X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 15100
Przesłano:
Dział: Języki obce

Czas Past Simple dla klasy 5 i 6 SP

PAST SIMPLE

1.Uzupełnij zdania wstawiając poprawną formę czasownika ,być’ – was / were. ..... / 5 pkt

np. I was at home yesterday.

a) We ........... at school two weeks ago.
b) He .......... at the party last weekend.
c)Tom ....... in India six years ago.
d) Sara ....... on holidays last April.
e) You........ on the football match last week.


2.Uzupełnij zdania poprawą formą czasownika z nawiasu ... / 7 pkt

np. She cooked pizza last Saturday. ( cook)

a)They ......... volleyball last weekend. ( play)
b) He ........... hamburger yesterday. ( eat)
c)We ............ an interesting book last month. ( read)
d)You.......... in the lake last summer. ( swim)
e) My dad ............ his wallet two days ago. ( forget)
f) A little boy ........ his arm two hours ago. ( break)
g) Our bus............ late when we were on a school trip. ( arrive)


3.Ułóż pytania do podanych zdań. ... / 7 pkt

np. I woke up at six yesterday.
Did you wake up at six yesterday?

a) She put everything into wardrobe last week.
........................................
b) They lost the way on the last school trip.
........................................
c)We travelled to Kraków last summer.
........................................
d) Mum cooked delicious supper last night.
........................................
e) It rained all day yesterday.
........................................
f) They slept eight hours last weekend.
........................................
g) You visited me six years ago.
........................................


4. Ułóż przeczenia do podanych zdań. ....... / 7 pkt

np. I woke up at six yesterday.
I didn't wake up at six yesterday.

a) He put clothes into wardrobe last week.
........................................
b) I lost the way on the last school trip.
........................................
c) We travelled to India last year .
........................................
d) Mum cooked delicious dinner last week.
........................................
e) It rained all day yesterday.
........................................
f) Sara slept in the tent last summer
........................................
g) They visited six museums last year. ........................................


5. Udziel krótkich odpowiedzi. ..... / 7 pkt

np. Did you collect coins last year? v Yes, I did
x No, I didn't

a) Did you play football last weekend?
v ..............
b) Did your mum go to school ten years ago ? x.................
c)Did your dad ride a bike yesterday ? v..........................
d) Did they arrive two hours ago ? x.........................
e) Did she sleep long last Saturday? v..........................
f) Did boys swim in the pool last Monday?
x.........................
g) Did he break leg two years ago ? v.........................


6. Uzupełnij zdania wstawiając did lub didn't. ....... / 7 pkt

a) I.................. play cards last week.
b) ......... you collect stamps ?
c)He ............ read a book last evening.
d)......... they put on new shoes ?
e) Mum ............ drive a car last evening.
f) .............. she visit you yesterday ?
g) We ............. write ten letters yesterday.


7. Połącz czasowniki w pary. ........ / 12 pkt

a) cook 1) broke
b) lose 2) cooked
c)have 3) lost
d)arrive 4) were
e) travel 5) went
f) steal 6) arrived
g) go 7) travelled
h) break 8)stole
i)forget 9) spoke
j)take 10)had
k)be 11) took
l)speak 12)forgot

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.