X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 1551
Przesłano:

Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Poleskim Parku Narodowym - szkoła podstawowa

Włodawa/Chełm 2008

Organizatorzy: LSCDN o.Chełm, Publiczne Gimnazjum nr 1 we Włodawie, PPN
Szkoły podstawowe
Imię i nazwisko (podaj drukowanymi literami) .................................................................
Imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego do konkursu: ..................................................................
Lokalizacja szkoły: ...................................................................

(Organizacja, zasady, cele, tematyka konkursu - w dziale "Gimnazjum")

Test składa się z zadań zamkniętych i otwartych. Przeczytaj wszystkie zadania. Jeśli masz jakieś wątpliwości zgłoś je przewodniczącemu komisji konkursowej. Na udzielenie odpowiedzi przeznaczono ci 60 minut. Prawidłowe odpowiedzi zaznaczaj kółkiem. Powodzenia.

1. W tym roku obchodzona jest rocznica utworzenia Poleskiego Parku Narodowego:
a) 18
b) 17
c) 16
d) 19 1p

2. W parku narodowym takim jak PPN chroni się :
a) zwierzęta
b) tylko skały
c) rośliny
d) całą przyrodę
1p

3.Ostatnie stadium sukcesji ekologicznej:
a) sieć pokarmowa
b) katastrofa ekologiczna
c) klimaks
d) degradacja środowiska
1p

4. W warstwie runa leśnego PPN występują;
a) grzyby
b) sosny
c) leszczyny
d) bez czarny
1p

5. Jest symbolem Poleskiego Parku Narodowego: .............................................................. 1p

6. Podkreśl gatunki występujące na torfowisku niskim PPN:
pałka szerokolistna, trzcina pospolita, żurawina błotna, modrzewnica zwyczajna, bagnica torfowa, wełnianka pochwowata, bobrek trójlistkowy, siedmiopalecznik błotny, bagno zwyczajne, turzyca sztywna, rosiczka okrągłolistna, tłustosz pospolity

7. Wśród wymienionych gatunków ssaków
nie jest objęty całkowitą ochroną w PPN:
a) lis
b) łoś
c) nietoperz
d) gronostaj

8.Następujące rośliny: rdest ziemnowodny, grążel żółty, rzęsa wodna, grzybienie północne, stanowią w jeziorze PPN strefę roślin:
a) bagiennych
b) o liściach pływających
c) całkowicie zanurzonych
d) częściowo zanurzonych

9. Lokalna nazwa kożucha unoszącego się na wodzie jeziora PPN: ..............................lub...............................
2p

10. Pomnik znajdujący się na ścieżce „Dąb Dominik”: .........................................................
1p

11. Gytia to :
a) półpłynna galaretowata zawiesina, utworzona przez rozkładające się części roślin
b) zwarta masa roślinności tworząca kożuch, pokrywająca powierzchnię jezior
c) rodzaj zbiorowiska roślinnego z wieloma gatunkami roślin rzadkich
d) partia brzegowa, tzw. okrajek, podtapiana przez wody zwłaszcza wiosną i jesienią 1p

12. Grzybienie północne należące do roślin o liściach pływających:
a) nie podlega ochronie
b) podlega ochronie ścisłej
c) podlega ochronie częściowej
d) jest to gatunek reliktowy
nie występujący na terenie PPN
1p

13.Podaj nazwę ryby żyjjącej w torfiankach PPN, która wpisana jest do Czerwonej Księgi Zwierząt:
........................................................ 1p

14. Ścieżka rowerowa lub rzeka PPN: ............................................................... 1p

15. Podaj nazwy 4 storczyków rosnacych w PPN:
...............................................................4p

16. Jezioro, do którego dojdziesz idąc kładką ścieżki Spławy: ............................................................... 1p

17.Jezioro, do którego dojdziesz idąc ścieżką „Dąb Dominik”: ...............................................................1p

18.Rodzaj torfowiska okalającego Jezioro Karaśne, Jezioro Moszne i Jezioro Długie: ...................................................................1p

19.Podkreśl tylko dwa gatunki charakterystyczne dla tundry, a rosnące w PPN:
brzoza brodawkowata, brzoza omszona, brzoza niska, olsza czarna, wierzba lapońska, trzmielina brodawkowana.

20. Symbolem Ligi Ochrony Przyrody jest:
a) łoś
b) żubr
c) cietrzew
d) żuraw
1p

21.Do jego charakterystycznego miejsca życia dopisz organizm:
nora ..................................................................
tokowisko ...........................................................
żeremie ..............................................................
babrzysko ........................................................... 4p

22. Spleja to : 1p
a) rodzaj zbiorowiska roślinnego z wieloma gatunkami roślin rzadkich
b) zwarta masa roślinności tworząca kożuch, pokrywająca powierzchnię jezior
c) półpłynna galaretowata zawiesina, utworzona przez rozkładające się części roślin
d) partia brzegowa, tzw. okrajek, podtapiana przez wody zwłaszcza wiosną i jesienią

23. Plankton to: 1p
a) drobne organizmy zwierzęce
b) drobne organizmy zwierzęce i roślinne biernie unoszące się w wodzie
c) glony żyjące na starych płotach
d) organizmy na litych skałach

24.Podaj cztery formy ochrony przyrody na terenie Polski:
a)………………………………….
b)………………………………….
c)………………………………….
d)..................................................... 4p

25. Z podanych niżej roślin i zwierząt utwórz dwa łańcuchy pokarmowe:
glony, korniki, owady, dzięcioły, żaby moczarowe, zaskrońce, dęby,
w jeziorze:………………………………………………………………….
w lesie:…………………………………………………………………….. 2p

26. Płaz przebywający w wodzie jedynie w okresie godowym, posiada przylgi na palcach umożliwiające sprawne wspinanie się po roślinach, potrafi modyfikować barwę skory jak kameleon.
Jest to: .................................................................... 1p

27. Wizytówką remiza jest jego gniazdo. Napisz, gdzie je buduje i jak ono wygląda:
...................................................................2p

28.Wymień cztery nazwy gadów zamieszkujących PPN:
..................................................................2p

29. Do krótkiej charakterystyki ścieżki dydaktycznej dopisz jej nazwę : (4p)
Długość trasy na tej ścieżce PPN wynosi ok. 5 km. Jest tam 9 przystanków. Jest to: ………………………………..
Długość trasy na tej ścieżce PPN wynosi ok. 3,5 km. Jest tam 8 przystanków. Jest to: ……………………………..
Długość trasy na tej ścieżce PPN wynosi ok. 4,5 km. Jest tam 14 przystanków. Jest to: ……………………………
Długość trasy na tej ścieżce PPN wynosi ok. 1,5 km. Jest tam 8 przystanków. Jest to: ……………………………..

30. W skład Rezerwatu Biosfery „Polesie Zachodnie” wchodzą: .................................................................., parki krajobrazowe "Pojezierze Łęczyńskie”, Sobiborski, Chełmski oraz ................................................... (2p)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.