X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 15443
Przesłano:

Czynniki decydujące o sukcesie bądź porażce prowadzonej kampanii reklamowej - konspekt lekcji z podstaw przedsiębiorczości

KONSPEKT LEKCJI z Podstaw Przedsiębiorczości

Temat "Czynniki decydujące o sukcesie bądź porażce prowadzonej kampanii reklamowej"

Prowadzacy mgr Joanna Jacyno-Bertman
Klasa 2h

1.CELE LEKCJI :

Po zakończonej lekcji uczeń powinien :
1/ znać: możliwości wykorzystania w ich przyszłej pracy zawodowej poszczególnych nośników reklamy, zwracając przede wszystkim uwagę na wady i zalety poszczególnych nośników;
2/ wiedzieć : że obecnie sukces na rynku zależy od prawidłowo prowadzonej kampanii reklamowej czego wyrazem jest wybór najbardziej efektywnych nośników reklamy o właściwym zasięgu oddziaływania;
3/ umieć : zastosować zasady etyki zawodowej przy prowadzeniu kampanii reklamowej tzn. kierowanie się zasadą „nie dążymy do sprzedaży produktu za wszelką cenę a promując nasz produkt jesteśmy przekonani o jego wysokiej jakości.”

METODY PRACY: pogadanka, pokaz, praca z tekstem, dyskusja

FORMY PRACY: praca z klasą, praca w grupie.

TYP LEKCJI: lekcja ćwiczeniowa

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:

- karta pracy dla grupy,
- wycinki prasowe,
• DVD z przykładami telewizyjnych spotów reklamowych;

4. Czas trwania : 1 godz. lekcyjna


PRZEBIEG ZAJĘĆ:

I. CZĘŚĆ WSTĘPNA

1. Powitanie klasy.
2. Czynności organizacyjne:
- sprawdzenie obecności
- podanie oraz wpisanie tematu lekcji do dziennika

"Czynniki decydujące o sukcesie bądź porażce prowadzonej kampanii reklamowej"

3. Nawiązanie do tematu przez przypomnienie zajęć poprzednich
- Co to jest reklama ?
- Jakie funkcje pełni reklama?
- co to jest segmentacja rynku?
- co to znaczy profil segmentu rynkowego i jakie profile wyróżniamy?
4. Sprawdzenie zadania domowego
- Jakie znasz nośniki reklamy ?


II. CZĘŚĆ WŁAŚCIWA

1. Praca z klasą - zadanie 1.

Rozmowa na temat odbioru przez uczniów reklam prasowych, zewnętrznych, radiowych
i telewizyjnych. Cechy charakterystyczne tych rodzajów reklam.
Pogadanka wyjaśniająca zasady funkcjonowania i prezentująca poszczególne nośniki reklamy

2. Praca w grupach (każda grupa opracowuje jeden nośnik reklamy wypisując jego wady i zalety ze względu na nadawcę i odbiorcę przekazu reklamowego).

3. Praca z klasą
- prezentacja zadania przez grupy
-. zebranie i uporządkowanie wiadomości.
-. ustalenie notatki i jej zapisanie na tablicy i w zeszytach.

4. Praca w grupach – zadanie 2

Uczniowie otrzymuja wycinki prasowe reklam i musza opracować profil demograficzno- ekonomiczny adresata reklamy

5. Praca z klasą
- prezentacja zadania przez grupy
- zebranie i uporządkowanie wiadomości.

6. Praca z klasą - zadanie 3.

Uczniowie oglądają przykłady telewizyjnych spotów reklamowych i decydują o profilu odbiorcy


III.CZEŚĆ KOŃCOWA

1. Ocena pracy uczniów, w trakcie różnych etapów lekcji.
2. Podsumowanie lekcji.
3. Podanie zadania domowego- Zredaguj tekst reklamujący podręcznik "Podstawy przedsiębiorczości”


1. Reklama prasowa.

Na całym świecie prasa jest obecnie najważniejszym medium reklamowym
a reklamy prasowe stanowią około 50 % ogółu wydatków na reklamę w turystyce
Pod pojęciem prasa rozumiemy jednak:
-prasę codzienną ( dzienniki ) - wśród której wyróżniamy:
a/ gazety ogólnopolskie np. Gazeta Wyborcza, którą czyta ok. 6 mln
Polaków - umożliwia dotarcie do dużych grup czytelników
b/ gazety regionalne np. Nowiny Nyskie, Nowa Trybuna Opolska itp.
na danym obszarze docierają do zdecydowanej większości gospodarstw domowych;
Prezentacja przykładowych reklam prasowych.
- CZASOPISMA
a/ społeczno-polityczne, kobiece, młodzieżowe
b/ specjalistyczne ( Rynek turystyczny, Turystyka i Nowoczesność )
Prezentacja przykładowych reklam w czasopismach.
1. Reklama prasowa.
Zalety :
- duża częstotliwość publikacji
- szeroki odbiór z powodu dużej liczby czytelników
- dobre pokrycie informacją określonego obszaru
- duża szybkość przekazu informacji
- relatywnie niskie koszty, które maleją wraz ze zwiększeniem liczby publikacji
- możliwość wprowadzenia tzw. pomostów reklamowych umożliwiających szybkie reakcje konsumentów
Wady :
- zagubienie reklamy turystycznej w nawale innych reklam
- niska jakość obrazu wizualnego
- słaba jakość reprodukcji ilustracji, powoduje, że zdjęcia są najczęściej zastępowane rysunkami
- niemożność dotarcia tą drogą do młodzieży
- CZASOPISMA
a/ społeczno-polityczne, kobiece, młodzieżowe
b/ specjalistyczne ( Rynek turystyczny, Turystyka i Nowoczesność )
Zalety:
- możliwość dotarcia do określonego segmentu czytelników - przykładem mogą być czasopisma specjalistyczne
- wysoka jakość wydania, dobra jakość reprodukcji kolorowych zdjęć
- długi okres przechowywania magazynu co daje możliwość kilkakrotnego obejrzenia zamieszczonej reklamy
Wady
- w przeliczeniu na jednego czytelnika jest to najdroższa forma reklamy
- długi termin przygotowywania do druku

2. Reklama telewizyjna
Podstawową rolę w reklamie telewizyjnej odgrywa obraz i to on głównie
wyzwala emocje u widzów. Z nośnika tego mogą skorzystać przedsiębiorstwa
dysponujące olbrzymim budżetem i obsługujące rynek kraj.
Prezentacja przykładowych reklam telewizyjnych.
2. Reklama telewizyjna
Zalety :
- jest oglądana przez najbardziej masową widownię
- stosując obraz i kolor może najwierniej przekazać walory krajobrazu
Wady:
- wysokie koszty
- ograniczenie możliwości selekcji odbiorców
- czasowe ograniczenie przekazu
- "ulotność reklamy " - reklamowe migawki są równie szybko oglądane jak i zapominane
- długi czas produkcji i wprowadzania ogłoszeń reklamowych
- trudność reagowania odbiorców reklamy
- " nataczywość " reklamy - widz często traktuje ją jako zło konieczne, przerwę na reklamy wykorzystuje często na zrobienie sobie herbaty

3. Reklama kinowa
Ma wiele wspólnego z reklamą telewizyjną, lecz różni się wielkością
ekranu, przez co robi na widzach większe wrażenie niż reklama telewizyjna.
Oglądając ją nie mamy możliwości przełączenia kanału.

4. Reklama radiowa
Podstawowym "budulcem " reklamy radiowej jest słowo mówione,obok którego mogą wystąpić efekty dźwiękowe, pozwalające określić scenerię w której rozgrywa się reklama.Pozwala dotrzeć do tych segmentów rynku które odznaczają się słabą intensywnością oglądania telewizji. Dociera do konsumentów, którzy jadą samochodem.
Prezentacja przykładowych reklam radiowych.
4. Reklama radiowa
Zalety :
- możliwość wkomponowania ogłoszenia w audycję popularną wśród docelowego segmentu
- stosunkowo niskie koszty dotarcia do potencjalnych klientów
- szybkość wprowadzenia na antenę , mało czasochłonna
Wady
- migawkowość, trudność reagowania odbiorców reklamy
- większość osób szybciej zapamiętuje reklamy wizualne, stąd niebezpieczeństwo, że nawet dobry komunikat może umknąć uwadze słuchaczy
- ograniczona możliwość zawarcia różnych informacji o firmie

5. Reklama pocztowa
Efektowna forma dotarcia do nowych grup klientów, dająca możliwości zaprezentowania w sposób atrakcyjny i kompleksowy oferty ( broszury, katalogi )
O sukcesie przesłanych tą drogą ofert decyduje w znacznym stopniu posiadanie dobrej listy adresowej ( np. lista uczestników wycieczki która już się odbyła )

6. Reklama zewnętrzna
Do tej formy reklamy zaliczane są: plakaty, afisze, tablice, kasetony świetlne
reklama ruchoma na środkach transportu. Reklama plakatowa musi zaskakiwać
uderzać, po zetknięciu z nią reakcja konsumenta musi być natychmiastowa -
śmiech , zdziwienie, złość.
Prezentacja przykładowych reklam zewnętrznych - plakat.

7. Reklama internetowa
Zalety
Globalny zasięg, profilowane audytorium, interaktywność, niski koszt, elastyczność
Wady
Ograniczony dostęp, brak zrozumienia Internetu, psychologiczny opór przed nowym medium, zbyt duża intensywność i nachalność reklam

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.