X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 15525
Przesłano:

Znaczenie białek dla organizmu człowieka. Konspekt lekcji podstaw żywienia dla klasy zsz dla niesłyszących

Marta Słupczyńska
SOSW dla Niesłyszących
Kraków, ul. Grochowa 19


KONSPEKT LEKCJI PODSTAW ŻYWIENIA
DLA KLASY 1k ZSZ

TEMAT: Znaczenie białek dla organizmu człowieka.

CZAS TRWANIA LEKCJI: 1 godzina lekcyjna

CELE:
1. Cel poznawczy:
– Poznanie roli białek dla organizmu człowieka.
– Poznanie objawów niedoboru białek w organizmie.
– Poznanie znaczenia racjonalnego żywienia.

2. Cel kształcący:
– Rozwijanie umiejętności rozpoznawania produktów zawierających duże ilości białka.
– Kształcenie umiejętności właściwego doboru białek w spożywanych posiłkach.

3. Cel wychowawczy:
– Rozwijanie świadomości znaczenia spożywania produktów białkowych.
– Uwrażliwienie na dobór właściwych produktów białkowych w codziennym jadłospisie.
– Wdrażanie uczniów do współpracy z drugą osobą.

4. Cel rewalidacyjny:
– Usprawnianie resztek słuchu.
– Korekta wypowiedzi ustnych

5. Formy pracy: indywidualna, grupowa

6. Metody pracy: słowne, poglądowe

7. Środki dydaktyczne: etykiety, zdjęcia produktów, rozsypanka


TOK LEKCJI:

1. Nauczyciel sprawdza obecność i przypomina z uczniami poznane dotychczas wiadomości o białkach:
– Podział białek.
– Jak zbudowane są białka?
– Przegląd produktów zawierających duże ilości białka.
2. Nauczyciel zapisuje temat lekcji: „Znaczenie białek dla organizmu człowieka”.
3. Nauczyciel omawia rolę białek i objawy niedoboru białek – zapisuje notatkę na tablicy.
4. Uczniowie przepisują notatkę do zeszytu.
5. Nauczyciel wyjaśnia, że nie tylko ilość białek, ale również dobór białek ma duże znaczenie dla organizmu.
6. Nauczyciel podaje przykłady łączenia białek roślinnych i zwierzęcych w posiłkach.
7. Nauczyciel rozdaje rozsypankę uczniom. Uczniowie wykonują zadanie w parach. Uczniowie tworzą zestawy potraw, w których białko roślinne jest połączone z białkiem zwierzęcym.
8. Nauczyciel nadzoruje samodzielną pracę uczniów.
9. Każda z par kolejno, głośno czyta wykonane zadanie.
10. Nauczyciel koryguje błędne wypowiedzi.
11. Nauczyciel dokonuje podsumowania lekcji i zadaje zadanie domowe.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.