X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 15237
Przesłano:
Dział: Ankiety

Ankieta dla rodziców: Dobre porozumienie i wzajemna współpraca

ANKIETA DLA RODZICÓW
„DOBRE POROZUMIENIE I WZAJEMNA WSPÓŁPRACA”

Ankieta została opracowana w celu lepszego poznania oczekiwań rodziców wobec współpracy z nauczycielami. Ankieta jest anonimowa.

Za otwartość i poświęcony czas serdecznie dziękujemy.

PYTANIA METRYKOWE: *
1)Kto wypełnia ankietę?
a) matka; b) ojciec; c) inne osoby- jakie?...........
2)Wiek dziecka (dzieci) uczęszczającego
(uczęszczających) do przedszkola..........


PYTANIA WŁAŚCIWE:
1)Czy Pani/ Pana zdaniem istnieje konieczność stałej współpracy z przedszkolem, do którego uczęszcza Pani/ Pana dziecko?*
a) tak b) nie
proszę
uzasadnić........................................
........................................

2) Czego powinna dotyczyć współpraca rodziców z wychowawcą dziecka?**
a)pracy wychowawczo- dydaktycznej;
b)pracy na rzecz przedszkola;
c)inne.....................................

3) Czy obecna współpraca spełnia Pani/ Pana oczekiwania?
a) tak; b) raczej tak; c) raczej nie; d) nie;
Proszę
uzasadnić........................................

4) Co stanowi dla Pani/ Pana największy problem w kontaktach z wychowawcą dziecka? **
a.zbyt mało czasu na podejmowanie współpracy;
b.rozbieżność celów wychowawczych;
c.inne utrudnienia, proszę podać jakie?........................................

5) Czy ma Pani /Pan zaufanie do nauczyciela- wychowawcy swojego dziecka?**
a) tak; b) raczej tak; c) raczej nie; d) nie;
Proszę
uzasadnić........................................

6) Jakie formy współpracy z nauczycielem wykorzystuje Pani/ Pan najczęściej?**
a.służące wzajemnej wymianie informacji o dziecku:
- indywidualne rozmowy;
- telefoniczny kontakt w razie choroby dziecka;
- gromadzenie w teczkach i prezentowanie rodzicom wszystkich prac dzieci;
- możliwość obserwowania dziecka podczas zabaw i zajęć otwartych;

b.służące bieżącej wymianie informacji o przebiegu pracy wychowawczo- dydaktycznej w przedszkolu:
- korespondencja z rodzicami;
- tablica ogłoszeń;
- spotkania połączone z wystąpieniem ekspertów danej dziedziny, np. psychologiem, socjologiem...

c.integrujące zespół przedszkola:
- imprezy dla dzieci, rodziców i nauczycieli;
- wspólne wycieczki;

d.inne jakie?........................................


* właściwe podkreślić;
** przy wyborze kilku propozycji proszę ponumerować je wg ważności.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.