X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 15104
Przesłano:

Program indywidualnych zajęć rewalidacyjno - wychowawczych

PROGRAM INDYWIDUALNYCH ZAJĘĆ REWALIDACYJNO - WYCHOWAWCZYCH
10 godzin tygodniowo

(Program sporządzono w formie tabeli - dop. red.)

Msc.
Temat zajęć:
Rodzaj doskonalonych sprawnosci i umiejętności
Uwagi:

W
R
Z
E
S
I
E
Ń

1. Przywitanie z chłopcem po wakacjach. Omówienie indywidualnego programu zajęć rewalidacyjno – wychowawczych oraz organizacyjnej strony tych zajęć.
2. Wzmacnianie spontanicznych reakcji świadczących o chęci nawiązania kontaktu z otoczeniem.
3.Cwiczenie umiejętności mycia rąk – instrukcja słowna oraz prowadzenie rąk dziecka przez wszystkie etapy tej czynności.
4. Kształtowanie umiejętności wycierania twarzy chusteczką.
5. Doskonalenie umiejętności współdziałania przy zabiegach higienicznych.
6. Doskonalenie i ćwiczenie płynności i koordynacji ruchów całego ciała przy pomocy piłek rehabilitacyjnych.
7. Ćwiczenie umiejętności chwytania i trzymania przedmiotów różnej wielkości i kształtu.
8. Ćwiczenie przekładania przedmiotów z jednej ręki do drugiej, z miejsca na miejsce.
9. Ćwiczenie umiejętności wchodzenia krokiem naprzemiennym oraz umiejętności krokiem dostawnym.
10. Wdrażanie do sygnalizowania potrzeb fizjologicznych.
11. Wdrażanie do współdziałania przy ubieraniu się.
12. Ćwiczenie umiejętności samodzielnego ściągania nakrycia głowy ( na polecenie).
13. Ćwiczenie umiejętności trzymania i estetycznego posługiwania się łyżką.
14. Ćwiczenie umiejętności wyróżniania bodźców z otoczenia.
15. Korzystanie z przyborów toaletowych i kosmetyków.
16. Muzykoterapia – usprawnianie ruchowe poprzez taniec.
17. Relaksacja czynna i bierna.
18. Kształcenie koordynacji ruchowej poprzez taniec i muzykę.
19. Zabawy przy muzyce – aktywizowanie poprzez wzmacnianie spontanicznej aktywności.
20. Usprawnianie ruchowe przy muzyce.

Uspołecznienie
Komunikacja
Samoobsługa
Samoobsługa
Samoobsługa
Motoryka duża
Motoryka mała
Motoryka mała
Motoryka duża
Samoobsługa
Samoobsługa
Samoobsługa
Samoobsługa
Funkcje poznawcze
Samoobsługa
Motoryka duża
Terapia wspierająca
Motoryka duża
Motoryka duża


P
A
Ź
D
Z
I
E
R
N
I
K

1. Doskonalenie umiejętności związanych z higieną, kulturą osobistą i estetyką otoczenia.
2. Wdrażanie do współdziałania przy ubieraniu się.
3 . Doskonalenie umiejętności chwytania kawałków twardego pokarmu i przenoszenia go do ust.
4. Mobilizowanie do nawiązywania kontaktu z innymi osobami.
5. Uczenie akceptowanego przez innych sposobu kontaktu.
6. Rozwijanie świadomej manipulacji różnymi przedmiotami.
7. Przewracanie się i turlanie, raczkowanie i czworakowanie.
8. Ćwiczenie skłonów, wyprostów turlania.
9.Ćwiczenie umiejętności kojarzenia bodźca ze źródłem.
10. Ćwiczenie umiejętności zakręcania oraz doskonalenia umiejętności odkręcania kranu.
11. Usprawnianie toru oddechowego – ćwiczenia oddechowe.
12. Ćwiczenia odczuwania własnego ciała i orientacji przestrzennej.
13. Ćwiczenie umiejętności malowania palcami (dłonią) na dużej powierzchni.
14. Ćwiczenie umiejętności oburęcznego trzymania kubka i podnoszenia do ust.
15. Ćwiczenie umiejętności estetycznego picia z kubka.
16. Kształtowanie nawyku adekwatnego reagowania na polecenia.
17. Ćwiczenie umiejętności samodzielnego chodzenia po płaskim terenie z omijaniem przeszkód.
18. Ćwiczenie umiejętności i samodzielnego chodzenia po nierównym terenie.
19. Uczenie umiejętności wstawania z klęku.
20. Kształtowanie prawidłowej postawy całego ciała w różnych pozycjach.
21. Rozwijanie świadomej manipulacji różnymi przedmiotami.

Samoobsługa
Samoobsługa
Samoobsługa
Funkcjonowanie w środowisku
Funkcjonowanie w środowisku
Motoryka mała
Motoryka duża
Motoryka duża
Percepcja i koordynacja
Motoryka mała
Terapia wspierająca
Percepcja i koordynacja
Motoryka mała
Samoobsługa
Samoobsługa
Funkcjonowanie w środowisku
Motoryka duża
Motoryka duża
Motoryka duża
Motoryka duża
Motoryka duża


L
I
S
T
O
P
A
D

1. Jedzenie – spożywanie pokarmów płynnych, mas papkowych samodzielnie i przy pomocy.
2. Jedzenie i odgryzanie, dokładne gryzienie, żucie i przełykanie.
3. Jedzenie – nauka posługiwania się łyżką i łyżeczką.
3. Jedzenie – estetyczne spożywanie posiłków.
4. Ubieranie się – nakładanie i zdejmowanie odzieży.
5. Higiena osobista – podejmowanie próby nauczenia dziecka podstawowych czynności samoobsługi.
5. Higiena osobista – mycie, wycieranie rąk, twarzy i całego ciała.
6. Higiena osobista – higiena jamy ustnej.
7. Higiena osobista – korzystanie z przyborów toaletowych i kosmetyków.
8. Identyfikacja z danymi osobowymi – reagowanie na imię – Jacek.
9. Usprawnianie czynności jedzenia i picia – prowadzenie ręki dziecka, próby jedzenia łyżką przy prowadzeniu.
10. Próby utrzymania kubka w dłoni i kierowania go do ust przy prowadzeniu.
11. Ćwiczenie umiejętności pomagania opiekunowi przy czynnościach rozbierania i ubierania – proszenie chłopca, aby podniósł: rękę, nogę, pupę, aby się przesunął, przewrócił na bok – wspieranie go przy tych czynnościach.
12. Rozwijanie świadomości własnego ciała przez poznawanie powiązań między różnymi częściami ciała.
13. Rozwijanie świadomości własnego ciała poprzez poznawanie różnych możliwości używania różnych części ciała.
14. Zachowanie w sytuacjach niebezpiecznych – dostrzeganie czynników zagrażających zdrowiu i życiu ( w tym także zagrożenia ze strony innych osób).
15. Rozpoznawanie poszczególnych osób w domu, ich imion, zachęcanie dziecka do kierowania wzroku w ich stronę, do przywoływania ich gestem.
16. Utrwalenie gestów na powitanie i pożegnanie – podawanie ręki, gest „ pa – pa”. Przywitanie się wybranymi częściami ciała.
17. Przynoszenie i podawanie przedmiotów na prośbę – zwracanie się do dziecka o przynoszenie, podawanie przedmiotów znajdujących się w zasięgu Jego ręki.
18. Motywowanie do współudziału w zabawach z nauczycielem – aranżowanie sytuacji tego wymagających w trakcie zajęć muzyczno – rytmicznych, czynności samoobsługowych.
19. Kształcenie umiejętności poruszania się na terenie płaskim.
20. Poszukiwanie nowych form porozumiewania się.

Samoobsługa
Samoobsługa
Samoobsługa
Samoobsługa
Samoobsługa
Samoobsługa
Samoobsługa
Samoobsługa
Funkcjonowanie w środowisku
Samoobsługa
Samoobsługa
Samoobsługa
Percepcja i koordynacja
Percepcja i koordynacja
Funkcjonowanie w środowisku.
Funkcjonowanie w środowisku
Funkcjonowanie w środowisku
Motoryka mała
Funkcjonowanie w środowisku
Motoryka duża
Terapia wspierająca

G
R
U
D
Z
I
E
Ń

1. Odpowiadanie na wszelkie komunikaty chłopca – wyrażone nie tylko przez bodźce sygnałowe, ale też przez mimikę, spojrzenie, ułożenie ciała.
2. Zabawy paluszkowe z wykorzystaniem instrumentów i innych rekwizytów.
3. Zabawy typu: chowanie różnych przedmiotów.
4. Zabawy rytmiczno – muzyczne z wykorzystaniem instrumentów.
5. Zachęcanie do nawiązania dialogu wokalizacyjnego poprzez melodię, rytm głosu, proponowanie różnych dźwięków do naśladowania.
6. Uczenie realizacji poleceń słownych wspieranych gestem i bodźcami sygnałowymi – w trakcie wykonywania tych czynności należy aktywnie uczniowi pomagać, zależnie od potrzeb.
7. Ćwiczenie umiejętności wykonywania prostych poleceń typu – przywitaj się, pożegnaj, weź, klaśnij, daj , jedz.
8. Ćwiczenia odczuwania własnego ciała i orientacji przestrzennej w trakcie zabaw ruchowych, rytmicznych, muzycznych .
9. Ćwiczenia wzmacniające sposób poruszania się do przodu w pozycji leżenia na brzuchu ( pełzając).
10 . Motywowanie dziecka do poruszania się w pozycji na plecach, zmiany pozycji ciała, np. na bok , na brzuch, na plecy.
11.Usprawnianie czynności rąk: usprawnianie procesu zwalniania chwytu, poprawianie chwytu, ćwiczenia płynności ruchów, rozluźniania rąk, dłoni, usprawnianie odwodzenia kciuka.
12. Ćwiczenia kształtujące chwyt pęsetkowy, opuszkowy, w tym nauka i doskonalenie czynności typu daj, podnoszenie, rzut.
13. Usprawnianie ruchowe – wymachy, wspinanie, rzucanie.
14. Ćwiczenie umiejętności estetycznego picia z
kubka.
15. Kształtowanie umiejętności wycierania twarzy.

Funkcjonowanie w środowisku
Motoryka mała
Motoryka mała
Motoryka duża
Funkcjonowanie w środowisku
Percepcja i koordynacja
Funkcjonowanie w środowisku.
Percepcja i koordynacja
Motoryka duża
Motoryka duża
Motoryka duża
Motoryka duża
Motoryka mała
Samoobsługa
Samoobsługa


S
T
Y
C
Z
E
Ń

1. Zachęcanie dziecka do wyciągania ręki w kierunku podawanej mu zabawki i koncentrowanie wzroku na przedmiocie.
2. Prowokowanie dziecka do zaciskania dłoni i palców na przedmiocie ( dobieranie parami długich i wąskich przedmiotów).
3. Ćwiczenie umiejętności oburęcznego trzymania kubka i podnoszenie go do ust.
4. Ćwiczenie umiejętności estetycznego picia z kubka.
5. Mobilizowanie do nawiązywania kontaktu z innymi osobami.
6. Wzmacnianie spontanicznych reakcji świadczących o chęci nawiązania kontaktu z otoczeniem.
7. Usprawnianie toru oddechowego.
8. Obniżanie nadmiernego napięcia mięśni.
9. Doskonalenie i ćwiczenie płynności i koordynacji ruchów całego ciała.
10. Uczenie umiejętności wstawania z klęku.
11. Doskonalenie umiejętności samodzielnego wstawania z krzesła i siadania na nim.
12. Kształtowanie prawidłowej postawy całego ciała w różnych pozycjach.
13. Wdrażanie do współdziałania przy ubieraniu się.
14. Doskonalenie umiejętności współdziałania przy zabiegach higienicznych.
15. Utrwalanie umiejętności chwytu – zaciskanie dłoni i palców na mało stabilnych lub gumowych zabawkach.
16. Chwyt nakładkowy – przypadkowe ułożenie palców na przedmiocie (rozkładanie zabawek konstrukcyjnych).
17. Ćwiczenie skłonów, wyprostów , turlania.
18. Ćwiczenie umiejętności trzymania przedmiotów różnej wielkości i kształtu.
19. Ćwiczenie umiejętności gniecenia i darcia papieru.
20. Odtwarzanie rytmów z otaczającej rzeczywistości.

Koordynacja wzrokowo – ruchowa
Koordynacja wzrokowo – ruchowa
Samoobsługa
Samoobsługa
Funkcjonowanie w środowisku
Funkcjonowanie w środowisku
Terapia wspierająca
Terapia wspierająca
Motoryka duża
Motoryka duża
Motoryka duża
Motoryka duża
Samoobsługa
Samoobsługa
Koordynacja wzrokowo – ruchowa
Koordynacja wzrokowo – ruchowa
Motoryka duża
Motoryka mała
Motoryka mała
Terapia wspierająca


L
U
T
Y

1.Chwyt nożycowy – opozycja kciuka do czubków pozostałych palców (chwytanie przedmiotów zmuszających przy podnoszeniu do ustawiania kciuka w opozycji do pozostałych palców.
2. Chwytanie przy pomocy palca wskazującego i kciuka – zbieranie drobnych przedmiotów.
3. Ćwiczenie umiejętności ugniatania mas plastycznych.
4. Ćwiczenie umiejętności gniecenia i darcia papieru.
5. Wdrażanie do współdziałania w różnych rodzajach aktywności.
6. Kształtowanie umiejętności wycierania twarzy.
7. Doskonalenie umiejętności współdziałania przy zabiegach higienicznych.
8. Ćwiczenie przekładania przedmiotów z jednej ręki do drugiej, z miejsca na miejsce.
9. Ćwiczenie umiejętności zakręcania oraz doskonalenia umiejętności zakręcania kranu.
10. Wzmacnianie spontanicznych reakcji świadczących o chęci nawiązania kontaktu z otoczeniem.

Koordynacja wzrokowo – ruchowa
Koordynacja wzrokowo – ruchowa
Motoryka mała
Motoryka mała
Funkcjonowanie w środowisku
Samoobsługa
Samoobsługa
Motoryka mała
Motoryka mała
Funkcjonowanie w środowisku


M
A
R
Z
E
C

1,2,3. Rozwijanie aktywności muzyczno – ruchowej.
4. Tupanie, klaskanie w ręce i uda w rytm słuchanych piosenek.
5. Odtwarzanie rytmów z otaczającej rzeczywistości.
6,7,8. Zabawy z wykorzystaniem dziecięcych instrumentów perkusyjnych: bębenki, tamburina, grzechotki, kołatki, talerze, dzwonki.
9. Realizowanie prostych form ruchowych zgodnie z melodią piosenki.
10.Zabawy i gry z pełzaniem i podciąganiem się na przedramionach.
11,12,13. Zabawy ruchowe z wykorzystaniem dużych piłek rehabilitacyjnych.
14. Zabawy i gry z wykorzystaniem różnych przyborów i przyrządów.
15. Gry i zabawy z wykorzystaniem powierzchni poziomych i pochyłych.
16. Doskonalenie umiejętności współdziałania przy zabiegach higienicznych.
17. Kształtowanie umiejętności wycierania twarzy.
18. Ćwiczenie umiejętności estetycznego picia z kubka.
19. Wdrażanie do współdziałania przy ubieraniu się.
20. Ćwiczenie umiejętności chodzenia po płaskim terenie, z omijaniem przeszkód.
21. Ćwiczenie umiejętności samodzielnego chodzenia po nierównym terenie.
22. Ćwiczenie umiejętności malowania palcami ( dłonią) na dużej powierzchni.
23. Ćwiczenie umiejętności ugniatania mas plastycznych.

Motoryka duża
Motoryka mała
Terapia wspierająca
Terapia wspierająca
muzykoterapia
Muzykoterapia
Motoryka mała
Motoryka duża
Motoryka duża
Motoryka duża
Samoobsługa
Samoobsługa
Samoobsługa
Samoobsługa
Motoryka duża
Motoryka duża
Motoryka mała
Motoryka mała


K
W
E
C
I
E
Ń

1. Zabawy i gry z czworakowaniem.
2,3,4. Zabawy i gry w terenie – wyrabianie umiejętności pokonywania i omijania przeszkód terenowych.
5. Czynności manipulacyjne – chwytanie, trzymanie, przekładanie przedmiotów.
6. Czynności manipulacyjne – wkładanie i wyjmowanie przedmiotów.
7,8. Czynności manipulacyjne – zamykanie i otwieranie pojemników, dociskanie, pokręcanie i gniecenie.
9. Wydzieranie – dowolne darcie papieru.
10.Stęplowanie – odbijanie śladów dłoni i palców.
11.Ćwiczenie umiejętności oburęcznego trzymania kubka i podnoszenia go do ust.
12. Doskonalenie umiejętności chwytania kawałków twardego pokarmu i przenoszenia go do ust (samodzielnie pod kontrolą).
13. Doskonalenie umiejętności wyróżniania bodźców z otoczenia.
14. Usprawnianie toru oddechowego poprzez dmuchanie.
15,16,17. Ćwiczenia obniżające nadmierne napięcie mięśni.

Motoryka mała
Motoryka duża
Motoryka mała
Motoryka mała
Motoryka mała
Motoryka mała
Motoryka mała
Samoobsługa
Samoobsługa
Percepcja i koordynacja
Terapia wspierająca
Terapia wspierająca


M
A
J

1. Ćwiczenie umiejętności chwytania i trzymania przedmiotów różnej wielkości i kształtu.
2. Ćwiczenie przekładania przedmiotów z jednej ręki do drugiej, z miejsca na miejsce.
3. Rozwijanie umiejętności świadomej manipulacji różnymi przedmiotami.
4,5. Ćwiczenie umiejętności zakręcania oraz doskonalenia umiejętności odkręcania kranu.
6. Usprawnianie toru oddechowego poprzez
dmuchanie.
7. Aktywizowanie poprzez wzmacnianie spontanicznej aktywności.
8. Kształtowanie prawidłowej postawy całego ciała w różnych pozycjach.
9. Doskonalenie i ćwiczenie płynności i koordynacji ruchów całego ciała.
10. Kształcenie umiejętności lokalizacji źródła dźwięku.
11. Ćwiczenie skłonów, wyprostów i turlania.
12. Ćwiczenie umiejętności kojarzenia bodźca ze źródłem.
13,14. Mobilizowanie do nawiązywania kontaktu z innymi osobami.
15. Uczenie akceptowanego przez innych sposobu kontaktu.
16,17. Ćwiczenie umiejętności cierpliwego czekania na swoją kolej.
18. Ćwiczenie umiejętności malowania palcami (dłonią) na dużej powierzchni.
19. Wdrażanie do współdziałania przy ubieraniu się i jedzeniu.
20. Ćwiczenie umiejętności wstawania z klęku.

Motoryka mała
Motoryka mała
Motoryka mała
Motoryka mała
Terapia wspierająca
Terapia wspierająca
Motoryka duża
Motoryka duża
Percepcja i koordynacja
Motoryka duża
Percepcja i koordynacja
Funkcjonowanie w środowisku
Funkcjonowanie w środowisku
Funkcjonowanie w środowisku
Motoryka mała
Samoobsługa
Motoryka duża


C
Z
E
R
W
I
E
C

1. Usprawnianie toru oddechowego poprzez dmuchanie.
2. Aktywizowanie poprzez wspieranie spontanicznej aktywności.
3. Doskonalenie umiejętności samodzielnego wstawania z krzesła i siadania na nim.
4,5. Ćwiczenie umiejętności samodzielnego chodzenia po nierównym terenie.
6,7. Ćwiczenie umiejętności samodzielnego chodzenia po płaskim terenie, z omijaniem przeszkód.
8. Ćwiczenie umiejętności chwytania i trzymania przedmiotów różnej wielkości i kształtu.
9. Rozwijanie umiejętności świadomego manipulowania różnymi przedmiotami.
10.Ćwiczenie umiejętności gniecenia i darcia papieru.
11.Ćwiczenie umiejętności cierpliwego czekania na swoją kolej.
12. Wzmacnianie spontanicznych reakcji świadczących o chęci nawiązania kontaktu z otoczeniem.
13. Wdrażanie do współdziałania przy ubieraniu się i jedzeniu.
14. Ćwiczenie umiejętności estetycznego picia z kubka.
15. Ćwiczenia relaksacyjne – pożegnanie z chłopcem przed wakacjami.

Terapia wspierająca
Terapia wspierająca
Motoryka duża
Motoryka duża
Motoryka duża
Motoryka mała
Motoryka mała
Motoryka mała
Funkcjonowanie w środowisku
Funkcjonowanie w środowisku
Samoobsługa
Samoobsługa
Uspołecznienie

OPRACOWAŁA: DANUTA CZARNECKA

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.