku l. poj. i
l. mn.
Praca indywidualna, w parach, zbiorowa, audiowizualna, dialog Podręcznik ćwiczenia, zeszyt, kaseta
44 Foto-Quiz U. precyzuje opis wyglądu osób, poznaje przymiotnik w funkcji przydawki z rodzajnikiem określonym w celowniku l. poj. i
l. mn.
Praca indywidualna, w parach, zbiorowa, Podręcznik ćwiczenia, zeszyt, Gra dydakt.
„Personen-raten”
45 Mode. Ist das uberhaupt ein Thema?
Czy warto rozmawiać o modzie? U. słucha co mówi młodzież o modzie, na podstawie tekstu słuchanego uczeń zbiera informacje o osobach mówiących w tekście Praca indywidualna, audiowizualna, Podręcznik ćwiczenia, zeszyt, kaseta
46 Was bring die neue Sommermode?
Co przyniesie letnia moda? U. czyta tekst i sam wyraża opinie na temat wyglądu i roli mody, stosuje przymiotnik w funkcji przydawki z rodzajnikiem określonym w mianowniku, celowniku i bierniku l. poj. i
l. mn. Praca indywidualna i zbiorowa Podręcznik ćwiczenia, zeszyt,
47 Jungs, tragt endlich Rocke!-
czytanka U. czyta tekst, odpowiada na pytania i sam zadaje pytania do przeczytanego tekstu Praca indywidualna, zbiorowa, Podręcznik zeszyt,
48 Powtórzenie wiadomości Uczniowie powtarzają słownictwo i gramatykę z 8 rozdziału
Praca indywidualna, Podręcznik ćwiczenia, zeszyt,
49 Sprawdzian wiadomości Sprawdzenie umiejętności i wiedzy z zakresu omawianego materiału
Praca indywidualna, Testy
50 Meinungen und Maroten
Dziwactwa U. wyraża opinię o wyglądzie innych osób, poznaje przymiotnik w funkcji przydawki bez rodzajnika w mianowniku, celowniku i bierniku l. mn.
Praca indywidualna, w parach, zbiorowa, audiowizualna, dialog Podręcznik ćwiczenia, zeszyt, kaseta
51 Geschmacksache
Kwestia gustu U. wyraża opinię o muzyce, filmie, literaturze, poznaje przymiotnik w funkcji przydawki z rodzajnikiem nieokreślonym w mianowniku w l. poj. i l. mn.
Praca indywidualna, w parach, audiowizualna, dialog Podręcznik ćwiczenia, zeszyt, kaseta
52 Sagt eure Meinung
Powiedzcie wasze zdanie U. wyraża opinię o muzyce, filmie, literaturze, jedzeniu, stosuje przymiotnik w funkcji przydawki z rodzajnikiem nieokreślonym w mianowniku w l. poj. i l. mn.
Praca indywidualna, w parach, dialog Podręcznik ćwiczenia, zeszyt, kaseta
53 Tolle Sachen
Super rzeczy
U. wyraża opinię o zakupionych rzeczach, poznaje przymiotnik w funkcji przydawki z rodzajnikiem nieokreślonym w bierniku w l. poj. i l. mn. Praca indywidualna, w parach, zbiorowa, audiowizualna, dialog Podręcznik ćwiczenia, zeszyt, kaseta Gra dydakt.
“Koffer-packen”
54 Das Tagebuch
Pamiętnik U. czyta pamiętnik i uzupełnia końcówki stosując przymiotnik w funkcji przydawki z rodzajnikiem nieokreślonym w mianowniku, i w bierniku w l. poj. i l. mn. Praca indywidualna, Podręcznik ćwiczenia, zeszyt,
55 Was soll ich nur anziehen?
Co powinnienem ubrać? U. wyraża opinię, doradza w sprawach wyglądu, poznaje przymiotnik w funkcji przydawki z rodzajnikiem nieokreślonym w celowniku w l. poj. i l. mn.
Praca indywidualna, w parach, zbiorowa, audiowizualna, dialog Podręcznik ćwiczenia, zeszyt, kaseta
56 Soll man zu seinen Freunden ehrlich sein?
Czy mówić swoim przyjacielom prawdę? U. podzieleni na 2 grupy dyskutują czy warto swoim przyjacielem mówić prawdę o ich wyglądzie i sposobie ubierania się. Praca zbiorowa,
dyskusja Podręcznik
57 Das Schwarze Brett
Tablica ogłoszeniowa U. czyta ogłoszenia-szukam, sprzedam, kupię, pisze ogłoszenie, odpowiada na anons prasowy. Powtórzenie słownictwa moda, ubiór oraz odmiany przymiotnika w funkcji przydawki Praca indywidualna, w parach Podręcznik, zeszyt Gra dydakt,
“Satze ordnen”
58 Wer sagt was?
Kto co mówi? U. czyta o różnych dziwactwach związanych z modą i zachowaniem rówieśników, powtarza odmianę zaimka osobowego w bierniku
Praca indywidualna, w parach, zbiorowa, dialog Podręcznik ćwiczenia, zeszyt,
59 Das TopMagazin
Magazyn U. czyta i dyskutuje o problemach związanych z modą i zachowaniem między rówieśnikami, rodzicami i dziećmi, stosuje odmianę zaimka osobowego w bierniku Praca indywidualna, zbiorowa, Podręcznik ćwiczenia, zeszyt,
60 Na so was!
Coś takiego Nauka piosenki, tworzenie własnego tekstu piosenki, rozwiązywanie psychotestu Praca indywidualna, zbiorowa, audiowizualna Podręcznik ćwiczenia, zeszyt, kaseta
61 Powtórzenie wiadomości Uczniowie powtarzają słownictwo i gramatykę z 9 rozdziału
Praca indywidualna, Podręcznik ćwiczenia, zeszyt,
62 Sprawdzian wiadomości Sprawdzenie umiejętności i wiedzy z zakresu omawianego materiału Praca indywidualna, Testy
63 Die Reise-vorbereitungen
Przygotowania do podróży U. słucha tekstu o tym co znajduje się na dworcu kolejowym, potrafi wskazać wymienione miejsca.
U. czyta prospekt biura podróży, poznaje słownictwo dotyczące atrakcji turystycznych, powtarza środki komunikacji.
Praca indywidualna, w parach, zbiorowa, audiowizualna, dialog Podręcznik ćwiczenia, zeszyt, kaseta
64 Wir besuchen Irland
Zwiedzamy Irlandie U. czyta prospekt biura podróży, poznaje słownictwo dotyczące atrakcji turystycznych, dyskutuje o wadach i zaletach miejsc wypoczynku
Praca indywidualna, w parach, zbiorowa, dialog Podręcznik ćwiczenia, zeszyt, U. przygotowują tekst reklamowy wybranego regionu turyst. w Polsce
65 Urlaubsplane
Plany na urlop U. uzasadnia wybór określonych miejsc wypoczynku, przytacza argumenty innych osób, poznaje zdania poboczne ze spójnikami: weil i dass
Praca indywidualna, w parach, zbiorowa, audiowizualna, dialog Podręcznik ćwiczenia, zeszyt, kaseta
66 Eine E-Mail fur dich
Mail do Ciebie U. czyta tekst o planach wakacyjnych, stosuje zdania poboczne ze spójnikami: weil i dass
Praca indywidualna, Podręcznik ćwiczenia, zeszyt,
67 Zu viel Gepack U. słucha tekst o wyjeździe na wakacje, uzupełnia luki w tekście, tworzy zdania poboczne ze spójnikami: weil i dass
Praca indywidualna, audiowizualna, Podręcznik ćwiczenia, zeszyt, kaseta
68 Liste fur den Campingurlaub
List rzeczy do wzięcia pod camping U. uzasadniają wybór wyposażenia niezbędnego na campingu, poznają przyimek: ohne
Praca indywidualna, w parach, zbiorowa, dialog Podręcznik ćwiczenia, zeszyt,
69 Am Schalter
Przy okienku kasowym U. potrafi nazwać obiekty w hali dworcowej, kupuje bilet, zasięga informacji o pociągach, rozumie proste wypowiedzi przez megafon
Praca indywidualna, w parach, zbiorowa, audiowizualna, dialog Podręcznik ćwiczenia, zeszyt, kaseta
70 Schilder am Bahnhof
Napisy na dworcu U. rozumie napisy porządkowe i ostrzegawcze na dworcu, poznają dopełniacz Praca indywidualna, w parach, zbiorowa, dialog Podręcznik ćwiczenia, zeszyt,
71 Miriam ist unterwegs
Miriam jest w drodze U. słucha rozmów w przedziale, dopisuje przypuszczalny dalszy ciąg rozmowy Praca indywidualna, w parach, zbiorowa, audiowizualna, dialog Podręcznik ćwiczenia, zeszyt, kaseta
72 Im Abteil
W przedziale U. czyta o tym co może przydarzyć się podczas podróży w przedziale, używają zaimka osobowego w celowniku Praca indywidualna, Podręcznik ćwiczenia, zeszyt,
73 Der neugierige Mitreisende
Ciekawski pasażer U. czyta dialog prowadzony przez podróżujących pasażerów, dopisuje dalszy ciąg dialogu. Rozwiązuje psychotest Praca indywidualna, w parach, dialog Podręcznik ćwiczenia, zeszyt
74 Ferienflirt mit Hindernissen-czytanka U. czyta tekst, odpowiada na pytania i sam zadaje pytania do przeczytanego tekstu Praca indywidualna, Podręcznik ćwiczenia, zeszyt
75 Powtórzenie wiadomości Uczniowie powtarzają słownictwo i gramatykę z 10 rozdziału
Praca indywidualna, Podręcznik ćwiczenia, zeszyt
76 Sprawdzian wiadomości Sprawdzenie umiejętności i wiedzy z zakresu omawianego materiału
Praca indywidualna Testy
77 Wohin willst du fahren?
Dokąd chcesz jechać U. potrafi nazwać najważniejsze atrakcje turystyczne w krajach niemieckojęz. i określić dokąd chce jechać, poznaje przyimki lokalne z biernikiem
Praca indywidualna, w parach, audiowizualna, dialog Podręcznik ćwiczenia, zeszyt, kaseta
78 Wo willst du wohnen?
Gdzie chcesz mieszkać? U. potrafi nazwać najważniejsze atrakcje turystyczne w krajach niemieckojęz. i określić gdzie był lub będzie, poznaje przyimki lokalne z celownikiem Praca indywidualna, w parach,
audiowizualna, dialog Podręcznik ćwiczenia, zeszyt, kaseta Uczeń przygotowuje mapę atrakcji turystycznych w Polsce w j. niemieckim
79 Deutsche Jugendherbergen
Schronisko młodzieżowe U. czyta prospekt schroniska młodzieżowego, zasięga telefonicznie bliższej informacji, pisze e-mail zgłoszeniowy.
Praca indywidualna, w parach, dialog Podręcznik ćwiczenia, zeszyt
80 Jugendherbergen oder Camping- dyskusja U. wyraża opinie o wadach i zaletach schroniska młodzieżowego, prowadzi dyskusję
Praca zbiorowa, Podręcznik zeszyt, Gra dydakt.
81 Unordnung
Nieporządek U. określa dokładnie, gdzie dana rzecz się znajduje, gdzie została położona lub gdzie należy ją położyć, poznaje przyimki lokalne z celownikiem i biernikiem
Praca indywidualna, w parach audiowizualna, dialog Podręcznik ćwiczenia, zeszyt, kaseta
82 Wieder einpacken
Znów pakowanie U. określa dokładnie, gdzie dana rzecz się znajduje, gdzie została położona lub gdzie należy ją położyć, stosuje przyimki lokalne z celownikiem i biernikiem
Praca indywidualna, w parach, audiowizualna, dialog Podręcznik ćwiczenia, zeszyt, kaseta
83 Ferie-
erfahrungen
Doświadczenia z wakacji U. słucha wypowiedzi młodzieży niem. o pobycie zagranicą, opowiada o swoich doświadczeniach, poznaje nazwy państw i ich mieszkańców Praca indywidualna, w parach, audiowizualna, dialog Podręcznik ćwiczenia, zeszyt, kaseta
84 Wollt ihr mitessen? Uczeń poznaje nazwy potraw, które je się w różnych państwach oraz gra w grę-„Państwa, miasta” Praca indywidualna, w parach, zbiorowa, audiowizualna, dialog Podręcznik ćwiczenia, zeszyt, kaseta
85 Im Rhytmus der Welt durch Kreuzberg U. czyta tekst, odpowiada na pytania i sam zadaje pytania do przeczytanego tekstu Praca indywidualna Podręcznik ćwiczenia, zeszyt,
86 Powtórzenie wiadomości Uczniowie powtarzają słownictwo i gramatykę z 11 rozdziału
Praca indywidualna Podręcznik ćwiczenia, zeszyt,
87 Sprawdzian wiadomości Sprawdzenie umiejętności i wiedzy z zakresu omawianego materiału Praca indywidualna Testy
88 Berlin ist eine Reise wert.
Berlin jest wart zwiedzenia U. grają w grę dydakt. „Podróż do Berlina” na podstawie mapy starają się dotrzeć do Berlina, zwiedzając przy tym jak najwięcej ciekawych miejsc w Niemczech
Praca indywidualna, w parach, zbiorowa Podręcznik ćwiczenia, zeszyt
89 Reise-
Vorbereitungen
Przygotowania do wycieczki klasowej
U. planuje wycieczkę klasową, robi notatki, dyskutuje o celu podróży, stosuje przyimki czasowe: in, seit, vor. Praca indywidualna, w parach, zbiorowa, audiowizualna, dialog Podręcznik ćwiczenia, zeszyt, kaseta
90 Was kann man in Berlin machen?
Co można robić w Berlinie? U. czyta teksty o atrakcjach turystycznych Berlina, studiuje program kulturalny, planuje czas wolny, używa przyimka czasowego: nach, vor. Praca indywidualna, zbiorowa, Podręcznik ćwiczenia, zeszyt
91 Mein Wunsch-programm
Mój wymarzony program wycieczki U. pisze co sam chciałby zobaczyć i zwiedzić w Berlinie Praca indywidualna, Podręcznik ćwiczenia, zeszyt
92 Nach der Ankunft
Informacja U. poznaje pomieszczenia w schronisku oraz nazwy sklepów i urzędów w Niemczech. Poznaje przysłówki miejsca: oben, hinten, unten... Praca indywidualna, w parach, zbiorowa, audiowizualna, dialog Podręcznik ćwiczenia, zeszyt, kaseta
93 Gibt es hier..?
Gdzie znajduje się...? U. pyta, opisuje drogę do sklepów i punktów usługowych znajdujących się w pobliżu Praca indywidualna, w parach, zbiorowa, audiowizualna, dialog Podręcznik ćwiczenia, zeszyt, kaseta
94 Eine Stadtrundfahrt
Przejażdżka po mieście Na podstawie tekstu słuchanego uczeń zaznacza drogę do różnych sławnych miejsc w Berlinie, używa przimków: zu, von
Praca indywidualna, w parach, zbiorowa, audiowizualna, dialog Podręcznik ćwiczenia, zeszyt, kaseta
95 Ich habe mich verlaufen
Zgubiłem się
U. rozumie przekazywany opis drogi, potrafi sam ją opisać, podać środki lokomocji, nazywa najważniejsze obiekty turystyczne w Berlinie. Praca indywidualna, w parach, zbiorowa, audiowizualna, dialog Podręcznik ćwiczenia, zeszyt, kaseta U. pisze kartkę z pozdrowie-
niami
96 Was machen wir heute Abend?
Co będziemy robić dzisiaj wieczorem? U. zadaje pytania co do programu wycieczki, buduje zdania poboczne ze spójnikiem: „ob” i „wo”
Praca indywidualna, w parach, zbiorowa, audiowizualna, dialog Podręcznik ćwiczenia, zeszyt, kaseta
97 Die Berliner Geschichte
Historia Berlina U. czyta o przeszłości Berlina, rozwiązuje quiz, poznaje czas przeszły Prateritum
Praca indywidualna, zbiorowa, Podręcznik ćwiczenia, zeszyt
98
Czas przeszły
Prosty U. stosują czas przeszły prosty w ćwiczeniach Praca indywidualna,
Podręcznik ćwiczenia, zeszyt
99
Unsere Klassenfahrt nach Berlin
Nasza wycieczka klasowa do Berlina
U. piszą artykuł do gazety uczniowskiej o swojej wycieczce do Berlina, stosują czas przeszły prosty
Praca indywidualna
Podręcznik ćwiczenia, zeszyt
100 Na so was
Coś takiego U. uczą się piosenki o Berlinie oraz czytają tekst i odpowiadają na pytania do niego Praca indywidualna, w parach, zbiorowa, audiowizualna, Podręcznik ćwiczenia, zeszyt, kaseta
101 Powtórzenie wiadomości
Uczniowie powtarzają słownictwo i gramatykę z 12 rozdziału Praca indywidualna, w parach, zbiorowa Podręcznik ćwiczenia, zeszyt
102 Sprawdzian wiadomości Sprawdzenie umiejętności i wiedzy z zakresu omawianego materiału Praca indywidualna,
103 Auf einen Blick- powtórzenie wiadomości Powtórzenie słownictwa i zagadnień gramatycznych Praca indywidualna, w parach, zbiorowa Podręcznik ćwiczenia, zeszyt
104 Wiederholungs-
-ubungen
powtórzenie wiadomości Powtórzenie słownictwa i zagadnień gramatycznych Praca indywidualna, w parach, zbiorowa, Podręcznik ćwiczenia, zeszyt
105 Wohin fahrst du in die Ferien?
Dokąd jedziesz na wakacje? U. opowiadają gdzie wyjadą na wakacje i co będą robić. Praca indywidualna, zbiorowa,


Wobec uczniów, którzy mają trudności z nauką zostaną zastosowane następujące kroki pomocnicze:
- Dostosowanie toku pracy do możliwości percepcyjnych ucznia
- Dodatkowe wyjaśnianie poleceń
- Pomoc podczas wykonywania zadań
- Preferowanie odpowiedzi ustnych
- Częstsze kontrolowanie ucznia podczas pracy
- Motywowanie ucznia do pracy indywidualnej
- Wydłużenie czasu pracy na sprawdzianach pisemnych i pracach klasowych oraz przy odpowiedziach ustnych
- Zwracanie uwagi na postępy i sukcesy ucznia w nauce

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.