X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 15467
Przesłano:
Dział: Języki obce

Konkurs języka angielskiego dla klas V

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS PIĄTYCH „EASY ENGLISH”

Witamy Cię na konkursie języka angielskiego. Na rozwiązanie testu konkursowego masz 45 minut. Powodzenia!

I. GRAMMAR
I.1. Write plural forms - Napisz liczbę mnogą
sheep -
goose -
chick -
beach -
pony -
calf -
house -
woman -

I.2. Answer the questions – Odpowiedz na pytania pełnym zdaniem
1. What is the third month of the year?
2. What are you doing now?
3. What nationality are you?
4. Are you happy now?
5. Where do you live?
6. What's the weather like today?
7. What's the time?

I.3.Circle the correct words -Zakreśl właściwe słowa.
1. Are you at school now?
a) Yes, I'm. b) No, I am. c) Yes, I am.
2. Where does she live? - She .................. in Spain.
a) live b) living c) lives
3. Do you like chocolate?
a) Yes, I like. b) Yes, I does. c) Yes, I do.
4. How old is she? - ............... thirteen years old.
a) He's b) She's got c) She is
5. She hates........................ .
a) do her homework b) does her homework c) doing her homework
6. What nationality are they?
a) They are Poland. b) They're from Polish. c) They're Polish.
7. She is from Japan. She's ...............
a) Japanish b) Japan c) Japanese
8. ................... swim in the lake.
a) Are b) Come c) Let's
9. She.................... lettuce.
a) doesn't likes b) likes c) don't like

I.4. Write questions – Napisz pytania
1. Mary and Tina are going to the cinema.
Where........................................?
2. Susan does her homework at five o'clock.
What time........................................?
3. Tom can swim and dance. What........................................?
4. She is twelve years old.
How ........................................?
5. They go to France every summer.
When........................................?

I.5. Write correct pronouns - Napisz właściwe zaimki
1. Your shoes are very nice. I like.................. .
2. Zosia is really cool. I like ................... .
3. Look, crocodiles! ....................... are very big.
4. This is my brother. ..................... name's Tomek.
5. Let's go with me and my friend. Let's go with ..........

II. VOCABULARY
II.1. Write opposite words – Napisz słowa o znaczeniu przeciwnym
hot - c.........................
modern - o.........................
tall - s.........................
soft - h.........................
happy - s.........................
heavy - l.............................
safe -d............................
big - s.........................

II.2. Write the jobs – Napisz nazwy zawodów
1. She teaches English – .............................
2. He paints pictures – .............................
3. He interviews famous people - ......................
4. He helps ill people – ...........................
5. He plays music – ............................

GOOD LUCK!

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.