X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 15482
Przesłano:

Metody aktywizujące

METODY AKTYWIZUJĄCE

Głównym zadaniem metod aktywizujących jest stawianie ucznia w takiej sytuacji, aby odczuwał potrzebę podejmowania działań, jakich od niego oczekujemy. Niezaprzeczalnym walorem jest nabywanie przez ucznia umiejętności współdziałania w grupach, co szczególnie przydatne jest w życiu dorosłego człowieka.

Burza mózgów jej istotą jest zgromadzenie w krótkim czasie dużej ilości pomysłów na rozwiązanie jakiegoś problemu. Plusem tej metody jest możliwość modyfikowania cudzych pomysłów lub na zasadzie skojarzenia, podawanie innych. Minusem jest to, że nie da się uniknąć działania wewnętrznego osądu, istnieją też opory spowodowane niskim poczuciem własnej wiedzy, nieśmiałością, wolniejszym tempem pracy.

Mapa pojęciowa to metoda wizualnego przedstawienia problemu z wykorzystaniem schematów, rysunków, haseł, zwrotów, symboli itp. Celem stosowania tej metody jest usystematyzowanie świeżo zdobytej wiedzy lub wizualizacja posiadanych wiadomości.

Piramida priorytetów - metodę stosujemy w dwóch przypadkach. Po pierwsze jako sposób zaprezentowania dokonanych wyborów, po drugie jako efekt pracy grypy.

Metoda przypadków polega na analizie i dyskusji nad zdarzeniem zaprezentowanym przez nauczyciela na piśmie, taśmie magnetofonowej i znalezienie odpowiedzi na postawione pytanie.

Linia czasu - metoda wizualnego przedstawienia problemu. Największym plusem tej metody jest ukazanie w atrakcyjny sposób efektu poszukiwań i wysiłków ucznia, co daje mu poczucie satysfakcji i rozbudza wewnętrzną motywację do działań.

Dyskusja dydaktyczna to zorganizowana wymiana myśli i poglądów na dany temat, która pobudza i rozwija myślenie, pomaga kształtować poglądy i przekonania, uczy oceny poglądów innych, kształci umiejętność formułowania myśli i ich wypowiadania.

Metaplan - istota tej metody sprowadza się do tworzenia podczas rozmowy o problemie plakatu, który nosi nazwę metaplanu.

Za i przeciw jest to metoda analizowania jakiejś sprawy z różnych punktów widzenia. Może ona służyć do rozpatrywania pozytywów i negatywów problemu w celu podjęcia trafnej decyzji.

Metoda projektu polega na wykonaniu przez uczniów zadań obejmujących większą partię materiału poprzez samodzielne poszukiwania, pod dyskretną opieką nauczyciela.

Symulacje to trening umiejętności i sprawności, który jest zasadniczym mechanizmem osiągania wysokiej sprawności w działaniu.. Ideą symulacji jest doskonalenie konkretnych umiejętności oraz uczenie się na błędach.

Drama polega na wczuwaniu się w role, na improwizacji angażującej ruch i gest, mowę, myśli i uczucia. Dostarcza ona bezpośredniego doświadczenia, przekraczającego zakres zwykłej informacji.

Grupy zadaniowe to metoda stosowana w małych grupach, przy czym przedmiotem dyskusji może być to samo zagadnienie dla wszystkich grup.

Sesje "bierz i daj" to metoda wzajemnego uczenia się. w czasie lekcji wszyscy muszą się wypowiadać i dzielić swoją wiedzą.

Po więcej informacji zapraszam do książki "Jak aktywizować uczniów", K.Rau,E. Ziętkiewicz

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.