X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 15134
Przesłano:

Scenariusz uroczystości I Komunii Świętej - wariant I

mgr. Barbara Szpunar
Szkoła Podstawowa w Mieczkowie

Scenariusz uroczystości
Pierwszej Komunii Świetej. Wariant I

Przed kościołem

• Kapłan z asystą udaje się na dziedziniec kościelny do oczekujących dzieci i ich rodziców

• Dzieci proszą rodziców o błogosławieństwo wypowiadając chórem formułę:

Drodzy Rodzice, coście czuwali,
Abyśmy wiarę ojców poznali
I przywiedliście nas do świątyni,
Święty znak krzyża chciejcie uczynić,
Na czołach waszych dzieci kochanych,
Przez spowiedź z Bogiem juz pojednanych.
Pobłogosławcie wasze pociechy,
Które przed Bogiem wyznały grzechy.

• Rodzice udzielają błogosławieństwa przez położenie rąk na głowie dziecka i nakreślenie znaku krzyża na jego czole.

• Kapłan kropi dzieci wodą święconą i procesyjnie wprowadza do kościoła ze śpiewem pieśni np. " Po górach, dolinach".

• Rozpoczyna się Msza Święta

Kapłan wita dzieci.

• Dzieci uroczystym wierszem witają zgromadzonych, wiernych sławiąc doniosłość wydarzenia, wielbiąc Boga i proszą obecnych o wspólną modlitwę.
Poszczególne strofy wiersza wygłaszają kolejno wyznaczone dzieci.

Dzień słoneczny jest i śliczny,
Schodzi się lud okoliczny
Do kościoła, co wzniesiony
Wsród szumiących drzew zielonych

Weszły dzieci do świątyni,
Z której wnętrza światło płynie.
Na ich twarzach uśmiech błogi,
Bo sie spotkac ida z Bogiem

Raźno idą dzieci małe
Przyjąć Boga w Hostii białej.
Serca ich niewinne, czyste,
Okaż łaskę Jezu Chryste!

Gdzy kościelny dzwon zadźwięczy,
Zejdzie Bóg po moście z tęczy.
Przyjdzie Jezus tutaj, do nas,
Swoje dzieci wziąć w ramiona.

Witaj, witaj Zbawicielu,
Wszystkich dzieci Przyjacielu!
Przytul nas do serca swego
Miłością przepełnionego.

Uroczysta to jest chwila,
Bóg nad dziećmi sie pochyla.
Do obecnych prośbę mamy:
Módlcie się dziś razem z nami.

• Akt pokuty: Spowiadam się...
• Hymn: Chwała na wysokości Bogu...
• Czytanie I
• Psalm
• Czytanie II
• Alleluja
• Ewangelia
• Homilia
• Odnowienie Przyrzeczeń Chrztu Świętego.
Dzieci powtarzają formułę Przyrzeczenia za Kapłanem\

• Modlitwa powszechna, której części wygłaszają wyznaczone dzieci.

1. Módlmy się za Ojca Świętego, aby przez głoszenie Ewangelii zdołał otworzyć Chrystusowi serca wszystkich ludzi.
Ciebie prosimy...
2. Módlmy się za naszego biskupa... i proboszcza..., aby roztropnie kierowali Kościołem i zbliżali ludzi do Chrystusa.
Ciebie prosimy...
3. Módlmy sie za dzieci, które po raz pierwszy przyjmują Ciało Chrystusa, aby kochały Jezusa całym sercem przez całe życie.
Ciebie prosimy...
4. Módlmy sie za rodziców dzieci oraz ich rodziców chrzestnych, aby byli przykładem wiary i miłości do Boga.
Ciebie prosimy...
5. Módlmy się za naszą katechetkę, aby cieszyła się zdrowiem i z radością w sercu przekazywała dzieciom naukę Pana Jezusa.
Ciebie prosimy...
6. Módlmy sie za dzieci całego świata, aby dostąpiły szczęścia zjednoczenia z Chrystusem, jak my dzisiaj.
Ciebie prosimy...
7. Módlmy się za wiernych uczestniczących we Mszy Świętej, aby żyli zgodnie z Ewangeliom i miłowali Boga.
Ciebie prosimy...

• Procesja z darami.
Dzieci przynoszące dary wygłaszają stosowne modlitwy.

Pismo Święte
Złóżmy na ołtarzu w darze Pismo Święte.
Kryją się w nim sprawy wielkie, niepojęte.
W Piśmie Świętym prawda cała jest zawarta,
Skarbem jest dla ludzi każda jego karta.

Krzyż
Na ołtarzu chcemy złożyć krzyż Chrystusa,
Ten symbol, co wiernych jednoczy i wzrusza.
Na nim dobry Jezus cierpiał, w bólu skonał,
Miłosiernie do nas wyciąga ramiona.

Chleb
Oto bochen chleba z urodzajnej ziemi,
Przyjmij dobry Boże z prośbami naszymi.
Prosimy Cię Boże, przemień chleb ziarnisty,
W pokarm, co zapewni zbawienie wieczyste.

Wino i woda
To gronowe wino, kryształowa woda
Połączą się razem, by nam siły dodać.
Wino przemienione w krew Syna Bożego,
Podsyci pragnienie zbawienia wiecznego.

Kwiaty
Przynosimy w darze najpiękniejsze kwiaty,
Temu, co panuje nad ogromnym światem.
Przynosimy kwiaty, ozdobę ołtarza,
Niech ich piękno i chwałę Jezusa pomnaża.

Zeszyty do religii
Na ten stos zaszytów spójrz łaskawy Panie,
To trudu naszego jest ofiarowanie.
Niech błogosławieństwo Twego sprawi siła,
Aby praca dla nas ciężarem nie była.

Warcaby
W pudełku warcaby, gra łatwa i miła,
Co w długie wieczory zabawie służyła.
Błogosław nam, Boże, gdy w kręgu rodziny
W domowym zasiszu zgodnie się bawimy.

• Następują dalsze części Mszy Świętej.
Komunia Święta. Wierni śpiewają wybraną pieśń eucharystyczną, jak " Jeden chleb", " Barka", " Pan Jezus już się zbliża".

• Dziękczynienie dzieci po Komunii Świętej w formie chóralnej recytacji wierszowanej modlitwy.

Dzień taki szczęśliwy, dzień taki radosny!
Spotkaliśmy Pana w pogodny dzień wiosny.
Przytulił nas Jezus, przygarnął serdecznie.
W przyjaźni z Jezusem będziemy żyć wiecznie.

Świątynię zalewa poświata tęczowa.
I płyną nad tłumem dziękczynienia słowa.
Chrystus nam otworzył do zbawienia drogę.
Pokonał złe moce i ukoił trwogę.

• Mdlitwa ku czci Jezusa na zakończenie
Liturgii Mszy Świętej.
Każdą strofę modlitwy odmawia inne dziecko.

Kochamy Cię, Jezu, za ten świat uroczy
I za krajobrazy, które cieszą oczy.

Kochamy Cię, Jezu, za rodziców miłość
Za ojca staranie i matki cierpliwość.

Kochamy Cię, Jezu. za Twe dary hojne,
Za życie dostatnie, bezpieczne, spokojne.

Kochamy Cię, Jezu, za duszy zbawienie
I za miłosierne grzechów odpuszczenie.

Dzięki Ci, Jezu, za serce matczyne,
Co bije dla mnie, najdroższe, jedyne.

Dzięki Ci, Jezu, za ojca troskliwość
Za jego dzielność i zapobiegliwość.

Dzięki Ci, Jezu, za nauczycieli,
Co na się ciężar wychowania wzięli.

Dzięki Ci, Jezu, za ten świat szeroki
Co nas otacza, kędy sięgnąć okiem.

Miej, Jezu, w opiece ludzi z mojej wioski,
Którym los przynosi cierpienia i troski.

Miej, Jezu, w opiece naszego kapłana,
Którego droga trudami usłana.

Miej, Jezu, w opiece ptaki, pszczoły, kwiaty,
Bo Ty Jezu czuwasz nad tym czałym światem.

Miej, Jezu, w opiece wszystkie dzieci małe,
Którym serca szczere i żarliwe dałeś.

• Podziękowanie dla Księdza

Miłosierny Boże, błogosław kapłana,
Bo wokół kapłana dziatwa roześmiana.
Radują się dzieci, bo Księdza kochają,
Bo w nim przyjaciela najlepszego mają.

Daj Boże Wszechmocny kapłanowi siły
By wszelkie wysiłki owocnymi były.
Niech ci dobry Księże zdrowie zawsze służy,
Byś mógł służyć Bogu i ludziom najdłużęj.

• Podziękowanie dla Rodziców.

Drogim Rodzicom chcę podziękować
Za wszystkie piękne i ważne słowa.
Oni pacierza mnie nauczyli
I znakiem krzyża czoło kreślili.

Najdroższa Mamo! Kochany Tato!
Z całego serca dziękuję za to.
Że przywiedliście mnie do kościoła
Żebym przed Bogiem pochylił czoła.

Drodzy Rodzice przykład mi dali,
Jak Pana Boga kochac i chwalić.
Pierwszej Komunii dzień jest tak piękny!
Za to Rodzice jestem wam wdzięczny.

• Podziękowanie dla Katechetki

Pani Katechetce pięknie się kłaniamy,
O wdzięcznej pamięci szczerze zapewniamy.
Ona nas uczyła modlitwy i wiary,
Dla niej mamy w sercu wdzięczności bez miary.

Ona nas uczyła kochać Pana Boga,
Ona nam wskazała, gdzie jest życia droga.
Pani Katechetce niech dobry Bóg raczy
Dać zdrowie i szczęście i siły do pracy.

• Podziękowanie uczestnikom liturgii

Wszystkim tu obecnym składamy życzenia
Opatrzności boskiej, zdrowia, powodzenia.
Wszyscy okazali nam wzór pobożności
I jak mamy zmierzać z Bogiem ku świętości.

Radujmy się wszyscy jako boże dzieci
Niech was cieszy praca i życie na świecie.
Zaufajcie Bogu, boskiej opatrzności
Pan nas zaprowadzi do błogiej wieczności.

• Podziękowanie Organiście

Wdzięczni też jesteśmy panu Organiście,
Bo organy brzmiały pięknie, uroczyście
Gdzy pan Organista w sztuce swej się trudził,
Głosił chwałę Boga i zachwycał ludzi.

• Obrzędy zakończenia.

Śpiew...

Wszystkie wierszowane modlitwy i wierszowane podziękowania
są autorstwa Barbary Szpunar.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.