X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 15282
Przesłano:

Utrwalanie umiejętności z zakresu piłki koszykowej. Konspekt lekcji wychowania fizycznego

KONSPEKT LEKCJI DLA KLASY VI

TEMAT: Utrwalanie umiejętności z zakresu piłki koszykowej.

Prowadząca: Dominika Doria-Dernałowicz
Data: 12.03.2012
Klasa: VI
Miejsce: sala gimnastyczna
Czas trwania: 45 min.
Pomoce: piłki do koszykówki, pachołki, szarfy.

Cele główne lekcji:

Dydaktyczne: 1. Podania piłki dowolnym sposobem w ruchu – doskonalenie.
2. Prowadzenie piłki prawą i lewą ręką – doskonalenie.
3. Atak szybki 2:0 - doskonalenie.
4. Rozwijanie orientacji i sprawności do gier zespołowych(koordynacja wzrokowo-ruchowa)

Wychowawcze: 1. Współdziałanie w grupie.
2. Samokontrola i podczas wykonywanych ćwiczeń.
3. Samoocena


Tok lekcji / Treść i przebieg ćwiczeń (Tabela - dop. red.)

Część I – wstępno-przygotowawcza- około 12 min.

1. Organizacja lekcji / Zbiórka, raport, powitanie.
Sprawdzenie obecności i gotowości do zajęć.
Podanie zadań głównych (wiodących)lekcji.
Pobranie piłek.
2. Musztra (ćw. ożywiające) / Swobodny bieg dookoła sali z podrzucaniem piłki oburącz nad głową – w przód.
Bieg z kozłowaniem piłki lewą i prawą ręką.
3. Ćw. tułowia / Zatrzymanie się na obwodzie sali, położenie piłki. Mały rozkrok, opad tułowia w przód, ramiona w bok.
Krążenie ramion w przód i w tył (mały i duży wiatrak).
4. Ćw. skocznościowe / Przeskoki przez piłkę – obunóż i jednonóż.
5. Ćw. ramion i tułowia / Piłka krąży – przekładanie piłki z ręki do ręki – dookoła tułowia (zmiana kierunku).
6. Ćw. tułowia (kręgosłup) / Ćwiczymy w parach, ustawienie tyłem do siebie, w rozkroku.
- podanie piłki oburącz nad głową i odbieranie dołem,
- podanie piłki w bok, z lewej do prawej ręki i odwrotnie,
- podanie piłki w bok jak wyżej lecz kozłem.
7. Ćw. mm. brzucha / W siadzie rozkrocznym naprzeciwko siebie i podanie piłki w momencie przechodzenia do leżenia tyłem, powrót do siadu.
8. Ćw. tułowia / Marsz dookoła sali – toczenie piłki po podłodze lewą i prawą ręką.
9. Skoki / Luźne, swobodne podskoki obunóż.
Złożenie piłek po ćwiczeniach.

Część II – główna – około 25 min.

1. Czynności organizacyjne / Podział na ...... zespoły (...... - osobowe).
Ustawienie się do ćwiczeń (gier).
2. Ćw. tech. kozłowanie / Zespoły ustawione w .... rzędach, chorągiewki w odległości około 20 kroków od startu.
Pierwsi z rzędów biegną do chorągiewek z kozłowaniem piłki. Ćwiczący obiegają chorągiewkę i szybkim biegiem wracają do swych rzędów, gdzie przekazują piłkę następnemu, sami przechodzą na koniec rzędu:
- bieg z kozłowaniem piłki ręką prawą,
- bieg z kozłowaniem piłki ręką lewą,
- bieg z kozłowaniem piłki prawą i lewą ręką.
3. Ćw. tech. podania / Wyścigi piłek w szeregach.
Ustawienie w ..... szeregach w odległości 3-4 kroków od siebie.
Prawoskrzydłowi podają piłkę rzutem stojącemu obok w lewą stronę, a ci z kolei następnym. Gdy piłka znajduje się w rękach ostatniego ćwiczącego z szeregu, wówczas kieruje ją z powrotem do czołowego w ten sam sposób.
4. Ćw. tech. podania / Atak szybki 2:0.
Utworzenie dwóch rzędów i podania w parach w ruchu – w marszu, w biegu.
Powrót lewą stroną na koniec.
Zmiana zespołów do ćwiczeń.
5. Ćw. tech. podania Zespoły 3-osobowe – jedna piłka.
Ustawienie trójkami jak na rysunku.
Piłka w rękach pierwszego z dwójki, rzut do współćwiczącego i bieg za piłką na jego miejsce:
- dołem oburącz,
- dołem jednorącz,
- sprzed klatki piersiowej,
- znad głowy.
6. Gra rzutna „Do 5 podań”.
Podział na dwa zespoły.
Dwie drużyny grają na całym boisku.
Zadaniem drużyny jest podać piłkę między sobą do 5 razy pod rząd. Drużyna przeciwna stara się przechwycić piłkę. Jeżeli przeciwnik przechwyci piłkę to liczy sobie od początku 5 podań.
Wygrywa ta drużyna, która najwięcej zdobyła punktów dla siebie.

Część III – końcowa – około 8 min.

1. Ćw. uspokajające / Marsz dookoła sali z powolnym ale głębokim oddechem – wdech i wydech.
Luźne skłony do przodu (3-4razy) oraz wyprost tułowia – skłon do tyłu (ciągnąc).
Marsz rozluźniający, spokojny do zbiórki.
2. Zakończenie lekcji / Zbiórka w szeregu.
Podsumowanie lekcji – ewaluacja.
Sprawdzenie po zajęciach.
Zebranie pomocy, pożegnanie.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.