X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 15345
Przesłano:

Obliczanie objętości graniastosłupów - konspekt lekcji kl. 6

KONSPEKT LEKCJI MATEMATYKI W KLASIE VI
Opracowała Monika Maciejewska

TEMAT: OBLICZANIE OBJĘTOŚCI GRANIASTOSŁUPÓW.

Czas: 45 minut.


CELE LEKCJI:

1.Uczeń zna własności graniastosłupa.
2.Uczeń potrafi rozpoznawać graniastosłupy.
3.Uczeń zna wzory na obliczanie pól figur płaskich.
4.Uczeń rozumie pojęcie objętości.
5.Uczeń zna wzory na obliczanie objętości graniastosłupów.
6.Uczeń potrafi obliczać objętość graniastosłupów.
7.Uczeń zna jednostki objętości.
8.Uczeń potrafi zamieniać jednostki objętości.


POMOCE DYDAKTYCZNE:

Pomoce przygotowane przez nauczyciela-plansze, modele graniastosłupów, tekturowe pudełka w kształcie prostopadłościanów, kartki z zadaniami dla uczniów


PRZEBIEG LEKCJI:

1.Część wstępna: Przywitanie.
2.Sprawdzenie i omówienie pracy domowej
3.Wprowadzenie do tematu lekcji:

Przypomnienie wiadomości potrzebnych do realizacji tematu:

•Co to jest graniastosłup prosty?

GRANIASTOSŁUP PROSTY jest figurą przestrzenną, której podstawy są przystającymi wielokątami (trójkąt, czworokąt, pięciokąt, sześciokąt, itd), a wszystkie ściany boczne są prostokątami.

Jeden z uczniów wskazuje dowolny graniastosłup prosty wśród widocznych brył.

•Co to jest prostopadłościan?

PROSTOPADŁOŚCIAN to taki graniastosłup prosty, którego podstawy są prostokątami.

Jeden z uczniów wskazuje prostopadłościan wśród widocznych brył.


•Co to jest sześcian?

SZEŚCIAN jest to prostopadłościan, którego wszystkie ściany są kwadratami.

Jeden z uczniów wskazuje sześcian wśród widocznych brył.


•Wzory na objętości graniastosłupów.

Nauczyciel przyczepia na tablicy rysunek modele prostopadłościanu, sześcianu, graniastosłupa o dowolnej podstawie.
Uczniowie przypominają wzory na obliczanie objętości danych brył.


•W jakich jednostkach podajemy objętość graniastosłupów?

Najczęściej używane jednostki objętości :
•1 milimetr sześcienny(1 mm³)
•1 centymetr sześcienny (1 cm³)
•1 decymetr sześcienny (1 dm³)
•1 metr sześcienny (1 m³)
Objętość płynów najczęściej wyraża się w litrach, mililitrach lub hektolitrach.
•1 l = 1 dm³
•1 ml = 1 cm³
•1 l = 1000 ml
•1 hl = 100 l

4. Rozwiązywanie zadań.

Zadanie 1.
Uczniowie mierzą długości krawędzi przyniesionych pudełek. Wyniki z dokładnością do 1 cm zapisują w zeszycie, następnie obliczają objętość tych pudełek.

Zadanie 2.
Oblicz objętość graniastosłupa o wysokości 15 cm, jeśli jego podstawą jest trójkąt prostokątny o polu 12 cm²

Zadanie 3.
Betonowy basen ma kształt prostopadłościanu o wymiarach: 40 m; 20 m; 1,5 m. Oblicz, ile litrów wody zmieści się w tym basenie.

Zadanie 4.
Zbiornik przeciwpożarowy ma kształt prostopadłościanu o wymiarach 10 m długości, 8 m szerokości oraz 6,4 m głębokości. Ile litrów wody znajdzie się w zbiorniku, jeżeli zostanie napełniony do wysokości?

Zadanie 5.
Hala sportowa ma kształt prostopadłościanu o wymiarach 50 m; 20 m; 10 m. Ile ton waży powietrze w tej hali, jeśli 1m³ powietrza waży około 1,3 kg?

Zadanie 6.
Objętość graniastosłupa prostego wynosi 240 cm³. Jego podstawa ma pole 80 cm². Oblicz długość wysokości tego graniastosłupa.

5.Podsumowanie lekcji.
•Jak liczymy objętość prostopadłościanu?
•Jak liczymy objętość sześcianu?
•Ogólny wzór na objętość dowolnego graniastosłupa

6.Zadanie pracy domowej.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.