X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 15298
Przesłano:

Kuchenne rewolucje z babcią i dziadkiem - integracja pokoleń. Prace użytkowe - scenariusz zajęć dla uczniów Szkoły Przysposabiającej do Pracy

ZAJĘCIA PRZEPROWADZONE W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
W SIEDLCACH

KL. II-III SPP

Prowadzący – Tadeusz Wyrzykowski
Data 11.05.2011r.
Czas trwania – 6 godzin lekcyjnych.

Temat lekcji: „Kuchenne Rewolucje z Babcią i Dziadkiem – integracja pokoleń.

Cel ogólny – rozwijanie umiejętności społecznych w nawiązywaniu kontaktów międzyludzkich oraz utrzymywaniu relacji z osobami w starszym wieku.
Cele dydaktyczne: dobiera oraz odmierzanie we właściwej proporcji składników do ciasta, zna zasady bezpiecznego posługiwania się sprzętem drobnym AGD, ustawianie termostatu piekarnika do określonej temperatury.
Cele wychowawcze: zachowanie relacji na właściwym poziomie z powszechnie stosowanymi normami i zasadami grzecznościowymi (obowiązującymi w stosunku do osób starszych, niepełnosprawnych itp.),
Cele rozwojowe: nabywanie nowych doświadczeń praktycznych w sferze życia praktycznego i społecznego.

Cele szczegółowe:
Uczeń potrafi/zna/wylicza/wykonuje:
• we właściwy sposób zachować się (czyni gest powitania poprzez uścisk dłoni oraz witając słowem dzień dobry),
• podejmuje współpracę przy wykonywaniu wspólnych zadań,
• wyręcza osoby starsze przy czynnościach sprawiających im trudności i problem,
• podejmuje dialog zachęcający do wspólnej aktywności,
• wyraża swoją aprobatę i szacunek do osób starszy (poprzez podawanie wytworów wykonanych podczas zajęć w pierwszej kolejności osobom starszym),
• podstawowe składniki ciasta.
• potrafi odczytać etykiety ze składników (produktów),
• odmierza ilość niezbędnych składników do ciasta,
• posługiwać się drobnym sprzętem gospodarstwa domowego (mikser),
• łączy składniki ciasta,
• łączy masę do wykonania cista (masa biała z masą kakaową),
• zastosować zasady higienicznej i bezpiecznej pracy,
• po pracy pozostawia w należytym porządku miejsce swojej pracy i wykorzystane urządzenia, narzędzia i naczynia.

Metody pracy: objaśnienie, wyjaśnienie, demonstracja, pogadanka, dyskusja, pokaz, praktyczne działanie ucznia.

Formy pracy: zindywidualizowana, zespołowa,

Środki pracy: produkty spożywcze do wykonania ciasta, naczynia, narzędzia i urządzenia kuchenne, środki czystości, nakrycia stołu.

Przebieg zajęć:
I. Zajęcia wstępne.
• Dojazd do DPS środkami komunikacji miejskiej,
• Powitanie z mieszkańcami,
• Sprawdzenie gotowości do zajęć (umycie rąk, założenie fartuchów),

II. Zajęcia zasadnicze
• Przedstawienie tematu zajęć,
• Wymienienie składników ciasta (znajdujących się na stole),
• Podanie kolejności czynności przy sporządzeniu ciasta,
• Przydział czynności podczas sporządzania ciasta,
• Przygotowanie naczyń oraz produktów (odmierzanie ilości), naczyń,
• Łączenie produktów mikserem,
• Łączenie mas ciasta (białej oraz kakaowej) - współpraca z mieszkańcami,
• Przygotowanie prodiża (wysmarowanie tłuszczem i wysypaniem bułką tartą)
• Wylanie masy ciasta do prodiża,
• Zmywanie naczyń i narzędzi wykorzystanych do sporządzenia cista, (wyręczanie osób starszych)
• Przygotowanie stołu - talerzyków na ciasto, (podawanie z zachowaniem obowiązujących norm – najpierw osobom starszym),
• Wspólna degustacja,
• Dyskusja i prowadzenie rozmów wynikających z potrzeby młodzieży i mieszkańców,
• Zmywanie talerzyków po poczęstunku,
• Częstowanie mieszkańców w ich pokojach,
• Wspólny spacer z mieszkańcami na zewnątrz budynku,
• Podsumowanie i omówienie pracy podczas wspólnych zajęć kulinarnych,
• Rozwiezienie i odprowadzenie mieszkańców do ich pokojów,

III. Zajęcia końcowe
• Pożegnanie z mieszkańcami i pracownikami Domu,
• Powrót uczniów do Ośrodka (z zachowaniem bezpieczeństwa na ulicy - przepisy ruchu drogowego z szczególnym uwzględnieniem podczas przechodzenia na przejściach dla pieszych).

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.