X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 15510
Przesłano:

Plan pracy komisji przedmiotów ogólnokształcących

PLAN PRACY
KOMISJI PRZEDMIOTÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH
NA ROK SZKOLNY 2008/2009

Plan pracy komisji został opracowany w oparciu o plan dydaktyczno-wychowawczy szkoły. W pracy komisji szczególnie chcemy położyć nacisk na kształtowanie u ucznia postawy otwartej, opartej na umiejętnościach zdobywania informacji i znalezieniu swego miejsca w środowisku bliższym i dalszym. W związku z realizacją planu dydaktyczno-wychowawczego szkoły zaplanowano:

I CELE ROCZNE:

1. Diagnozowanie i ocenianie poziomu wiedzy i umiejętności uczniów (testy).
2. Analiza wyników egzaminu maturalnego.
3. Opracowanie programów naprawczych przedmiotów, z których uczniowie uzyskali słabe wyniki na egzaminach maturalnych.
4. Wprowadzenie do treści programowych haseł związanych ze świadomością i respektowaniem „PRAW CZŁOWIEKA”.
5. Propagowanie postawy tolerancji.
6. Inspirowanie udziału uczniów w konkursach, turniejach i olimpiadach.
7. Stosowanie szczególnych form pracy z uczniami mającymi trudności w nauce.
8. Kształtowanie u uczniów umiejętności autoprezentacji, potrzebnej przy zdawaniu egzaminu maturalnego oraz w życiu codziennym.
9. W związku z koniecznością przygotowania uczniów do egzaminu maturalnego przeprowadzenie testów, kształtowanie umiejętności czytania ze zrozumieniem, dzielenie się doświadczeniami na zebraniach KPO.
10. Przybliżanie młodzieży dziedzictwa i współczesnych dóbr kultury poprzez wyjścia do kina, teatru, muzeum, na wystawy oraz poprzez uczestnictwo w wycieczkach szkolnych.
11. Wdrażanie uczniów do korzystania z różnych środków masowego przekazu, gromadzenia i selekcjonowania zdobytych informacji i praktycznego ich wykorzystania.
12. Udział w różnorodnych formach dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli.


II ZAMIERZENIA

1. „Dzień Chłopaka” w ZSS (wrzesień 2008)
2. „Otrzęsiny klas I-szych” (wrzesień 2008
3. Przeprowadzenie testów diagnozujących wiedzę uczniów klas I-szych z języka polskiego, niemieckiego (początek i koniec roku szkolnego)
4. Opieka nad studentami NKJO w Legnicy, odbywającymi praktykę pedagogiczną w ZSS (wrzesień – październik 2008)
5. Konkurs ze znajomości lektur szkolnych w klasach maturalnych
6. Opracowanie ankiety dotyczącej rozwoju zainteresowań, uzdolnień oraz predyspozycji uczniów i przeprowadzenie jej w poszczególnych klasach
7. Konkurs wiedzy o krajach niemieckojęzycznych (październik 2008)
8. Impreza rocznicowa związana z obchodami „Dnia 11 Listopada”
9. Lekcje otwarte
10. Wskazówki metodyczne dla nauczycieli włączających tematykę „PRAW CZŁOWIEKA” do rozkładów nauczania
11. Rozpoczęcie działalności koła teatralnego
12. Konkurs lub spotkanie poetyckie poświęcone Zbigniewowi Herbertowi lub innemu poecie (pisarzowi) (I semestr)
13. Konkurs motoryzacyjny we współpracy z nauczycielami przedmiotów zawodowych
14. Nawiązanie stałej współpracy i wymiany młodzieży ze szkołami o podobnym profilu w Wielkiej Brytanii, Francji i Niemczech
15. Fakultety maturalne dla uczniów z języka angielskiego, niemieckiego, polskiego (cały rok)
16. Rozwijanie zainteresowań humanistycznych u młodzieży szkolnej
17. Przygotowanie uczniów do Olimpiady Wiedzy o Rodzinie
18. Dyktando szkolne z języka polskiego (listopad 2008)
19. Przedstawienie Bożonarodzeniowe
20. Dzień Kultury Niemieckiej (marzec 2009)
21. Spektakl słowno – muzyczny z okazji Świąt Wielkanocnych
22. Organizacja i przeprowadzenie wycieczki ogólnoszkolnej na Międzynarodowe Targi Samochodowe w Lipsku (Niemcy) (kwiecień 2009)
23. „Gramatyka języka niemieckiego i angielskiego na wesoło” - warsztaty (kwiecień 2009)
24. Wyjścia do kina i teatru lub muzeum klas I-szych w ramach lekcji wiedzy o kulturze (cały rok szkolny)
25. Dzień Języków Obcych (II semestr)
26. Konkurs języka niemieckiego (II semestr)
27. Przeprowadzenie konkursów i akcji charytatywnych z ramienia Towarzystwa Przyjaciół Dzieci
28. Konkurs krasomówczy (II semestr)
29. Dyktando szkolne z języka niemieckiego (II semestr)
30. Sporządzenie analizy wyników próbnych matur z historii i wos – matura z „OPERONEM” i CKE
31. Budowanie umiejętności analitycznego myślenia uczniów
32. W ramach zebrania KPO wygłoszenie referatu pod tytułem: „Jak zapobiegać wypaleniu zawodowemu nauczycieli” połączonego z degustacją zdrowej żywności i pokazem zajęć fitnes w wykonaniu nauczycieli
33. Udział uczniów reprezentujących szkołę w imprezach sportowych organizowanych przez SZS, OsiR oraz ZSS (cały rok – według szczegółowego harmonogramu) – nauczyciele wychowania fizycznego
34. Udzielanie konsultacji indywidualnych dla nauczycieli ubiegających się o kolejny stopień awansu zawodowego

Opracowała: mgr Joanna Startnowska - Lupa

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.