X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 15244
Przesłano:

Scenariusz lekcji historii w klasie IV: Ci, co się modlą

Scenariusz lekcji
Klasa: IVa
Data: 24.04.2012
Temat lekcji: Ci, co się modlą.

Cele lekcji:
• zapoznanie uczniów z podziałem średniowiecznego społeczeństwa na grupy (klasy) społeczne
• zapoznanie uczniów z jedną z grup społecznych średniowiecznego społeczeństwa – duchowieństwem
• rozwijanie umiejętności pracy z tekstem podręcznika i ilustracją
Uczeń po skończonej lekcji będzie umiał:
• opisać podział średniowiecznego społeczeństwa
• podać definicje słów: społeczeństwo, grupa społeczna
• wymienić średniowieczne zakony
• opisać dzień średniowiecznego zakonnika
Metody pracy: opowiadanie, opis, rozmowa nauczająca, praca z tekstem podręcznika, praca z ilustracją.
Środki dydaktyczne: prezentacja multimedialna, podręcznik.

Tok lekcji:

Na początku lekcji proszę uczniów o zapisanie tytułu nowego działu: Społeczeństwo
Opowiadam. Zadaję uczniom pytanie: Kiedy zaczęło i kiedy skończyło się średniowiecze?
Wyświetlam uczniom temat lekcji i punkty do niego.
Temat: Ci, co się modlą.
Po skończonej lekcji będę umiał (-a):
- podać definicje następujących słów: społeczeństwo, grupa społeczna
- wymienić grupy społeczne na jakie dzieliło się średniowieczne społeczeństwo
- wymieć średniowieczne zakony
- opisać życie średniowiecznego zakonnika.
Podręcznik strony 96 – 105

Myślnik 1: podać definicje następujących słów: społeczeństwo, grupa społeczna.
Wydaję uczniom polecenie przepisania do zeszytów przedmiotowych definicji słów społeczeństwo i grupa społeczna znajdujących się w słowniczku, w podręczniku na stronie 99. Proszę uczniów o wymienienie kilku grup społecznych ze swego otoczenia.

Myślnik 2: wymienić grupy społeczne na jakie dzieliło się średniowieczne społeczeństwo
Proszę uczniów o otwarcie podręczników na stronie 96. Wyznaczam jednego spośród nich do odczytania tekstu. Zadaję pytanie: Na jakie grupy dzieliło się średniowieczne społeczeństwo? Wyświetlam uczniom slajd z uproszczonym podziałem średniowiecznego społeczeństwa. Na zadane pytanie oczekuję odpowiedzi:

3. Społeczeństwo średniowieczne dzieliło się na: duchownych (tych, co się modlili), rycerzy (tych, co walczyli), mieszczan i chłopów (tych, co pracowali).
Punkt trzeci wyświetlam na tablicy, uczniowie przepisują go do swoich zeszytów.

Myślniki 3 i 4: wymieć średniowieczne zakony, opisać życie średniowiecznego zakonnika
Wyznaczam ucznia do odczytania 2 i 3 akapitu ze strony 104. Zadaję następujące pytania: Jakie zakony powstały w średniowieczu? Czym zajmowali się zakonnicy w poszczególnych zakonach? Jak wyglądał dzień zakonnika? Oczekuję odpowiedzi:

4. W średniowieczu powstały następujące zakony:
a) benedyktyni
b) cystersi
c) franciszkanie
d) dominikanie
e) zakony rycerskie (byli to: joannici, templariusze i Krzyżacy).
Przy ostatnim pytaniu wyświetlam uczniom ilustrację ukazującą rozkład zajęć średniowiecznego zakonnika.

5. Dzień zakonnika upływał na modlitwie i pracy.

Rekapitulacja pierwotna – w ramach rekapitulacji pierwotnej uczniowie rozwiązują przygotowane na tablicy interaktywnej zadania. Wyznaczam ucznia chętnego.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.