X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 15532
Przesłano:

Rosyjskie terminy muzyczne

Z napisaniem krótkiej „ściągi” z języka rosyjskiego nosiłem się już od dawna. Powodem tego, byli moi uczniowie ze szkoły muzycznej, którzy nie mają obecnie w swoich szkołach nauki języka rosyjskiego, którego to języka znajomość, okazuje się dość przydatna z powodu mnogości tekstów muzycznych w rosyjskich opracowaniach. Często uczniowie nie są w stanie, np. w biblioteczce podręcznej odnaleźć odpowiednich nut, nie mówiąc o odczytaniu rosyjskich tekstów w partyturze. Uczniowie zamiast „sonata” czytają „cohata”.
Dla ułatwienia więc, opracowałem zbiór podstawowych terminów muzycznych, wydrukowałem to w formie „tablic informacyjnych”, które zostały umieszczone w klasie i obecnie uczeń pracujący w oparciu o rosyjskie wydanie materiałów nutowych, może poradzić sobie z ich odczytaniem.
Ponadto został wydrukowany alfabet rosyjski aby uczniowie rozpoznawali nazwiska kompozytorów zapisane cyrylicą.

Podobnie w filharmonii, w której pracuję jako muzyk instrumentalista, za pulpitami zasiada coraz młodsze grono instrumentalistów, którzy również nie posiedli znajomości języka rosyjskiego, a przypadki, że gramy pod dyrekcją dyrygentów z byłego ZSRR ( Ukraina, Białoruś) nie należą do rzadkości. Często więc moi młodsi koledzy w trakcie prób pytają się, co znaczą poszczególne słowa, więc dla nich moja „ściąga” opatrzona dodatkowo wymową fonetyczną w języku polskim okazała się niezwykle przydatna.
Ściąga” zawiera podstawowe nazwy z zakresu terminologii muzycznej oraz nazwy poszczególnych elementów instrumentów smyczkowych ( w nawiasach podana jest wymowa fonetyczna)

1.ВИОЛОНЧЕЛЬ – Wiolonczela (wiolonczel)

ПОДСТАВКА – podstawek (podstawka)

ШПИЛЬ – nóżka (szpil)

ГОЛОВКА – główka (gałowka)

ОБЕЧАЙКА – boczki (abieczajka)

КОЛКИ – kołki ( kołki)

ФУТЛЯР – futerał (futrial)

СМЫЧОК – smyczek (smyczok)

ЭФЫ – efy (efy)

ГРИФ – gryf (grif)

ПУЛЬТ – pulpit (pult)

КОЛОДКА – żabka ( kałodka)

2. Określenia różne:

ПЬЕСЫ – Utwory (piesy)

ГАЛОП – Galop (gałop)

ЧУВСТВО – uczucie (cziustwa)

ПРОСТОДУШИЕ – prostota (prastaduszie)

РОМАНС – romans ( romans)

МАЗУРКА – mazurek (mazurka)

ВАЛЬС – walc ( wals)

ТАНЕЦ – taniec ( taniec)

НОКТЮРН – nokturn (noktiurn)

СОНАТА – sonata (sanata)

РОНДО – rondo (rondo)

3.Wybrane terminy agogiczne i dynamiczne:

УМЕРЕННО СКОРО- umiarkowanie szybko (umierienno skora)
(allegro non troppo)

НЕ СПЕША - nie spiesząc ( nie spiesza)

УМЕРЕННО - umiarkowanie (moderato) ( umierienna)

НЕТОРОПЛИВО - bez pośpiechu ( nietrapliwa)

МЕДЛЕННО, ПЕВУЧЕ - wolno, śpiewnie ( miedlienna, piewuczwe)

ОЖИВЛЁННО – animato ( ażiwlionna)

ПОДВИЖНО – ruchliwie ( padwiżna)

ВЕЛИЧЕСТВЕННО – maestoso (wielicziestwienna)

ШИРОКО – szeroko ( szerako)

СКОРО - prędko (allegro) (skora)

НЕТОРОПЛИВО - bez pośpiechu (allegretto) ( nietrapliwa)

БЫСТРО, ВЕСЕЛО – szybko, radośnie ( bystra, wiesieła)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.