X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 1559
Przesłano:
Dział: Języki obce

Scenariusz lekcji języka francuskiego: Manger et boire - memorisation du vocabulaire. Jedzenie i picie - utrwalenie słownictwa

Szkoła ponadgimnazjalna
--------------------------------------

CELE LEKCJI:

•językowe (leksykalne i gramatyczne)
Uczniowie:
1. Potrafią nazywać grupy produktów spożywczych (zbożowe, nabiał, owoce, warzywa, mięso, ryby, wędliny, desery, napoje);
2. Znają nazwy poszczególnych produktów należących do różnych grup;
3. Posługują się rodzajnikami określonymi le, la, l’, les mówiąc o potrawach, które lubią i o tych, których nie lubią oraz rodzajnikami cząstkowymi du, de la, de l’, des, mówiąc o tym, co jedzą Polacy i Francuzi;
4. Znają podstawowe wyrażenia ilościowe i używają ich opowiadając o tym, jakie ilości jedzenia i picia spożywają dziennie, tygodniowo, czy miesięcznie;
5. Używają poprawnych form czasowników manger, boire, prendre (jeść, pić, spożywać).

•komunikacyjne i socjokulturowe
Uczniowie:
1. Umieją zapytać kolegę/ koleżankę o jego/ jej ulubione potrawy oraz o te, których nie lubi oraz poinformować o swoich preferencjach kulinarnych;
2. Potrafią zadawać pytania dotyczące posiłków polskich i francuskich oraz udzielać na nie odpowiedzi (godziny spożywania oraz ich skład);
3. Porównują polskie i francuskie posiłki;
4. Rozumieją kluczowe informacje zawarte w tekście słuchanym.


PRZEBIEG LEKCJI:

I. Nawiązanie kontaktu z grupą (pytanie o samopoczucie, datę, pogodę). –(5 minut)

II. Konwersacja nauczyciel – uczniowie - powtórzenie słownictwa na forum klasy. – (10 minut)

Nauczycie pokazuje uczniom plansze z różnymi produktami spożywczymi i zadaje im pytania typu: Jakie produkty są przedstawione na tej planszy?; Co to jest? Co tutaj widzicie? etc.

Następnie nauczyciel wprowadza wyrażenie avoir envie de qqch- mieć ochotę na coś oraz czasownik deviner – zgadywać zapisując je na tablicy, po czym prosi uczniów, aby odgadli na co ma teraz ochotę.

Uczniowie wymieniają różne produkty do momentu, aż któryś z nich wymieni produkt, o którym pomyślał nauczyciel.

III. Praca w parach – uzyskiwanie i udzielanie informacji. – (20 minut)

Nauczyciel zadaje uczniom pytania typu: Czy lubisz mleko?, Jakie są Twoje ulubione owoce? Czego nie lubisz?, a następnie rozdaje im kserokopie z ćwiczeniami.

Ćwiczenie pierwsze polega na uzyskaniu od kolegi/ koleżanki informacji na temat jego ulubionych/ lub tych których nie lubi produktów/ potraw.

Przed przystąpieniem do drugiego ćwiczenia nauczyciel pyta uczniów o nazwy polskich i francuskich posiłków, a następnie prosi o wykonanie zadania, które polega również na uzyskiwaniu i udzielaniu informacji, tym razem dotyczących posiłków spożywanych w Polsce i we Francji ( godzin ich spożywania oraz ich składu).

Przed wykonaniem ćwiczenia trzeciego nauczyciel pokazuje planszę, z której uczniowie odczytują ilości przedstawionych na niej produktów. Wykonując to ćwiczenie uczniowie mówią o tym, jakie ilości jedzenia i picia spożywają dziennie, tygodniowo, czy miesięcznie.

IV. Rozumienie tekstu słuchanego – praca indywidualna uczniów. – (10 minut)

Jeżeli czas na to pozwoli uczniowie wysłuchają dwukrotnie rozmowy Pani Charfaoui z dietetyczką na temat stosowania diety. Na podstawie wysłuchanego dialogu uczniowie zaznaczają krzyżykiem te produkty, które Pani Charfaoui może jeść podczas swojej diety.

METODY I FORMY PRACY:
Metoda bezpośrednia i komunikacyjna;
Formy pracy: na forum klasy, praca w parach, praca indywidualna.

POMOCE DYDAKTYCZNE:
- plansze z różnymi produktami spożywczymi;
- kserokopie ćwiczeń na uzyskiwanie i udzielanie informacji;
- kserokopia ćwiczenia na rozumienie tekstu słuchanego z podręcznika Champion pour le DELF,1 A. Monnerie-Goarin, É. Siréjols;

SPOSOBY EWALUACJI: ocena aktywności uczniów na lekcji.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.