X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 15098
Przesłano:

Europejski Dzień Wiosny - konkurs międzyklasowy dla klas IV- VI

II EUROPEJSKI DZIEŃ WIOSNY 2012
konkurs międzyklasowy dla klas IV- VI


I. CELE KONKURSU:

1. Poszerzenie wiedzy uczniów o procesie integracji europejskiej,
2. Rozbudzenie zainteresowań tematyką europejską,
3. Poszerzenie wiedzy o niektórych krajach UE, ich symbolach, zabytkach,
4. Doskonalenie umiejętności współpracy w grupie i komunikowania się na poziomie indywidualnym i zbiorowym,
5. Kształtowanie ducha zdrowej rywalizacji,
6. Wesołe spędzenie Dnia Wiosny 2012.

II. ZADANIA:

1.Zagadki o Unii Europejskiej – należy jak najszybciej podać nazwę państwa. Pierwsza drużyna otrzymuje 1pkt.
2. Wypisać jak najwięcej państw należących do UE w ciągu dwóch minut. Jedna osoba je odczytuje.
3. Rozpoznawanie obiektów – jedna osoba z klasy losuje numerek, podbiega do tablicy , ściąga kartkę z tym numerkiem pokazuje go klasie i szybko nazywają budynek na zdjęciu. Liczy się prędkość i poprawna odpowiedź. Należy podać co to jest i w jakim kraju i mieście się znajduje.
4. Quiz o UE – klasa losuje numer pytania i czyta je oraz udziela poprawnej odpowiedzi.
Każda klasa otrzymuje kopertę w której znajdują się 6 zdań. Proszę podzielić się na grupy i wykonać wszystkie zadania w klasie. Przeznaczony czas to 30 minut.
5. Narysować na Syriuszu, maskotce UE, polskie elementy. Omówić jest narysowane. Oceniana będzie estetyka i poprawność.
6. Ułożyć i przykleić puzzle – mapa UE
7. Uporządkować rozsypany hymn UE.
8. Przygotować ustną prezentacje (omówienie stroju) dwóch osób do pokazu mody europejskiej. Oceniany będzie strój i sposób omówienia.
9. Rozwiązać rebusy o UE. Za każdy rebus 1 pkt.
10. Przyporządkować stolice do państw należących do UE.

Zadanie dod.( w zależności od czasu)
11. Zaśpiewać piosenkę o UE np.: ,,Europo witaj nam’’ lub ,,Kocham Cię Polsko’’ . Oceniana będzie oryginalność wykonania.
Powrót do sali gimnastycznej i prezentacja zadań 5, 8 i 10. Oddanie zadania 6,7 i 9 jury do sprawdzenia.

III. OSIĄGNIĘCIA:

1. Uczeń rozumie konieczność procesu integracji europejskiej
2. Uczeń potrafi szybko kojarzyć informacje.
3. Uczeń wykazuje się wiedzą o Polsce i Unii Europejskiej.
4. Uczeń doskonali swoje umiejętności manualne.
5. Uczeń potrafi publicznie prezentować swoją pracę.
7. Uczeń zna hymn Unii Europejskiej.
8. Uczeń zna państwa należące do Unii Europejskiej.

IV. TERMIN REALIZACJI:

Pierwszy Dzień Wiosny

V. SPOSÓB REALIZACJI:

Konkurs prowadzony będzie przez autora. Uczestnicy konkursu to uczniowie z klas IV – VI występujący jako klasy. Uczniowie będą uczestniczyć w realizacji następujących po sobie wyżej wymienionych zadań. Część zadań wykonana będzie w klasie , metodą pracy w grupach, a następnie zaprezentowana w sali gimnastycznej. Konkurs oceniać będzie komisja, w składzie : ###, zgodnie z ustaloną wcześniej punktacją. Komisja przyzna trzy pierwsze miejsca.
Decyzja komisji jest ostateczna.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.