X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 15278
Przesłano:

Konspekt lekcji wos: Omówienie korzeni kultury narodów Europy

KONSPEKT LEKCJI WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE

I .Temat : Omówienie korzeni kultury narodów Europy.

II .Cele lekcji:
w zakresie zdobytych wiadomości:
- uczeń nazywa i omawia najważniejsze filary kultury
europejskiej
- uczeń wyjaśnia pojęcia: konglomerat,europocentryzm
- uczeń dostrzega, że kultura europejska czerpie również
z kultur innych cywilizacji

w zakresie zdobytych umiejętności:
- uczeń porównuje poszczególne filary kultury
europejskiej
- uczeń dokonuje syntezy wspólnych korzeni narodów Europy,

w zakresie postaw
- uczeń wykazuje postawę tolerancji i szacunku dla osiągnięć kulturowych innych cywilizacji i narodów

III. Metody i formy pracy: pogadanka, elementy wykładu, burza mózgów, plakat

IV. Środki dydaktyczne:
- Z. Smutek, J. Maleska, B. Surmacz, Wiedza o społeczeństwie. Podręcznik dla liceum
ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. Zakres podstawowy. Operon 2010
- szary papier , mazaki

V. Tok lekcji.

Etapy lekcji

I .Część organizacyjno-porządkowa Sprawdzenie obecności.
Przygotowanie uczniów do
lekcji

II. Rekapitulacja wtórna – przykładowe pytania.
1.Co to jest kultura?
2. Co to są subkultury i jaki jej przykłady możemy wymienić?
3.Dlaczego subkultury zdobywają uznanie wśród młodzieży?
4.Dlaczego subkultury nie są akceptowane przez świat dorosłych?
Pogadanka

III. Temat lekcji:
Omówienie korzeni kultury narodów Europy.
1.Filar antyczny kultury europejskiej
2. Filar judeochrześcijański
3. Filar celtycko-germański
Zapisanie tematu i punktów do zeszytu.

IV. Rozwinięcie
Nauczyciel informuje uczniów, że celem lekcji będzie poznanie filarów kultury Europy.Wprowadza pojęcie konglomerat
Następnie nauczyciel dzieli klasę na 3 zespoły, których zadaniem będzie przygotowanie wiadomości na zadany temat

Zespół 1
Filary antyczny kultury europejskiej

Zespół 2
Filar judeochrześcijański

Zespół 3
Filar celtycko – germański

Zespoły na podstawie wiedzy z języka polskiego, historii, wiedzy o kulturze i treści podręcznika odszukują treści, których korzenie sięgają kultury antycznej, judeochrześcijańskiej lub celtycko-germańskiej i zapisują je słownie lub graficznie za pomocą symboli na kartkach papieru kolorowymi mazakami ( np. koła olimpijskie jako symbol idei olimpijskiej wywodzący się z kultury antycznej-greckiej , lub zarys świątyni gotyckiej – filar celtycko –germański)

Prezentacja przygotowanych plakatów- wybrany przedstawiciel zespołu omawia przygotowaną pracę

Nauczyciel podsumowuje pracę uczniów. Zaznacza jednak, że kultura europejska czerpie również i dorobku innych cywilizacji - arabskiej, Bliskiego Wschodu(system dziesiętny, uprawa roli)-stosuje pojęcie europocentryzm

Ocena pracy zespołów
V. Rekapitulacja pierwotna
1.Skąd kultura współczesna czerpie swoje wzorce? Podaj przykłady.
2.Podaj przykład,że kultura europejska jest konglomeratem

Uczniowie odpowiadają na pytania


VI Zadanie domowe
Wyjaśnij pisemnie w zeszycie następujące pojęcia: autorytaryzm, totalitaryzm, demokracja.
Uczniowie zapisują polecenie w zeszycie

Opracowała : mgr Urszula Hetnar

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.